Sustainer Homes om verdere klimaatopwarming te voorkomen

Wel 95 procent van de Nederlanders is aangesloten op het gasnet. Om de klimaatdoelstellingen te behalen, moet Nederland van het gas en andere fossiele brandstoffen af. De klimaatdoelen moeten in Nederland en wereldwijd behaald worden om verdere opwarming van de aarde te voorkomen. Het lijkt met de grote droogtes, bosbranden en bijvoorbeeld het afsterven van de koralen een ‘race tegen de klok ‘ te worden en het is meer dan belangrijk om over te schakelen naar alternatieve energiebronnen, maar ook om energie te besparen.

Neem zelf de eerste stap

Steeds meer mensen maken zich zorgen over het klimaat en worden zich bewust dat we niet langer af moeten afwachten, daar met het jaar de gevolgen van de opwarming zichtbaarder worden. Veel mensen nemen zelf ook het initiatief om actief iets bij te dragen om klimaatopwarming tegen te gaan. In Groennieuws.nl zijn al een tal van mogelijkheden benoemd; de belangrijkste zijn het overschakelen op groene stroom of het installeren van zonnepanelen. Door zelf de eerste stap te zetten bereik je het meeste en gelukkig stimuleert de overheid ook deze omschakeling. Zodoende verschijnen er steeds meer windmolenparken en zonnepanelen op de daken en worden er ook daadwerkelijk ‘ stappen’ om klimaatsverandering tegen te gaan ondernomen.

Wat is beter; zonnepanelen of windenergie?

Niet iedereen kan zonnepanelen plaatsen dus groene energie van bijvoorbeeld windmolen parken is een goed alternatief.  Door zonnepanelen op je huis te installeren, kan je mee helpen om de Co2 uitstoot per huishouden naar nul terug te brengen. Door groene stroom te gebruiken van bijvoorbeeld windmolenparken geldt dat ook en het is net zo duurzaam. Een windmolen kan zelfs 10.000 keer meer energie produceren dan zonnepanelen. Als we naar 100% duurzame energie willen in 2050, zijn alle initiatieven om groene energie op te wekken noodzakelijk en ook zonnepanelen kunnen hiertoe bijdragen en zijn zelfs noodzakelijk.

De continuïteit van de opgewekte groene energie moet gelijk zijn

Omdat de zon niet altijd schijnt en de wind niet altijd waait is er geen continuïteit van opgewekte elektriciteit. Een geluk, als de zon schijnt, waait het meestal niet en omgekeerd, waardoor ze elkaar wel goed aanvullen.

Bij het opwekken van stroom door de verbranding van fossiele brandstoffen zoals bij de kolen is er geen probleem om de continuïteit te waarborgen. Bij een tekort worden er ‘ meer kolen op het vuur gegooid’ en kunnen de gasturbines die aangedreven worden door stoom, sneller gaan draaien. Een kolencentrale is echter vanwege de hoge uitstoot van NOx , SOx en Co2  en fijnstof, zeer slecht voor het milieu, het klimaat en onze gezondheid en hiervan moeten we dan ook zo snel mogelijk van af.

Een probleem bij het produceren van duurzame energie is de continuïteit die afhankelijk is van weersomstandigheden of de afname van het stroomnet. Mega accu’s om de stroom op te slaan zijn niet mogelijk en door verbranding van hout (houtsnippers die kolen vervangen) ontstaat nog steeds Co2.  Er wordt naar allerlei alternatieven gekeken om deze pieken en dalen op het elektrische stroomnet op te vangen. Zo wordt er wel gekeken naar kleine accu’s, zoals bij een project in Utrecht, waarbij het teveel aan stroom van het net wordt gebruikt om de accu’s van elektrische auto’s op te laden en als er een tekort is, het omgekeerde en om deels het huishouden van stroom te voorzien. Zo zou je een wasmachine kunnen laten draaien op stroom van de auto accu. Maar een oplossing biedt het nog niet om de continuïteit van het gehele elektriciteitsnet te voorzien.  Zo kunnen de tekorten van groenstroom en om de continuïteit te bewaken, aangevuld worden met stroom vanuit het buitenland van waterkrachtcentrales, maar ook van stroom die in eigen land opgewekt wordt door getijdenstroom. Getijdenstroom wordt in principe het zelfde opgewekt als een windturbine, maar dan met waterkracht. Bij getijdenstroom zorgt alleen de waterstroom dat de waterturbines gaan rond draaien. Onderwater zitten namelijk ook ‘ molens’ met korte stevige bladen, die gaan rond draaien bij inkomend of uitgaande  getijdenstroom. Momenteel is men in Nederland volop bezig om deze techniek te verbeteren en verder uit te breiden.

Aardwarmte en bodemwarmte

Bij veel nieuwbouw projecten worden nu huizen verwarmt door middel van bodemwarmte. Bodemwarmte ontstaat door warmte van de zon, die de bodem van de aarde verwarmt tot op een diepte van 30 tot 100 meter. Deze warmte is in de winter nog steeds goed te gebruiken, omdat de bodem heel langzaam afkoelt. Doormiddel van een buizennetwerk wordt een vloeistof ( water met antivries) rondgepompt en de warmte uit de bodem onttrokken en benut om nieuwbouw projecten gezamenlijk te verwarmen. In de zomer kan de warmte van de huizen door het zelfde buizensysteem worden afgevoerd naar de bodem en werkt het systeem omgekeerd en als een koelsysteem. Aardwarmte echter ontstaat uit een veel diepere bron, namelijk warmte die ontstaat door de hete kern van de aarde. Elke kilometer die je in de aarde boort, stijgt de temperatuur met 30 graden Celsius. Bij 100 tot 500 meter diepte is het grondwater heet genoeg om, na opgepompt te zijn, te gebruiken voor bedrijven of industrie. Omdat er zo diep moet worden geboord is het voor als nog in Nederland te kostbaar om te gebruiken om huizen te verwarmen. Op IJsland echter waar het kokende water tot aan het oppervlakte komt (heet water bronnen) wordt er al heel lang gebruik gemaakt van deze ‘ energie bron’ en wordt er stroom mee opgewekt of de warmte gebruikt om kassen en huizen mee te verwarmen.

