Tags : Kwikvergiftiging

Opmerkelijk

Ontbossing en kwikvergiftiging door goudwinning

Kwik wordt beschouwd als een stof met aanzienlijke schadelijke neurologische effecten en andere nadelige gezondheidseffecten. Het brengt de gezondheid grote schade toe, vooral aan het ongeboren kind en zuigelingen. Kwikvergiftiging Veel goudzoekers of kleine goudzoekers