Minister Schouten wil meer streek- en regioproducten in supermarkt

Minister Schouten heeft als visie dat kunstmest op ‘de schop’ moet en er meer gewerkt moet worden aan een kringlooplandbouw in Nederland. Hierbij worden de restproducten als compost en ook stalmest weer gebruikt om voedsel te verbouwen. Volgens de minister moet de landbouw niet langer gericht zijn op het zo veel en goedkoop mogelijk produceren van voedsel, maar moeten boeren meer inzetten op een duurzaam beheer van bodem, water en natuur.

Meer streekproducten

Minister Carola Schouten wil meer streek- en regioproducten in supermarkt. Ze wil dan ook in gesprek over een bredere introductie in de schappen van regioproducten. Dat zijn producten die alleen regionaal verkocht worden.

Boer in je buurt

Minister Carola Schouten heeft de ambitie om de afstand tussen de boeren en de consument te verkleinen en zo de waardering voor voedsel te vergroten in de supermarkten en boerenwinkels.

Streek- en regioproducten in het schap belanden

De logistieke kosten zijn voor regioproducten relatief hoger dan bij producten die grootschaliger worden geproduceerd, maar streek gebonden producten zijn vaak duurzamer omdat ze biologisch zijn of geen grote Co2 uitstoot hebben van transport. We moeten er dus alles aan doen om dit meer te beorderen aldus de minister Carola Schouten.

Guido Sparreboom
Foutje gezien? Mail naar: guido@groennieuws.nl ❤️ We zijn je dankbaar! Hoofdredacteur van het online journalistieke platform Groen Nieuws

NET BINNEN

36 dode olifanten gevonden in Botswana

In het noorden van Botswana zijn in totaal 36 dode olifanten gevonden. Ze stierven om onbekende redenen. Het vermoeden bestaat dat de olifanten vergiftigd...

Greenpeace op landingsbaan Schiphol met spandoek

Actievoerders van Greenpeace Nederland zijn vanochtend de Aalsmeerbaan bij Schiphol opgefietst. Ze willen dat er voorwaarden worden gesteld aan de miljarden die de overheid...

Brandweer groot uitgerukt voor bosbrand in Oosterhout

Op vrijdagmiddag in een bosrijke omgeving van de Steenbliklaan in Oosterhout brandde kort een hevige bosbrand. Brandweer groot uitgerukt voor bosbrand in Oosterhout, 225 vierkante...

Grote grazers afgeschoten in Oostvaardersplassen

Staatsbosbeheer maakte bekend dat afgelopen winter in Oostvaardersplassen meer dan 150 zieke en verzwakte dieren zijn doodgeschoten. De meeste edelherten zijn in maart doodgeschoten....

Aziatische olifant geboren in dierentuin

Maandagavond 4 mei om 21.09 uur is in ARTIS een olifantje geboren. Het is een mannetje. De bevalling is heel voorspoedig verlopen. Het kalf...