Nieuwe president Biden werkt hard aan de klimaatdoelen

-

Tien jaar geleden as het Al Gore die met zijn documentaire ‘An Inconvenient Truth’ die de wereld schokte en aangaf dat het ‘vijf voor twaalf’ is, wat betreft de verandering van het klimaat. Natuurlijk was hij niet de eerste klimaat activist van die tijd, maar hij maakte meer indruk en de wereld begon een klein beetje aan te voelen dat wij als mens, wel degelijk in staat zijn om klimaatverandering teweeg te brengen. Maar het ‘ geld en macht regeert’ en zelfs onder de voorlaatste president Trump is de ernst van de opwarming van de aarde ontkent. Zelf werd door zijn toedoen het klimaatakkoord geschrapt en de kolenmijnen weer geopend. Gelukkig lijkt de laatste president Biden van Amerika de ernst wel in te zien en hij heeft het klimaatakkoord opnieuw ondertekend. Dit heeft opnieuw een golf van vreugde en opluchting gegeven voor iedereen die inziet dat de klimaatsveranderingen de ondergang van de wereld zal betekenen. Bijna alle klimaatwetenschappers erkennen dit inmiddels, maar het is misschien nog mogelijk de opwarming van de aarde binnen leefbare grenzen van maximaal 1,5 graden te houden.

Met de nieuw president Biden is er weer hoop

Met afspraken op papier met ambitieuze klimaatdoelen wil Biden dat de VS-voorloper wordt in de strijd tegen global warming. Ook volgens Biden is het 5 voor 12 en geen tijd meer te verliezen.

China en de US stotende helft uit van de Co2

Ook hebben de Verenigde Staten en China in Shanghai inmiddels afgesproken om samen te werken in de aanpak van de klimaatcrisis. De Amerikaanse klimaatgezant John Kerry voerde in Shanghai recent twee dagen overleg met zijn Chinese collega Xie Zhenhua over de stappen die gezet moeten worden. China wil vooral de industrie die op kolen draait aanpakken en dat zijn ook goede geluiden, al zijn er van de kant van China nog geen beloftes gedaan. De gezamenlijke inzet van deze twee supermachten is van groot belang omdat die samen verantwoordelijk zijn voor de helft van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen en wordt gezien als cruciaal voor het halen van de klimaatdoelen van Parijs.

De Amerikaanse president Biden heeft aangekondigd dat de Verenigde Staten de uitstoot van fossiele brandstoffen in 2030 met 50 procent te hebben verminderd ten opzichte van 2005. Biden deed dat bij het begin van een online klimaattop, die hij rond 25 april 2021 heeft georganiseerd. Bij die online klimaattop zitten 17 landen die hij heeft uitgenodigd zitten en die samen verantwoordelijk zijn voor ongeveer 80 procent van de wereldwijde uitstoot. Er zitten ook koplopers in de strijd tegen klimaatverandering.

Waar blijft Nederland?

Nederland maakt geen deel uit van deze klimaattop, maar is wel uitgenodigd voor een zogenoemd side-event over ‘adaptatie’, of aanpassingen aan klimaatverandering.

De bijeenkomst moet de energietransitie verbeteren, maar biedt ook economische kansen op het gebied van duurzame energie. Deze online klimaattop moet ook een mijlpaal worden in aanloop naar de mondiale klimaattop in Glasgow (Engeland) komend najaar. Deze ging in 2020 niet door, vanwege de wereldwijde Corona crisis.

Om onder de 2 graden, liefst 1,5 graden-opwarming te blijven, moet er nog heel veel werk verzet worden. Zo als we nu bezig met de energietransitie, gaan we dat zeker niet halen.