Wees zuinig met energie

Door energie te besparen kan je ook een bijdrage leveren om de klimaatveranderingen tegen te gaan. Momenteel gaat nog veel warmte verloren door slechte isolatie van huizen. Door ramen, muren, vloer en dakisolatie aanbrengen, kan heel veel energie  worden bespaard.Daarom wordt ook vanuit de overheid het isoleren van huizen gestimuleerd met subsidie regelingen. Hiermee kan veel energie bespaard worden en kunnen huizen met toepassingen van zonnepanelen, energie neutraal  worden.

Alternatief duurzaam wonen

Gebouwen zijn verantwoordelijk voor ruim één derde van de wereldwijde CO2 uitstoot. Om dit terug te brengen zullen we radicaal duurzamer moeten gaan bouwen. Momenteel zijn er ook alternatieve manieren om duurzaam te wonen. Het je een bouwkavel dan bestel je een bouwpakket van een huis dat gemaakt is in een fabriek en geheel bestaat uit gerecyclede of duurzame materialen zoals karton, bamboe of verantwoord hout. Deze zijn zo gebouwd dat ze goed geïsoleerd zijn, zelf stroom op wekken met zonnepanelen en daardoor energie energieneutraal zijn. Door toepassing van duurzame ouwmaterialen wordt ervoor gezorgd dat er voor 90% minder CO2 uit wordt gestoten ten opzichte van de regulier bouw waarbij veel staal, cement en beton wordt gebruikt. Er zijn door bedrijven meerdere duurzame projecten gestart met het ontwerpen en fabriceren van dit soort woningen. In 2015 won Sustainer Homes, de ASN Bank Wereldprijs, met hun zelfvoorzienende, off-grid woning. Deze ontwikkeling is ook over de afgelopen jaren verder verbeterd en inmiddels bieden ze de mogelijkheid om een duurzame woning te ontwerpen die helemaal aansluit op de wensen van de bewoners van deze tijd. Ze leveren nu op aanvraag bouwpakketten die zo licht zijn dat ze gemakkelijk kunnen worden getransporteerd en snel worden opgebouwd door gespecialiseerde vaklui. De huizen zijn mooi en modern, gaan minstens 50 jaar mee en bieden een grote bijdrage om verdere klimaatopwarming tegen te gaan.

Energieneutrale woningen

Vanaf 2020 mogen er alleen nog maar energieneutrale huizen gebouwd worden. Een energieneutraal huis wekt net zoveel stroom op als het verbruikt. Deze huizen zijn goed geïsoleerd en de apparaten die in het huishouden worden gebruikt moeten ook energie zuinig zijn. Dit wil zeggen dat alle elektrische apparaten minimaal energielabel A hebben en het liefst zelfs energielabel A+++. Tenslotte moet het huis zelf zijn energie opwekken om energieneutraal te zijn. Deze energieneutrale woningen zijn meestal duurder dan de gewone bouw, maar deze extra kosten worden uiteindelijk terug verdiend doordat de energie kosten nul zijn.

Momenteel zijn er verschillende regelingen vanuit de overheid om een energiezuinig leven te stimuleren. Zo zijn er tal van subsidieregelingen en kan er tegen een lage rente geld geleend worden en kan er een vrijstelling worden aangevraagd voor de energiebelasting.

Guido Sparreboom
Foutje gezien? Mail naar: guido@groennieuws.nl ❤️ We zijn je dankbaar! Hoofdredacteur van het online journalistieke platform Groen Nieuws

NET BINNEN

36 dode olifanten gevonden in Botswana

In het noorden van Botswana zijn in totaal 36 dode olifanten gevonden. Ze stierven om onbekende redenen. Het vermoeden bestaat dat de olifanten vergiftigd...

Greenpeace op landingsbaan Schiphol met spandoek

Actievoerders van Greenpeace Nederland zijn vanochtend de Aalsmeerbaan bij Schiphol opgefietst. Ze willen dat er voorwaarden worden gesteld aan de miljarden die de overheid...

Brandweer groot uitgerukt voor bosbrand in Oosterhout

Op vrijdagmiddag in een bosrijke omgeving van de Steenbliklaan in Oosterhout brandde kort een hevige bosbrand. Brandweer groot uitgerukt voor bosbrand in Oosterhout, 225 vierkante...

Grote grazers afgeschoten in Oostvaardersplassen

Staatsbosbeheer maakte bekend dat afgelopen winter in Oostvaardersplassen meer dan 150 zieke en verzwakte dieren zijn doodgeschoten. De meeste edelherten zijn in maart doodgeschoten....

Aziatische olifant geboren in dierentuin

Maandagavond 4 mei om 21.09 uur is in ARTIS een olifantje geboren. Het is een mannetje. De bevalling is heel voorspoedig verlopen. Het kalf...