Tags : Klimaat

Nieuws

Mestprobleem treft ons allen en het klimaat

In Nederland zijn er zo’n 18 miljoen grotere veedieren (koeien, varkens, schapen en geiten en paarden). Het aantal varkens is 12 miljoen en er zijn in Nederland bijna 4 miljoen koeien. Het aantal pluimveedieren (voornamelijk kippen) is

Nieuws

Hoe warmen broeikasgassen de aarde op?

Klimaatsveranderingen hebben de temperatuur op aarde al eerder laten schommelen. De ijstijden zijn daar een goed voorbeeld van en de grote zwerfkeien die in Drenthe liggen zijn, naast de stuwwallen, een goed bewijs van het