Tags : Broeikasgassen

De hitterecords zullen steeds sneller sneuvelen

Klimaatopwarming, bosbranden, overstromingen, tornado’s, droogtes of juist erge regenval hebben de laatste twintig jaar ernstige gevolgen gehad en zijn in deze tijd schrikbarend toegenomen. Het is normaal dat er bosbranden zijn elk jaar, maar

Hoe warmen broeikasgassen de aarde op?

Klimaatsveranderingen hebben de temperatuur op aarde al eerder laten schommelen. De ijstijden zijn daar een goed voorbeeld van en de grote zwerfkeien die in Drenthe liggen zijn, naast de stuwwallen, een goed bewijs van het