Voor onafhankelijk advies kan je altijd de consumentenbond raadplegen, maar ook deze kunnen niet alles testen en soms komen er ook weer betere zonnepanelen op de markt die ze nog niet getest hebben. Toch is het een goede indicatie en betrouwbaarder dan die van de aanbieders van zonnepanelen.

Nederlanders willen niet te veel betalen

Goedkoop is bij zonnecollectoren vaak duurkoop. Een goedkope aanschaf van zonnecollectoren kan over de jaren toch nog duurder worden omdat ze minder gaan presteren of eerder (minder dan 25 jaar) onvoldoende capaciteit gaan leveren en dat betekend dan alsnog ‘duurkoop’ Kies dus voor een systeem dat over een lange levensduur beschikt, maar ook een optimaal rendement zal weten te realiseren. In Nederland mag iedereen zonnepanelen plaatsen. Dit gaat vaak ten koste van de kwaliteit indien er beschadigingen optreden of de boel niet goed wordt geïnstalleerd. Kijk hiervoor naar de recensies.

Chinees of Duits?

De Chinese industrie heeft bij het ‘opstarten’ van de fabricage van zonnepanelen veel informatie, techniek en machinerie uit Duitsland gehaald. De Chinese productie van zonnecollectoren zijn door goedkopere arbeidskrachten en gebruik van goedkopere materialen goedkoper in hun productie en is een grote concurrent gaan vormen voor de Europesche industrie. Bijna de helft van de zonnepanelen in Nederland komt uit China en ongeveer een vijfde uit Duitsland. De rest komt meestal uit Noord-Amerika of Japan.

Maar de in Duitsland geproduceerde zonnecollectoren zijn van uitmuntende kwaliteit en ook de garantievoorwaarden zijn beter dan de Chinese.

Waar moet ik op letten bij aanschaf zonnepanelen

Zonnepanelen produceren stroom zodra er zonlicht op valt, maar ook bij een bewolkte dag leveren de zonnepanelen minder, maar nog steeds stroom af. Hoe meer zon en hoe beter je zonnepaneel op het zuiden is gericht, hoe hoger je opbrengst. Dan kan je ook nog een hoger rendement krijgen bij een beter merk of zonnepaneel met een hogere capaciteit. Ook een goede omvormer is belangrijk, dit is een apparaat die de opgewekte gelijkstroom omzet naar wisselstroom zodat we de stroom in ons huishouden kunnen gebruiken.

Kosten zonnepanelen zijn na gemiddeld 6-7 jaar terug verdiend. Een gemiddelde zonne-installatie met 13 panelen kost rond de €5000.

Hoeveel panelen heb je nodig?

Het aantal hangt af van je verbruik en van het vermogen van de panelen. Maar ongeveer 14 panelen van 270 wattpiek is genoeg voor een gemiddeld huishouden.

Waar hangt de aanschafprijs vanaf

De goedkopere zonnepanelen zijn in de regel van minder goede materialen gemaakt. Bij de goedkope panelen zijn de keuzes van de fabrikant meer gericht op een hoge productie dan op kwaliteit. 

Glas-glas zonnepanelen

Een van de laatste ontwikkelingen op de markt zijn de glas-glas zonnepanelen, waarbij bij het zonnepaneel zowel de voorzijde als aan de achterzijde van glas zijn gemaaktDit heeft als groter voordeel ten aanzien van een reflecterende kunststof aan de achterkant. Het glas aan de achterkant beschermd namelijk de zonnecellen beter tegen vocht en is de kans op microcracks (barstjes in de zonnecellen (door buigen) van de panelen hierdoor minimaal of uitgesloten. Microcracks zijn een probleem,omdat ze zich na verloop van tijd kunnen doorontwikkelennaar hotspots (zonnen cellen die geen stroom meer doorlaten)die de capaciteit verminderen. Dit heeft een negatief effect op het vermogen en de opbrengst. Daarnaast zijn glas-glas zonnepanelen extra resistent tegen agressieve stoffen uit de omgevingen zoals aan de kust (zout) of van mest bij het boerenland (bv. ammoniak).

