Houtkap en criminaliteit in tropische regenwoud

 Houtkap en criminaliteit in tropische regenwoud
Digiqole ad

Bos illegaal gekapt tussen 2000 en 2012 werd gemiddeld elke twee minuten een voetbalveld bos illegaal gekapt om de EU te voorzien van rundvlees, leer, palmolie en soja voor voedingsmiddelen, diervoeder, leren schoenen en biobrandstoffen. Nederland is de grootste importeur van deze grondstoffen. De EU is verantwoordelijk voor de import van 25% van alle soja, 18% van alle palmolie, 15% van het rundvlees en 31% van het leer in de internationale handel in grondstoffen die direct verband houden met de illegale vernietiging van tropisch regenwoud. Dit blijkt uit een rapport van Fern, een in Brussel gevestigde NGO.

Ontbossing is groeiende landbouw

De belangrijkste oorzaak van ontbossing is groeiende landbouw, waaronder commerciële veeteelt, soja- en palmolieproductie, en in bepaalde regio’s ook de kleinschalige landbouw. Die zogenaamde ‘ontbossingsfront’ liggen in de Amazone, het Atlantisch Bos en Gran Chaco, Borneo, de Cerrado, Choco-Darien, het Congobekken, Oost-Afrika, Oost-Australië, de Mekong, Nieuw Guinea en Sumatra.

Om het tij te keren zijn grootschalige ingrepen nodig, zegt het WNF. ‘Het is mogelijk om de komende jaren tegemoet te komen aan de globale vraag naar voedsel, energie en grondstoffen, zonder hiervoor waardevolle bossen te kappen.’ Volgens WNF vereist dit een betere wetgeving over landgebruik en samenwerking om lokale ontwikkeling mogelijk te maken en tegelijkertijd de belangrijke ecosystemen te beschermen

Tropische regenwouden zijn onmisbaar

De regenwouden zijn superbelangrijk voor het klimaat op aarde.
Uitleg CO2: In de lucht zweeft een ongezond gas namelijk kooldioxide. Dat komt in de lucht terecht als olie, aardgas of hout wordt verbrand. Voor de bomen in het regenwoud is kooldioxide niet slecht. Ze halen het uit de lucht en geven zuurstof terug! En zuurstof hebben wij nodig om te ademen.

Ook verbranden we steeds meer olie en hout en zorgen

Dus voor steeds meer kooldioxide. Tegelijkertijd kappen we de bomen die ons van het kooldioxide afhelpen. Maar er gaat nog meer fout als er te veel kooldioxide in de lucht komt. Dat gas vormt een soort deken om de aarde. Het houdt warme lucht tegen die opstijgt, daardoor koelt die lucht niet genoeg af. Zo wordt de aarde steeds warmer. Dit wordt het broeikaseffect genoemd Dat voor de hele aarde een ramp is voor alles wat leeft. Doordat de aarde warmer wordt, gaan sneeuw en ijs smelten, in de bergen en op de Noord- en Zuidpool. Daarbij raakt het klimaat verstoort en hebben we wereld wijt te maken met overstromingen, tornado’s, droogte (waardoor bosbranden en mislukte oosten) etc. En dit alles door het broeikaseffect. Het tropische regenwoud beschermt de aarde tegen dat broeikaseffect en hout het klimaat stabiel.

Aanslag op de longen

Dagelijks worden er dus enorme stukken regenwoud gekapt. Hiermee wordt een dubbele aanslag gepleegd op de longfunctie van het regenwoud. Ten eerste kunnen de gekapte bomen niet meer zorgen voor het omzetten van koolstofdioxide (CO2) in zuurstof (O2). Op de tweede plaats komt tijdens het kappen van bomen de omgezette CO2 vrij.

De longen van de wereld

De bomen maken zuurstof. Met behulp van de energie van de zon, water en mineralen kunnen zij CO2 omzetten in zuurstof (O2). De C wordt opgeslagen in de bomen. Dit proces heet fotosynthese en werkt vooral tijdens de groei van bomen. In de tropen is er sprake van veel meer en intensere zon dan ergens anders. Daarom groeien bomen er niet alleen sneller ze groeien ook veel langer door. Dat heeft weer tot gevolg dat ze veel meer CO2 omzetten in zuurstof. Bovendien worden bomen in de tropen gemiddeld veel ouder dan erbuiten, zodat de CO2 aanzienlijk minder snel terugkomt in de lucht. Omdat de bomen daar vaak veel ouder worden, komt de CO2 ook veel minder snel terug in de lucht. Daarom wordt het regenwoud ook wel ‘De longen van de wereld’ genoemd.

Vijfendertig voetbalvelden per minuut

Elke minuut verdwijnt er op de wereld een enorm stuk oerwoud met een oppervlakte van zesendertig voetbalvelden. Vijf-en-der-tig. Elke minuut. Iedere boom die verdwijnt maakt geen zuurstof meer aan én zorgt ervoor dat CO2 vrij komt. De schade is enorm en voor veel mensen waarschijnlijk moeilijk te bevatten. En daarin schuilt het gevaar. Een rookverbod in bepaalde ruimten vinden we normaal omdat we weten dat roken schadelijk is voor onze eigen longen. We vinden het belangrijk een masker te dragen tijdens werkzaamheden met (mogelijk) gevaarlijke stoffen. We weten zeker dat het kappen van bomen schadelijker is dan genoemde voorbeelden. Laat staan iedere minuut kappen van een stuk oerwoud ter grootte van zesendertig voetbalvelden. Dat is een regelrechte aanslag op de longen van de wereld. En uiteindelijk ook op je eigen longen.

Waarom zijn wij medeschuldig aan het kappen van de regenwouden

In anders nieuws blogs kan je meer lezen wat de gevolgen zijn van de import van Soja of palmolie producten. Ongewild of onbewust zijn we bezig met het vernietigen van ons milieu waar we altijd van afhankelijk zijn en blijven. Hieronder enkele landen en producten die als gevolg hebben dat het regenwoud wordt gekapt.

Nederland en Duitsland zijn de grootste importeurs van palmolie, die verwerkt wordt in talloze cosmetische en voedingsproducten.

Het Verenigd Koninkrijk is vooral een belangrijke bestemming voor rundvlees dat afkomstig is van illegaal ontbost land. Het meeste leer gaat naar Italië. Het land importeerde grondstoffen ter waarde van 1 miljard euro afkomstig van illegale ontbossing.

Frankrijk

Is de grootste importeur van soja, waarvan het grootste deel gebruikt wordt voor voer van vleeskippen en varkens.

Illegale houtkap

Uit onderzoek is gebleken dat het grootste deel van de illegale landbouwgrondstoffen die de EU importeert afkomstig is uit Brazilië en Indonesië. Meer dan de helft is afkomstig uit Brazilië, waar naar schatting ongeveer 90% van de ontbossing illegaal is. Een kwart is afkomstig uit Indonesië, waar ongeveer 80% van de ontbossing illegaal is.3 Maleisië en Paraguay zijn een paar van de andere landen waar veel grondstoffen vandaan komen.

Digiqole ad

Guido