Waarom natuur belangrijk is voor kinderen

 Waarom natuur belangrijk is voor kinderen
Digiqole ad

Gezonde lucht, mentale rust, bewegen, het luisteren en zien van vogels etc. is natuurlijk goed voor elk mens om mentaal en fysiek weer gezond te worden. Maar hoe zit het met kinderen die vaak te veel binnen zitten of in de stad wonen? Kinderen die opgroeien op een boerderij staan dichter bij de natuur dan kinderen die in een stad opgroeien en dat heeft wel degelijk invloed op hoe een kind deze wereld beleeft.

Omdat de mens deel uitmaakt van de natuur, is het belangrijk daar op jonge leeftijd ook deel vanuit te laten maken. Het heeft geen uitleg nodig dat kinderen schone lucht nodig hebben en de ‘groene ruimte’ nodig hebben om samen te kunnen of leren spelen. Juist op jonge leeftijd is het belangrijk voor kinderen om kennis te laten maken met dieren en natuur. Zorg dat kinderen zich op een goede manier vrij kunnen ontwikkelen en ze vertrouwd raken met dieren en de natuur zodat ze deze ook gaan respecteren. Gewoon met een netje bij een slootje, met een rubberbootje ( beiden met een waakzaam en toeziend ouder) op een natuurplas, lopen en spelen in het bos, het ontspannen mee wandelen (zonder telefoon), het maakt dat je kind gezond blijft, maar ook kan ontspannen en ontwikkelen. Helaas gebeurt het veel te weinig en dat kan gevolgen hebben voor het kind voor de rest van zijn leven. Hoe eerder hij contact maakt met de natuur, hoe beter!

Groene opvang om kinderen dichter bij de natuur te brengen

Er zijn natuurlijk ouders genoeg die hun kinderen mee nemen naar een kinderboerderij, park of bos, maar niet iedereen heeft daar altijd voldoende tijd voor of mogelijkheid toe. Zo is het belangrijk kinderopvangorganisaties wel kinderen mee nemen in de natuur of daarmee kennis maken.

Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat natuurbeleving en buitenspelen een positieve bijdrage kunnen leveren aan een gezonde ontwikkeling van kinderen. Echter de meeste wetenschappelijke studies naar de relatie tussen kind en natuur zijn uitgevoerd met kinderen ouder dan vier jaar. Zo is echter nog weinig kennis beschikbaar over de betekenis van natuur als pedagogische ruimte voor het jonge kind. Peuterspeelzalen of kinderdag verblijven zouden zich daar meer bewust van moeten zijn en hier meer in moeten investeren om kinderen mee te nemen. Ook kan je de natuur dichter bij de opvang of school halen door bomen aan te planten of natuurtuintjes aan te leggen.

natuur

Jonge kinderen worden helaas nog onvoldoende gestimuleerd om in de natuur te spelen of zich daar mee een te laten voelen. Momenteel zijn er weinig studies die een koppeling maken tussen een groene buitenruimte bij opvanglocaties en de kwaliteit van de dagopvang. Bovendien zijn de huidige impulsen vanuit onderzoek en scholing ontoereikend om pedagogische beroepskrachten te ondersteunen in een pedagogisch gebruik van de groene buitenruimten en tevens inzichtelijk maken in hoeverre dit het welzijn en de ontwikkeling van persoonlijke competenties van jonge kinderen bevordert, en daarmee de kwaliteit van de opvang vergroot.

De SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) regelt zaken die te maken hebben werkgelegenheid, als inspectie dienst op kinderarbeid of veilig werken. Kortom ze houden de controle op sociale zaken en bewaken of het werk eerlijk, gezond en veilig gebeurt. Als de werkomstandigheden onveilig, onderbetaald of ongezond zijn, grijpen ze in, maar ook wanneer er sprake is van pestgedrag op de werkvloer of afgeweken wordt van de maximale werktijden of minimum loon kunnen ingrijpen. Maar er wordt ook aandacht besteed aan de kwaliteit van zorg en om een juist pedagogisch te scheppen zoals bij de kinderopvang. Zo stelt het ministerie van SZW de komende jaren subsidie beschikbaar voor een onderzoeksprogramma voor ‘groene’ kinderopvang en de wetenschap, om tot betere inzichten te komen wat werkt en wat niet en waarom. De Hogeschool Leiden, de Vrije Universiteit Amsterdam en onderzoeksbureau NatuurVoorMensen hebben hiervoor een onderzoeksvraag opgesteld.

Samen wandelen, fietsen, naar het strand of naar het bos

Naar buiten gaan is voor kinderen belangrijk! Als kinderen meer in de natuur doorbrengen, ontwikkelen zij respect voor het milieu. Ze leren het milieu te waarderen en zich er misschien zelfs over te ontfermen. En misschien wel de belangrijkste reden: de natuur geeft kinderen – en ons natuurlijk ook – het gevoel van vrijheid. In de natuur zijn er geen verplichtingen, oordelen of richtlijnen. Deze vrijheid kan aanstekelijk werken en het leidt vaak tot het waardevolle gevoel van geluk en blijdschap en betere ontwikkeling van het kind.

Digiqole ad

Guido