Waterstof heeft de toekomst

 Waterstof heeft de toekomst

Groene waterstof die is geproduceerd met duurzame energie. De bekendste is elektrolyse waarbij water (H2O) via groene elektriciteit wordt gesplitst in waterstof (H2) en zuurstof (O). De toepasbaarheid is te vergelijken met aardgas, alleen komt na verbranding geen CO2 vrij, maar slechts zuurstof en water.

Omdat windmolens en zonnepanelen niet altijd evenveel stroom opleveren, moet de stroom worden opgeslagen. Helaas zijn reuzen accu’s niet realistisch en blijft de constante aanvoer van groene stroom schommelen. Zo zijn er piekmomenten als er veel zon of wind is en dalen als er weinig of geen zon of wind is. Gelukkig kan door stroom door water te leiden, (elektrolyse) waterstof worden geproduceerd en kunnen we deze opslaan, maar ook gemakkelijk transporteren door het bestaande gasnetwerk in Nederland.

Voordelen waterstof

– Het kan worden geproduceerd uit duurzame energie
– Prima op te slaan
– Goed te transporteren
– Het enige restproduct van een cv-ketel in huizen op waterstof is water

Vandaag de dag wordt waterstofgas al veel toegepast in de industrie, maar het werd in de jaren 50 van de twintigste eeuw al volop gebruikt in stadsgas (in combinatie met CO).

Stedelijke woonwijken

Er zijn met succes al experimenten gedaan met woonwijken op waterstofgas draaiden. Het is nog maar een kwestie van kleine aanpassingen toepassen aan het bestaande gasnetwerk en ketels en Nederland zou in theorie van het aardgas af kunnen. Wel moeten er waterstofcentrales komen die water met groene stroom om kunnen zetten in waterstofgas. Ook moeten naast de aanpassingen van het huidige gasnetwerk, de CV- Ketels worden vervangen.

Energietransitie

Waterstof kan een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie. Samenwerking met andere landen is ook essentieel om waterstof succesvol in te kunnen zetten om bijvoorbeeld bij te dragen aan wereldwijde terugdringen van de opwarming van de aarde. Naast toepasbaarheid voor huishoudens, kan het in de toekomst ook gebruikt gaan worden voor transport (ook vliegtuigen) en op grote schaal voor industrie.