Ontbossing en kwikvergiftiging door goudwinning

 Ontbossing en kwikvergiftiging door goudwinning

Kwik wordt beschouwd als een stof met aanzienlijke schadelijke neurologische effecten en andere nadelige gezondheidseffecten. Het brengt de gezondheid grote schade toe, vooral aan het ongeboren kind en zuigelingen.

Kwikvergiftiging

Veel goudzoekers of kleine goudzoekers bedrijven, gebruiken kwik wereldwijd, om de kleinste goudstof te winnen uit gebroken ertsen. Het kwik bind het goud, maar als je vervolgens het kwik verhit, verdampt het, en goud blijft over. Maar de dampen kunnen bij de verdamping in de longen komen en een kwikvergiftiging veroorzaken bij de gene die het inadem.

Het milieu

Ook als de kwik neerslaat in het milieu of uitspoelt en in het rivier water komt, kan het in de voedselkringloop terecht komen. Als mensen de met kwik vergiftigde vissen eten uit de rivier, stapelt het kwik zich op in het lichaam, omdat het niet afbreekt. Uiteindelijk, soms pas na jaren bezwijkt de mens aan de kwikvergiftiging. Een kwik vergiftiging is een stille moordenaar en het duurt soms maanden of jaren voordat je echt de verschijnselen krijgt. Het kan beginnen met rare tintelingen in de handen of een branderig gevoel en jeuk op het lichaam. Daarna treden ziekte verschijnselen op, als wazig zien, vermoeidheid, doofheid, verlamming, coma, hoge hartslag en bloeddruk, uiteindelijk zal het hart het begeven en worden de symptomen fataal.

Minamata of kwikvergiftiging werd voor het eerst ontdekt in 1956 in Mimamata stad. Tussen 1932 en 1968 loosde Chisso’s een chemische fabriek in Minamata stad in Japan, grote hoeveelheden industrieel afvalwater dat ernstig was verontreinigd met het giftige methylkwik (kwik dat een verbinding aan is gegaan) in zee. Dit methylkwik vergiftigde het zeeleven. De mensen die de gevangen vissen gebruikten voor consumptie, kregen uiteindelijk na verloop van tijd een kwikvergiftiging. Als gevolg van deze besmetting kregen 2265 personen in het gebied de zogenaamde Minamata-ziekte, waarvan er 1784 van die slachtoffers stierven. Ook veel mensen hadden ernstige gezondheidsproblemen, maar gingen niet dood.

Goudwinning

Grote bedrijven hebben geen kwik nodig om goud te winnen. Goud kan vooral ook worden gewonnen door afgegraafde grond in een open mijn of door opgezogen bagger uit een rivier of meer. De grond of bagger wordt met veel water door spoelbakken te geleidt. De goud hompjes, korrels of goudstof bezinkt door het gewicht in de spoelbakken met raten, maar de lichte grond spoelt weg. Vaak komt de weggespoelde grond in de rivier en vervuild deze doordat er dan door de modder of grond geen vissen meer in kunnen leven. Zo zijn er verschillende methoden en machines om goud te winnen, maar ze werken allemaal met veel water en de zwaarte kracht ,waarna het goud overblijft.

goudwinning

Goudkoorts bij kleien goudzoekers, gaat vaak na jaren over in een kwikvergiftiging. Omdat de grote bedrijven niet iedereen van de werkende bevolking in dienst neemt, blijven er veel werkelozen over, die op hun eigen manier goud gaan zoeken. Ze gebruiken hiervoor vaak kwik, dat uiteindelijk in het milieu komt en drinkwater en voedsel bronnen vervuild. Door de goudkoorts gedreven, komen er ook uit andere delen van Zuid-Amerika goudzoekers die hopen er rijk van te worden  Vooral Braziliaanse immigranten proberen hun geluk in de kleinschalige goudwinning.

Amazone

In het Amazone woud zijn veel goudzoekers en delvers actief en zo ook zijn er gouddelvers in het Surinaamse gedeelte van de Amazone te vinden. De legale en illegale goudwinning produceren in Suriname tezamen rond de 30.000 kilogram goud op jaarbasis. Zo’n 30% van de arbeidsbevolking is dan ook werkzaam in de goudwinning. De goudwinning compagnies in Suriname vallen onder te verdelen in kleinschalige en grootschalige goudwinning. Het gebruik van kwik wordt veel toegepast in de kleinschalige goudwinning, wat grote milieurisico’s met zich mee brengt.

Wat is het verdrag van Minamanta?

De wereldwijde verspreiding van kwik in het milieu was de belangrijke reden dat er wereldwijde actie nodig was om het probleem van kwikverontreiniging aan te pakken. De EU ondertekende het Verdrag van Minamata inzake kwik in oktober 2013 en verplichtte zich daarmee om de veiligheid regels na te leven. Milieuactivisten hebben een anti-kwikbeweging opgezet in Suriname, met de naam ‘Nokwik’ “NO-Kwik” is ontstaan, omdat de overheid wel nee zegt tegen kwik goudwinning, maar de invoer van kwik gewoon door laat gaan. Suriname is om die reden ook nog niet toegetreden tot het Minamata Verdrag dat verantwoord beheer en gebruik van kwik voorschrijft.

Ontbossing

Door goudwinning gaat meestal gepaard met open mijnbouw, waardoor grote stukken bos wordt ontbost en grote stukken grondgebied worden afgegraven. Het Amazone gebied dat toch al belast wordt door houtwinning, uitbreiding van landbouw, veeteelt etc. wordt extra belast door de vele goudwinning. Het milieu heeft extra te lijden door de kleine goudwinning bedrijven of goudzoekers, waarbij ook veel kwik wordt gebruikt. Kwik kan wegspoelen of verdampen, maar is niet afbreekbaar. Het gevaar zit er in dat generaties lang mens en natuur nog te lijden hebben door de grote hoeveelheid kwik die in het milieu verdwijnt en niet (snel) afbreekt. Het komt in de voedselkringloop, met alle gevolgen van dien. Goud winning met kwik wordt in de wereld steeds minder, maar vindt dus overal nog plaats.

Het beste is dat mensen goud niet meer te zien als een kostbaar edelmetaal, maar als het metaal dat de aarde vernietigd. Alleen een grote boycot op goud of een verscherping van internationale regels op kwik, kan de verwoesting van de aarde tegengaan.