Nederlandse boeren raken hun slachtvee niet kwijt door de coronacrisis

 Nederlandse boeren raken hun slachtvee niet kwijt door de coronacrisis
Digiqole ad

Door de coronacrisis kunnen Nederlandse boeren hun slachtvee niet kwijt. De Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) is vooral bang voor grote overschotten in de kalverhouderij.

Het slachthuis kiest ervoor om minder dieren te slachten, waardoor de kalveren die voor de slacht klaargemaakt moeten worden op de boerderij blijven.

  • De wereldwijde veehouderij is volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN verantwoordelijk voor 14,5 procent van alle uitstoot van broeikasgassen.
  • Onze eigen veehouderij draagt voor 12 procent bij aan de uitstoot van broeikasgassen en is verantwoordelijk voor zo’n 65% van de in Nederland geproduceerde neerslag van stikstof.
  • Volgens het World Resources Institute zijn veehouders verantwoordelijk voor 80 procent van de ontbossing in het Amazonegebied.
  • De vee-industrie is de grootste veroorzaker van de vervuiling van rivieren en kustwateren met fosfaat en stikstof.

Laten we hopen dat deze vleesmarkt ineenstort zodat er veel dier leed bespaard blijft, maar ook de opwarming van de aarde minder snel gaat.

Digiqole ad

Guido