Opwarming aarde door o.a. luchtvaart deels te voorkomen

 Opwarming aarde door o.a. luchtvaart deels te voorkomen
Digiqole ad

Het totaal aantal vliegtuigen wereldwijd neemt nog elke dag toe en hiermee deels ook de opwarming van de aarde. Bij verbranding van fossiele brandstoffen zoals kerosine krijgen we immers veel meer broeikasgassen (zoals CO2) in de lucht en stijgt de temperatuur op aarde. Hierdoor verandert het klimaat en ontstaan er natuurrampen en worden alle planten en diersoorten incl. de mens, (vroeg of laat) ernstig bedreigd. De burgerluchtvaart is op dit moment verantwoordelijk voor 3% van de wereldwijde uitstoot van CO2. Dat lijkt niet veel, maar als de temperatuur op aarde met maar 3 graden stijgt kan dat afschuwelijke gevolgen hebben voor de gehele wereld en alles wat daar op leeft. Nederland is er ook niet echt bij gebaat als we over 25 jaar Utrecht aan Zee hebben en droogtes en periodes met veel neerslag en storm moeten ondergaan.

Toerisme

Met Rotterdam hebben we een wereldhaven en Schiphol is met 64 miljoen passagiers de derde luchthaven van Europa. Al het Nederlandse vervoer (auto’s vliegtuigen etc) is verantwoordelijk voor een kwart van de Nederlandse uitstoot. Hiervan komt 10 procent voor rekening van het vliegverkeer en de scheepvaart.

Toerisme neemt toe

De burgerluchtvaart bestaat voor 90% uit toerisme en het toerisme neemt nog elk jaar toe. In 2035 worden er twee keer zoveel passagiers verwacht en het aantal vluchten zal dan ook snel verdubbelen. Dit komt ook vooral door landen met opkomende economieën zoals China, Bangladesh of India. De verwachting is dan ook dat het aantal passagiersvliegtuigen de komende twintig jaar zich zal verdubbelen tot 48.000.

Klimaatdoelen
Maar als we de klimaatdoelen van Parijs willen halen, dan zou juist het vliegverkeer af moeten nemen. Bio brandstoffen die ook deels voor vliegtuigen worden gebruikt lijken beter, maar ook deze stoten bij de verbranding Co2 uit en echt een oplossing voor het terugdringen van de Co2 is het niet.

Eind 2015, bereikten de bijna 200 deelnemende landen in Parijs een overeenstemming over een bindend klimaatakkoord. Daarmee moet de uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2 , worden teruggedrongen en de opwarming van de aarde worden beperkt tot maximaal 2 graden, met 1,5 graad als streefwaarde. In de tweede helft van deze eeuw beloven we met z’n allen broeikasgas-neutraal te zijn (waarbij de uitstoot gelijk is aan de opname). Alle landen nemen een verantwoordelijkheid en sommige elementen van het verdrag zijn juridisch bindend. Momenteel lijkt het erop dat als we zo wereldwijd de temperatuur 3 graden gaat stijgen, in plaats van afnemen.

Nederland loopt op zeker ogenblik onder water

Nederland is een land dat als geen ander land onder de zeespiegel ligt. Als wij hier niet continu blijven investeren en aandacht hebben voor onze dijken en waterkeringen en het terug dringen van de Co2, weten wij dat wij onze ogen ten onrechte zouden sluiten voor een probleem waarmee onze kinderen en kleinkinderen worden geconfronteerd. Het klimaatakkoord is dus bindend maar ook meer dan noodzakelijk.

Waardoor vliegen wij steeds meer

Nederland heeft per jaar zo’n 600.000 vliegtuigen die aankomen en vertrekken en dat zijn 50.000 vliegtuigen per maand 1600 vliegtuigen per dag.

Door de crisis jaren heen leek het aantal vluchten niet sterk toe te nemen, maar omdat de economie opnieuw is aangetrokken en de brandstofprijzen laag blijven, is het vliegverkeer sterker dan ooit toegenomen. Voor de passagier is vliegen meer betaalbaar geworden en voor de vliegtuigmaatschappijen meer winstgevend. Met name de combi van de lage brandstofprijzen en het groeiende aantal passagiers zorgt voor een sterke toename van het aantal vluchten wereldwijd.

Fijnstof

Over fijnstof is al eerder in een blog beschreven bij Groennieuws.nl. Deze kleine fijnstof deeltjes zijn altijd schadelijk voor de gezondheid en ontstaan bij de verbranding van fossiele brandstoffen. Hoe kleiner de deeltjes, hoe groter de schade voor de gezondheid. Vooral door het vliegverkeer, komen deze kleine deeltjes vrij in de lucht en vliegtuigen stoten dan ook elk jaar enorme hoeveelheden fijnstof uit. Een groot passagiers vliegtuig vervuild meer dan meer dan  1 miljoen vrachtwagens en de vervuiling van fijnstof is dus enorm. De kleine stofdeeltjes die ultrafijn zijn en kunnen de luchtwegen aantasten, hart- en vaat ziekten veroorzaken, de meest uiteenlopende chronische ziekten veroorzaken en ook jaarlijks sterven 18000 Nederlanders tien jaar te vroeg door fijnstof in de lucht. Hoe kleiner het ongeboren kind, hoe schadelijker de werking van het fijnstof en hoe meer fijnstof, hoe gevaarlijker het is voor onze gezondheid. De luchtvaart heeft dus vooral een grote gezondheidsimpact op de omwonenden van luchthavens, maar ook voor wereldsteden zal het de luchtkwaliteit hierdoor sterk worden aantast.