De glas-glas zonnepanelen van  zijn bestand tegen de meest extreme weersomstandigheden. Glas en glas heeft zich ook bewezen dat het tegen hagelschade kan. Opmerkelijk genoeg is dat er zelfs bij grote hagelstenen geen zichtbare schade aan dit glas-glas paneel te zien is, en bleek ook na een elektroluminecentietest dat er inwendig ook geen schade was ontstaan. De meeste standaard glas-folie zonnepanelen laten het onder deze extreme omstandigheden afweten.

De prestaties verschillen per merk en soort zonnepaneel

Zonnepanelen verschillen in prestatie en in sommige gevallen gaat het om meer dan 20% verschil. De beste zonnepanelen zijn de panelen met de hoogste capaciteit per vierkante meter, hoe meer hoe beter! Kies voor een hoge capaciteit, bijvoorbeeld 300 Wattpiek (WP) of hoger. Die zijn iets duurder, maar dan bent u wel in staat om gemiddeld toch nog circa 2.200 kWh per jaar op te wekken.

Te veel energie op de dag en te weinig in de avond wordt opgevangen door het energienetwerk

De meeste mensen hebben bij een goede zomer voldoende stroom en hoeven niks bij te betalen aan de energie leverancier. Doch je verbruik per dag kan  verschillend zijn en de kWh in de winter is minder dan de zomer. Om deze ongelijk op te heffen kan je bij een teveel of een te weinig gebruik maken van het  energienet van je energie maatschappij. De hoofdmeter registreert de geleverde en de gebruikte stroom wat saldering wordt genoemd. Wanneer je net zoveel stroom opwekt als je verbruikt , hoef je niks bij te betalen. Wek je meer op dan je verbruikt, dan krijg je geld terug van de energie leverancier, maar omdat de energieleverancier ook kosten maakt voor aanleg en onderhoud van het energienet, krijg je bij een hogere opbrengst minder terug, dan een kilowatt uur kost bij het energienet.

Blauw of zwart

De meeste zonnepanelen op de Nederlandse markt zijn blauw of zwart. De verdeling is ongeveer half om half. De blauwe panelen zijn van polykristallijn silicium en de zwarte panelen zijn van monokristallijn silicium. De opbrengst van de zwarte panelen zijn in de praktijk iet minder dan de blauwe en de blauwe panelen zijn meestal ook net iets goedkoper. Er bestaan ook panelen in andere kleuren van groen tot paars, maar de opbrengst van deze gekleurde panelen is 10 tot 25 procent lager dan van gangbare panelen.

Bepaalde labels of garanties zijn ook niet altijd betrouwbaar  

Om in Nederland verkocht te mogen worden, moeten zonnepanelen gecertificeerd zijn. Ze hebben dan bijvoorbeeld een ‘TüV-keurmerk’.  Dit keurmerk wordt afgegeven waneer het product getest is op productfouten en zo problemen de eerste jaren van de levensduur van een zonnepaneel uitsluiten. Ze zeggen minder over de goede werking na bijvoorbeeld 10 jaar. Na zo’n lange tijd kan bijvoorbeeld ‘delaminatie’ optreden. Dat is het van elkaar loskomen van verschillende laagjes binnen een zonnepaneel, met onveilige situaties of een lagere opbrengst als gevolg. Oorzaak ligt vaak bij de goedkope ( Chinese) zonnepanelen, waar bij het productieproces onzorgvuldig om is gegaan met het  ‘lijmen’ van de verschillende lagen van een zonnepaneel.

Elektroluminescentie-scans (EL-scans) voor controle op micro-cracks

Elk zonnepaneel van 1.0 m bij 1.60 m bestaat uit 60 afzonderlijke zonnecellen. Bij onzorgvuldige productie kunnen in sommige cellen kwalijke barstjes ontstaan die met het oog niet zichtbaar zijn. Bijvoorbeeld bij het aan elkaar solderen van de zonnecellen en de geleiders voor de zonnestroom. Zulke barstjes (vaak micro-cracks genoemd) kunnen in de eerste jaren geen problemen opleveren, maar later funest zijn voor de levensduur van een paneel.  Een goede fabrikant voert daarom in de productielijn zogenaamde Elektroluminescentie-scans (EL-scans) uit, die zulke beschadigingen letterlijk aan het licht brengen voordat de panelen op transport gaan.

