Werkzaamheden aan de bermen en singels in Breda

Digiqole ad

Vandaag zijn er werkzaamheden aan de bermen en singels in Breda. Erosie is vrij normaal als men bomen kapt of struiken weghaalt. Hier halen ze toch opnieuw de boompjes en struiken weg om het talud iets op te hogen. Het rupsvoertuig rijdt de bovenkant vast en indien de nieuwe (ingezaaide) grassen snel gaan groeien, blijft de erosie verder uit.

Een video van de werkzaamheden aan de singel in Breda. Boten en golfslag zorgen dat de kanten van sloten en rivieren afkalven. Hierdoor kunnen dijken door breken of er stukken van de oever wegspoelen. Om dit te voorkomen maken ze nieuwe oeverbeschoeiing langs deze slootkanten. Hierdoor moeten ze wel de oude oeverbeschoeiing verwijderen.

Digiqole ad

Guido