Oplossing

Elektrisch vliegen zou binnenkort werkelijkheid moeten worden en misschien zelfs nog goedkoper ook. Maar er zijn deskundigen die dat tegen spreken en zeggen dat alleen kleine lichtgewicht vliegtuigen in de toekomst elektrisch kunnen gaan vliegen.

Elektrisch vliegen

In 2010 voltooide het prototype (Solar Impulse 1) een bemand vliegtuig dat als eerste een ononderbroken vlucht van meer dan 24 uur aan een stuk, op zonne-energie kon vliegen. In 2016 was het met vele tussen landingen het gelukt om (met de Solar Impulse 2)de aarde rond te vliegen op zonne-energie. Het gaat hier om Solar en het gewicht is dus minimaal. Zou je een airbus uitvoeren met een accu die binnen Europa korte vluchten kan maken, dan zijn de batterijen van het toestel zo zwaar dat er bijna 30.000 kilo extra aan gewicht bij komt. Het is geen slecht idee om gewicht te gaan besparen op het toestel zelf en het aluminium grotendeels te vervangen door carbon. Tegenwoordig zijn er al vliegtuigen die voor meer dan de helft uit carbon bestaan. Carbon vormt de verbindingstukken, die te vergelijken zijn met het geraamte van een mens. Hierdoor worden nu al duizenden kilo’s aan gewicht bespaard.

In 2017 was er al een model van de Amerikaanse startup Wright Electric. Het vliegtuig zou 150 personen kunnen vervoeren en volledig elektrisch kunnen vliegen. De Wright One, zoals hij heet, zou daarmee de Boeing 737 en Airbus 320 kunnen vervangen. Maar het is nog maar een model en het zal nog velen jaren duren om daadwerkelijk een elektrisch passagiers vliegtuig te laten vliegen met 200 mensen aan boort. De Co2 kan met elektrisch vliegen tot bijna nul worden teruggebracht. Ook de geluidsoverlast wordt bij elektrisch verminderd en de kosten voor brandstof, maar het zal nog wel 10 jaar duren voordat er iets dergelijks de lucht in kan en dan is het nog maar op kleine schaal.
Waarom is ons treinen netwerk in Europa niet efficiënter?

Nederland en Europa

Het treinen netwerk in Nederland en Europa zou gemakkelijk net zo als in Japan uitgebreid kunnen worden en hierdoor snel en efficiënter kunnen worden ingezet. De operationele snelheid van de Shinkansen in Japan ligt tussen de 240 en 320 kilometer per uur en overal vertrekken op tijd de treinen naar alle delen van het land.

Met de trein stoot je gemiddeld 75 procent minder CO2 uit ten opzichte van de auto. Vooral bij langere afstanden blijft de trein het meest milieuvriendelijke vervoermiddel, gevolgd door de touringcar en de auto. De trein stoot ongeveer 10x minder Co2 uit (per passagier) ten opzichte van de auto. Uit dit onderzoek blijkt ook dat vier op de tien vliegtuigpassagiers in deze Europese regio op termijn de trein zullen verkiezen vanwege de milieuvriendelijkheid, comfort, snelheid en de verplaatsing van stadscentrum tot stadscentrum. In Japan rijdt elke trein op de minuut en vertragingen zijn zeldzaam.

Japan in Europa

Als we een zelfde treinnetwerk van Japan in Europa zouden hebben, dan zou dat betekenen dat mensen eerder de auto laten staan omdat je geen files meer hebt en overal op tijd kan komen. Parijs of andere grote steden zou je gemakkelijk, comfortabel zonder wachttijd aan kunnen doen. Ook de kosten zijn zoals in Japan dan veel goedkoper dan het vliegverkeer. Het vertrek naar andere Europesche steden zou om het uur zijn en binnen Nederland om de 10minuten ongeveer. Op je telefoon even reserveren en betalen, klaar.

in Amerika?

In Amerika zijn de goederen wagons zo lang dat het tien minuten duurt voordat de trein geladen met dubbel opgestapelde containers voorbij is. De Betuwelijn is er wel, maar de buitenlandse vrachtwagens doen nog steeds de wegen dicht slippen met grote files als gevolg. Laten we beginnen het treinstelsel te verbeteren en neem het voorbeeld van Japan gewoon over. Hiermee zou  het verkeersprobleem voor 80% zijn opgelost en de afname van auto’s, vrachtauto’s en vliegtuigen kan een grote bijdrage leveren tot een sterke afname van de Co2. Is hiermee opnieuw het wiel uitgevonden?

Digiqole ad

Guido