Tags : Voeding

Heeft voeding invloed op het humeur?

In Nederland zijn veel mensen die ongezond leven en roken en drinken. Ook er ook die te dik zijn en dat heeft vaak ook een oorzaak. Een van de redenen dat veel mensen veel roken,

Circulaire ofwel kringlooplandbouw heeft de toekomst

In september 2018 heeft landbouwminister Carola Schouten een rapport naar buiten, waarin te lezen is hoe de landbouw sector over kan schakelen naar een duurzame productie. Hierbij staat de kringlooplandbouw centraal en moet er gekeken worden