Stikstofcrisis heeft Nederland aan zich zelf te danken

 Stikstofcrisis heeft Nederland aan zich zelf te danken
Digiqole ad

Nederland vlees-exportlandom de stikstofuitstoot in Nederland terug te dringen, moeten er maatregelen getroffen worden. Zo zouden we de stikstof uitstoot veroorzaakt door de bouw of het verkeer kunnen gaan minderen, maar deze zijn niet de grootste oorzaak van de stikstof crisis. Het is en blijft de veesector en waarom moet die dan kosten wat het kost gespaard blijven? Waarom gaan we sowieso niet minderen met vlees consumptie en maken we vlees gewoon niet een een stuk duurder. Dan zouden we over kunnen gaan op duurzaam vlees van de biologische boer en deze hoeft niet langer meer het maximale te produceren omdat hij een eerlijke prijs krijgt. Opgelost toch?

Helaas gaat het altijd weer om geld en Nederland maak hiermee veel kapot

In Nederland zo’n 1,7 miljoen runderen, 12,5 miljoen varkens en 100 miljoen kippen. In 2017 is in Nederland zo’n 184 miljoen kilo stikstof (ammoniak + stikstofoxiden) uitgestoten. Dit aantal is gebaseerd op cijfers van het RIVM. Daarvan komt 106 miljoen kilo voor rekening van de landbouw. Varkens en kippen stoten van het landbouw-deel respectievelijk 17 en 9 procent uit. Veruit het grootste deel, 57 procent, komt voor rekening van koeien. Ammoniak en stikstof zijn slecht voor de natuur, maar ook voor onze gezondheid en de waterkwaliteit. We zijn dus zelf de oorzaak dat onze leef omgeving voor onze kinderen en onze gezondheid achteruit gaat. Veel mensen hebben al allergieën als Asma of longproblemen door de uitstoot van stikstof.

De schade blijft niet beperkt binnen landgrenzen

Veel bossen (regenwoud) worden aan de andere kant van de wereld platgegooid om plaats te maken voor producten als soja, dat bijna allemaal gebruikt wordt voor veevoer in landen als Nederland. Nederland is zelfs de een na grootste soja-importeur in de wereld. In 2018 is volgens de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek er voor 7 miljoen ton soja door ons land geïmporteerd. Nederland is een doorvoer land en het grootste gedeelte wordt geëxporteerd naar andere landen binnen Europa. Een heel groot deel van de soja komt uit Brazilië over zee met zeeschepen die voor een groot deel ook de oorzaak zijn voor de opwarming van de aarde.

Waarom soja

Dierenvoedsel hoeft niet per se soja te zijn en kan ook vervangen worden door bijvoorbeeld mais of voederbieten. Maar soja is goedkoper en de handel of geld gaat nu nog steeds gepaard met:  kappen van bossen, bedreiging van de inheemse bevolking, dierenleed in de bio-industrie en mensenleed door ziekte verschijnselen die direct of indirect de oorzaak zijn van de consumptie van vlees. Ook alles wat de klimaatopwarming teweeg brengt, wordt niet meegerekend in het stukje vlees, dat de brave Nederlander naar binnen werkt!

Soja het levert geld en problemen op!

Soja is nog steeds het meest gebruikte eiwit in de dierenindustrie en maakt meer dan 80 procent van geïmporteerd veevoer uit. Deze komt in de grootste gedeelte uit de Verenigde Staten, Argentinië en Brazilië. In Argentinië en Brazilië worden nog steeds regenwouden voor de teelt gekapt en is er veel pesticide-vervuiling en worden boeren verjaagd. Ondanks beloften tot minderen, investeert Nederland (voornamelijk bedrijven) in aanleg van wegen en havens in Brazilië, om nog meer soja te kunnen importeren. De overheid moedig dit alleen maar aan!

Waar is het allemaal voor nodig?

Boeren kunnen ook ander veevoer gebruiken op landbouwgrond elders in Europa (met name Noord-Frankrijk). Maar ondanks iedereen van de regering wel onder tussen de nadelen kent, blijven we doorgaan met het importeren van soja om er rijker van te worden, zodat we goedkoop vlees te kunnen produceren en geld kunnen verdienen aan de export ervan. Voor onze winst moeten veel bossen en inheemse stammen daar voor wijken en vervolgens moeten vele kippen en varkens in de bio- industrie een afschuwelijk leven lijden! Nederland exporteert meer dan de helft van het hier geproduceerde vlees. De hoeveelheid dieren per vierkante kilometer in Nederland zijn extreem hoog vergeleken met andere landen en dit geeft een mest overschot en een stikstof crisis.

Kortom wie maakt de winst, wie betaald de rekening!

Digiqole ad

Guido