Tags : Circulaire

Circulaire ofwel kringlooplandbouw heeft de toekomst

In september 2018 heeft landbouwminister Carola Schouten een rapport naar buiten, waarin te lezen is hoe de landbouw sector over kan schakelen naar een duurzame productie. Hierbij staat de kringlooplandbouw centraal en moet er gekeken worden