Tags : Klimaat

Hoe warmen broeikasgassen de aarde op?

Klimaatsveranderingen hebben de temperatuur op aarde al eerder laten schommelen. De ijstijden zijn daar een goed voorbeeld van en de grote zwerfkeien die in Drenthe liggen zijn, naast de stuwwallen, een goed bewijs van het