Wat betekent de klimaatopwarming voor weerextremen

 Wat betekent de klimaatopwarming voor weerextremen
Wat voor invloed heeft de klimaatopwarming op ons klimaat in Nederland

De klimaatopwarming maakt dat het weer extremer begint te worden in Nederland en dat er elke zomer meer hittegolven te verwachten zijn en langere perioden met droogtes. Ook zullen de perioden van regenen korter zijn en heftiger met storm en hagel en veel neerslag. Het zal in de winter minder vaak vriezen, en de perioden met sneeuw en ijs worden steeds minder lang of bijna niet.

Temperatuur in Nederland stijgt 2x zo snel als in de rest van de wereld

Wereldwijd is de temperatuur sinds 1900 met 0,8 graden gestegen, zeg maar 1 graden omdat in sommige landen dit gemiddelde veel hoger ligt. In Nederland is de temperatuur namelijk veel harder gestegen met zo’n 1,7 graden, wat twee keer zo snel als de wereldgemiddelde temperatuur. Dit hebben we ook vooral de laatste jaren gemerkt aan de vele recordtemperaturen. In de afgelopen tien jaar was het ene record nog niet verbroken of het werd een jaar later opnieuw verbroken met een nieuw in heel hoge mate temperatuur record.

Kortom zolang de klimaatopwarming doorgaat, zal het weer in Nederland steeds meer gaan veranderen en extremer worden. Dit heeft grote gevolgen voor de voedselprijzen en leiden tot veel schade door storm. Maar gelukkig voor de zon liefhebbers kan het ook zijn voordelen hebben, omdat er steeds meer dagen komen met zon de komende jaren.