Daarna is het natuurlijk van het grootste belang dat tijdens het transport en bij de installatie voorzichtig met de panelen wordt omgegaan, zodat er niet alsnog onzichtbare barstjes ontstaan.

Onjuiste prestatiecijfers

De zonnepanelen geven een hoeveelheid stroom af waarop ze beoordeeld worden of ze een hoger rendement geven…maar het opgegeven de piek vermogen door de fabrikant, klopt vaak niet met de werkelijkheid.  Dit is vooral het geval bij de goedkopere Chinese merken, waarbij de prestaties toch lager uitvallen. Zo zou een paneel geen 280 Wp presteren, maar in werkelijkheid niet boven de 260 Wp presteert. Bij een verschil van 4% loopt u dan toch veel kilowatturen mis. En het is voor u als consument haast onmogelijk om het piekvermogen te controleren.

Subsidie 

Vanuit de overheid is er op dit moment geen subsidie beschikbaar voor zonnepanelen. Wel kan de leverancier  de btw terugvragen. In de praktijk kan je daarmee bijna het gehele btw-bedrag over de aanschafprijs (21%) terugvragen waardoor jouw investering fors lager uitvalt.

Zorg dat je papierwerk op orde is

Als je gekozen hebt voor een aanbieder, zorg dat je het contract inclusief alle documentatie van de garantie in huis krijgt. Bij flashtestdata moeten de nodige vraagtekens gezet worden. Meestal gebeurt de keuring in de fabriek. En je kan je voorstellen dat een fabriek er belang bij heeft om zo veel mogelijk wattpieks te verkopen. Het is zoals de slager die zijn eigen vlees keurt. Laat de panelen ook ‘flashtesten’ na installatie, zodat je zeker weet dat je gekregen hebt wat op papier staat.

Duits duurder en goedkoper tegelijk

In vergelijking met Chinese zonnepanelen is het altijd belangrijk om er rekening mee te houden dat Duitse panelen een stukje duurder zijn. Gemiddeld moet je dan ook rekening houden met een hoger prijskaartje van zo’n 10 procent. Deze 10 procent hogere aankoopprijs wordt echter zeer snel terugverdiend doordat de zonnepanelen over een zo hoog mogelijk rendement beschikken. Daar komt verder bij dat ze ook nog eens een erg lange levensduur hebben waardoor je niet snel opnieuw zult moeten investeren.

Tip om goedkoper uit te zijn: Bestel bij een directe importeur. Veel bedrijven verkopen Duitse zonnepanelen als tussenpersoon voor een importeur. Het spreekt voor zich dat deze tussenpersonen voor de verkoop een bepaalde vergoeding willen ontvangen.

Begrippen en termen

Verduidelijking van begrippen en termen. Wp-vermogen van een zonnepaneel staat voor ‘Watt piek’. Het Wattpiekvermogen van een zonnepaneel duidt het vermogen aan dat het zonnepaneel onder laboratorium omstandigheden afgeeft (STC, Standaard Test Conditie). De Wp-waarde bij de STC is het Wp-vermogen bij een instraling van 1000 Watt per m2 en een temperatuur van 25 gr Celsius.

De eenheid van energie; KWP staat voor ‘Kilowatt piek’, 1 kWp = 1000 Wp. kWh staat voor ‘kiloWattuur’. 1 kWh = 1000 Wh. 1 kWh komt overeen met een, gedurende één uur geleverd of verbruikt, vermogen van 1000 Watt of 1 kW.

Als onafhankelijk journalist van het nieuws, kan ik geen merken aanraden. Maar hopelijk kan je wat meer met deze informatie. Succes!