Urgenda krijgt wéér gelijk van Hoge Raad

 Urgenda krijgt wéér gelijk van Hoge Raad
Digiqole ad

Vrijdag 20 december 2019: Eindelijk na een vier jaar durend juridisch gevecht tussen duurzaamheidsorganisatie Urgenda en de overheid heeft de Hoge Raad van het gerechtshof in Den Haag defensief beslist in het voordeel van de Urgenda en aanhangers die opkomen voor klimaat.

Voor klimaatactivisten een belangrijke stap om de regering te houden aan de klimaatdoelen

Omdat Nederland het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens heeft ondertekend en Het klimaatakkoord in Parijs, oordeelde de Hoge Raad dat Nederland moet nakomen waarvoor hij heeft getekend. Het gerechtshof oordeelde dat de klimaatveranderingen zo gevaarlijk zijn dat de staat conform het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens het de zorgplicht heeft om burgers ertegen te beschermen. De staat is hierdoor nu verplicht gesteld om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen volgens de klimaatafspraken.

Eerder had Urgenda met 900 mede-eisers gewonnen van de Staat

Op 24 juni 2015 won Urgenda, samen met 900 mede-eisers, de Klimaatzaak tegen de Nederlandse Staat. De rechter droeg de Staat op de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 25% te verminderen vergeleken met 1990. De Staat tekende beroep aan tegen dit vonnis, maar verloor vandaag voor de 3e maal opnieuw. De wet schrijft voor dat de regering zich moet houden aan de gemaakte afspraken, waarvoor hij heeft getekend. Ook andere landen (om te beginnen binnen Europa)  kunnen (met een goede rechtstaat) hetzelfde gaan verwachten indien de regering van het land zich niet houd aan de ondertekende klimaatverdragen.

De klimaatmaatregelen zijn er ook om de Nederlandse bevolking te beschermen

De klimaatzaak is dan ook uniek in Europa waarin een NGO (Niet-Gouvernementele Organisatie) zoals St. Urgenda  en 886 burgers de overheid voor de rechtbank aanspreken op de gevaarlijke gevolgen van klimaatverandering en stellen dat de overheid een zorgplicht heeft ten aanzien van zijn burgers en daarom actie dient te ondernemen om de burgers te beschermen. Hiermee is gebleken dat je als overheid niet kunt doen wat je het beste uitkomt en dat een burger wel degelijk in opstand kan komen tegen de regering die politieke “spelletjes spelen” De regering heeft zaak verloren en de uitspraak van het hoogste gerechtshof moet hij nu wel naleven!. Vanwege het bijzonder karakter van de klimaatzaak wordt deze met groeiende interesse in het buitenland gevolgd en beloofd dat ze daar misschien ook hetzelfde gaan doen.

De wet staat boven de regering

Het Hof is van mening dat de Staat de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met op zijn minst 25 procent moet hebben teruggebracht vergeleken met 1990. Op dit moment heeft Nederland de uitstoot met circa 15 procent teruggebracht vergeleken met 1990 en er moeten minstens 3 kolencentrales worden gesloten om de 25 % te gaan halen! Maar dan zou Nederland stroom moeten halen uit het buitenland en is dit een te grote stap om er drie tegelijk te sluiten. Maar alleen met grote of met veel kleine extra klimaat maatregelen is de 25% reductie aan Co2 te halen. De regering heeft tot nu toe te weinig gedaan aan de klimaat maatregelen en het is aan hun zelf te wijten dat ze in tijdnood zijn gekomen. Wellicht kunnen Urgenda en andere belang hebbenden een dwangsom tegen de staat eisen, als in 2021 blijkt dat het doel van 25 procent reductie niet gehaald is. Het blijft bijzonder dat organisaties als Greenpeace en Urgenda jaren moeten protesteren in het belang van de wereld en het met een rechtszaak moet worden afgedwongen.

Digiqole ad

Guido