Verbod op landbouwgif met neonicotinoïden is meer dan noodzakelijk

 Verbod op landbouwgif met neonicotinoïden is meer dan noodzakelijk
Digiqole ad

Bescherm de honingbij in de Europese Unie is april 2018 is besloten tot een verbod op de grootste boosdoeners, de neonicotinoïden, die een hele plant van de wortels tot de nectar dodelijk giftig maken voor insecten. Een hele overwinning van milieu activisten of was het nu eindelijk duidelijk dat met de ondergang van de insecten ook de mens sterk in gevaar komt om uit te sterven.

Schrikbarende afname insecten door landbouwgif

Afgelopen 30 jaar is het aantal insecten met 75% afgenomen, met daarbij ook een sterke afname van de insecteneters zoals de vogels. De helft van alle bijensoorten wordt met uitsterven bedreigd, dat voornamelijk komt door insecticiden in de landbouw. Voor onze voedselvoorziening zijn we afhankelijk van voornamelijk de honingbij en het zou miljarden euro’s schade opleveren als deze nuttige insecten zouden verdwijnen. Driekwart van de gewassen die we wereldwijd telen ( aardbeien of fruit) zijn afhankelijk van bestuiving door bijen, maar ook hommels. Een kwart zijn dan de gewassen waarbij het stuifmeel wordt overgebracht door de wind. Deze laatste groep zijn voornamelijk voedsel gewassen als granen, gerst en tarwe ( brood). Graan producten moeten voor onze gezondheid worden aangevuld met voldoende (verse) groente en fruit soorten. Arme mensen kunnen dit nu al bijna niet meer betalen en zijn nu al ongezond bezig met eenzijdige en fabrieksmatige voeding. De gezondheidszorg wereldwijd wordt hierdoor ook extra door belast doordat hierdoor steeds meer  mensen ongezond voedsel gaan eten. Fruit en groente wordt met afname van de bijen in de toekomst nog veel duurder, omdat het fruit en groente dan kunstmatig moet worden bestoven of minder goed wordt bestoven door de paar bijen die nog rondvliegen. Als de bijen afnemen, worden groente en fruit duurder, worden er meer mensen ziek omdat ze het niet kunnen betalen en gaan de ziektekosten premie sterk omhoog. Met het verlies van de bijen, verliezen we zo elk jaar miljarden euros en zelfs mensenlevens. Ook zullen meer mensen lijden aan gezondheidklachten. Ook hier blijkt weer dat geheel overschakelen naar biologische landbouw noodzakelijk is en uiteindelijk altijd goedkoper….als we alles mee zouden rekenen: drinkwater zuivering, misoogsten, gezondheid premies, milieu schade etc.

Europa stemt voor de honingbij

Europa heeft nu toch tegen het insecticide bestanddeel neonicotinoïden gestemd. Er is namelijk al 30 jaar lang een duidelijke afname van deze nuttig insecten, die al voor langere tijd in verband werd gebracht met dit landbouwgif. Het is er dan uit eindelijk toch van gekomen, na heel veel protest en campagne voeren. Nu mag binnenkort neonicotinoïden niet meer mag worden gebruikt in de landbouw, behalve dan in kassen. Nog voor het eind van 2018 zijn de insectenbestrijders imidacloprid, clothianidin en thiamethoxam (de zogeheten neonicotinoïden) verboden.

Campagne voeren helpt!

Eindelijk heeft het langdurig campagnevoeren door veel milieu activisten en organisaties dan toch geholpen. Mogelijk waren de Europesche lidstaten zelf toch ook geschrokken van de afname van insecten bestuivers, waardoor miljarden verdampen. Tenslotte zijn we voor 2/3 van ons eten afhankelijk van de honingbij en hommels, die zorgen voor de bestuiving ons voedsel en inkomsten. Maar voor iedereen een ‘schouder klopje’ die mee heeft geholpen met campagne voeren of door inte stemmen om de bij te sparen namens Hello Green.

Meer insecten, meer vogels

Zowel de soorten als in aantal insecten en ook de vogelpopulatie zijn sterk dus afgenomen met de toename van landbouwgif. Uit verschillende laboratoriumstudies is recentelijk gebleken dat zelfs een kleine doses van neonicotinoïden het gedrag van bijen en de overlevingskansen van bijenkolonies op verschillende manieren kunnen beïnvloeden. Honingbijen slagen er bijvoorbeeld niet in de weg terug te vinden naar de bijenkorf. Ook hommels die ook nuttige bestuivers zijn, bleken in aantal achteruit te gaan doordat er minder koninginnen werden voortgebracht. Doordat er ook schadelijke insecten dood gaan door pesticiden, is er ook minder ( gezond) voedsel voor de vogels waardoor deze in aantal sterk zijn afgenomen. Maar andere insecticiden zijn nog steeds toegestaan, dus de vogels zijn nog steeds ‘vogelvrij’ verklaard en we moeten ook andere chemische  insecticiden gaan verbieden.

We moeten over op biologische landbouw

We hebben dus nog veel meer pesticiden die niet alleen schadelijk zijn voor plant en dier, maar ook voor de mens. Zo is al aangetoond dat glyfosaat dat ook in Roundup zit tumoren kan veroorzaken bij ratten. Ondanks de waarschuwingen van wetenschappers dat dit middel ook gevaar kan opleveren voor de mens, is het ondanks de protesten van tegen stemmers en activisten, opnieuw voor 5 jaar verlengt ( gerekend van 2017) om in de landbouw te gebruiken. Monsanto (producent Roundup) is onlangs de toegang ontzegd tot het Europarlement nadat zij weigerde een toelichting te geven op de ernstige verdenkingen dat ze het Europees onderzoek naar de schadelijkheid van hun bestrijdingsmiddel glyfosaat oneigenlijk hadden beïnvloed. Het was een grote stap die nog niet eerder tegen een bedrijf werd genomen. Heel langzaam winnen we ook hier (met activisten) een klein beetje de strijd tegen deze gif multinationals en laten we hopen dat dit bestrijdingsmiddel ook snel verdwijnt uit ons lichaam en het milieu. Niemand zit er tenslotte op te wachten op mogelijke ziektes als kanker, afwijkingen van het ongeboren kind of bijvoorbeeld onvruchtbaarheid. Biologische landbouw heeft de toekomst en Nederland loopt op dit gebied sterk achter ten opzichte van andere landen.

Digiqole ad

Guido