Tags : Koe

Steeds meer weidekoeien moeten voorgoed op stal

Er staan steeds minder koeien in de wei. Aankomende donderdag 9 juli 2015 is er een crisisberaad van het Convenant Weidegang. Deze overeenkomst tussen de melkveesector, maatschappelijke organisaties en de overheid heeft tot doel de koe in