Nederland krijgt steeds meer zware stormen door klimaatverandering

 Nederland krijgt steeds meer zware stormen door klimaatverandering

9 februari 2020 Nederland kreeg op deze dag te maken met de eerste storm met de naam: Ciara met windsnelheden van 130 km aan de kust. Op zondag 16 februari raasde storm Dennis over ons land en bereikte 120 kilometer per uur. Op honderden plaatsen in Groot-Brittannië raasden beiden stormen met name over het zuiden en er was sprake van overstromingen doordat rivieren buiten hun oevers waren getreden. Dat er stormen zijn in de wintertijd is vrij normaal, maar ze worden elk jaar wel extremer veroorzaakt door de klimaatopwarming

In de zomer valt er juist weer te weinig water en hebben we te weinig regen

Gortdroge akkers en hoge zomer temperaturen. De laatste tientallen jaren hebben we steeds meer problemen met klimaatopwarming ook tijdens de zomer. Voor de boeren heeft de droogte directe gevolgen voor de opbrengst van hun gewassen. Niet alle gewassen kunnen worden beregend met water, met het gevolg dat opbrengst lager uitvalt. Voor Nederlandse boeren betekent dat in het ergste geval dat ze hun bedrijf aan moeten passen of stoppen. Voor boeren in arme landen kan dit extreme weer leiden tot voedselschade en zelfs tot honger en dood.

Moeten wij Nederlanders ons zorgen maken, over een nieuwe watersnoodramp

Gelukkig hebben de laatste stormen die zich in begin van het jaar hebben laten gelden niets te doen met de watersnoodramp van 1953, maar wel zeker met de opwarming van de aarde. De dijkdoorbraken hadden toen te maken met slecht onderhoud en dat is nu allemaal verholpen door dijkverstevigingen en verhoging en de beroemde Deltawerken.

De Watersnoodramp van 1953

De ramp van 1953 hadden meer te maken met achterstallig onderhoud van de dijken, maar deze was de grootste Nederlandse natuurramp van de 20ste eeuw. De grootste oorzaak was een zware noordwesterstorm in combinatie met springtij die er voor zorgde dat grote delen van ons land overstroomden. Op meer dan 150 plaatsen in Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant braken de dijken, omdat ze de hoeveelheid water niet aan konden. 1835 mensen overleefden de ramp niet, tienduizenden dieren lieten het leven en ook huizen werden vernield.

De Deltawerken kunnen de zwaarste storm aan

De Deltawerken moeten een nieuwe watersnoodramp zien te voorkomen. Het is het grootste verdedigingssysteem ter wereld tegen hoogwater uit de zee. Een jaar na de watersnoodramp 1953, startte Nederland de bouw van het eerste Deltawerk, en In totaal zijn 13 Deltawerken gebouwd die uit dammen, sluizen en stormvloedkeringen bestaan. Met de verstevigde dijken van nu, is de kans op herhaling bijna niet mogelijk. Maar zeg nooit nooit! De laatste eeuw is de zeespiegel 0,20 cm gestegen en dat kan versneld gaan oplopen naar 2 meter aan het einde van deze eeuw. Het gevaar op meer en zwaardere stormen op zee, kunnen voor een extra opstuwing van het zeewater zorgen, waardoor in combinatie van een verhoogde zeespiegel dit weer voor extra risico’s zorgt. Misschien vallen de overstromingen van de dijken nog mee, maar wel zeker krijgen we last van het zoutwater, dat via de rivieren ons land binnen komt stromen. Deze zorgt dat het grondwater zout wordt, waardoor landerijen verzouten en er geen gewassen meer op verbouwd kunnen worden. Toch zou een stijging van één, twee of drie meter voor Nederland nog niet heel veel problemen opleveren. We zijn een rijk land en kunnen gemakkelijk de dijken hoger maken als de nood hoog is. Ook zouden we zelfs het rivierwater dat niet naar zee wil afvloeien, kunnen wegpompen om overstromingen te voorkomen.

De gevolgen van de klimaat opwarming worden in Nederland steeds heftiger

De temperatuur is wereldwijd sinds 1900 met 0,8 graden gestegen, deze opwarming is wereldwijd niet gelijk aan elkaar en in Nederland is de temperatuur veel harder gestegen met zo’n 1,7 graden. Dat is twee keer zo snel als de wereldgemiddelde temperatuur. Misschien hebben we niet veel te vrezen van overstromingen door dijkdoorbraken, maar wel hebben we de laatste jaren te maken met extreme droogte, hitte en overstromingen, veroorzaakt door regen. Het aantal hitte record van de laatste 10 jaar liegen er niet om dat we te maken hebben met een klimaatopwarming die elk jaar erger wordt. Het aantal zomerse dagen (met maximumtemperaturen van boven de 25˚C) is nog nooit zo hoog geweest, met alle gevolgen van dien. Bij de intense hittegolf van juli 2019 overleden bijna 400 mensen.

Overal ter wereld is de klimaatopwarming duidelijk waarneembaar

Omdat de gehele wereld warmere wordt, is er over de gehele wereld extreem weer. Afhankelijk van de temperaturen kunnen er rond de evenaar Orkanen ontstaan die in aantal toenemen en steeds heftiger worden. Ook in het buitenland zijn er meer hittegolven en in warme landen wordt het steeds moeilijker om landbouwgewassen te beregenen omdat het water gewoonweg op is. in veel regio’s valt er meer of juist minder regen. Niet pasin 2050 of 2100, maar nu al. De droogte, orkanen en tropische stormen maken nu al elk jaar wereldwijd meer dan duizenden slachtoffers en richten voor miljarden aan schade aan.

Misschien zijn we met de laatste stormen uiteindelijk wel overtuigd dat ook Nederland gevaar loopt en we ons moeten gaan houden aan de klimaatdoelen. Dan kunnen we misschien erger voorkomen, minder zal helaas niet meer lukken.

De belangrijkste klimaatdoelen waar we direct mee aan de slag kunnen

Ten eerste: STOP met vlees! Vlees is de grootste oorzaak dat er nog bossen worden gekapt om soja te verbouwen dat gebruikt wordt voor veevoer. Ook mest en vee hebben een heel groot aandeel in de opwarming van de aarde.

Ten tweede: koop zoveel mogelijk vers. Vers is gezond en in bewerkte producten (80% van de producten in de supermarkt komen uit de fabriek) hebben teveel zout en suiker, dat zeer slecht is voor de gezondheid. Maar deze bewerkte producten hebben meestal als ingrediënt palmolie. Maar een ander groot probleem is dat voor palmolie plantages moeten worden aangelegd, hiervoor moeten grote hoeveelheid tropisch regenwoud wijken.

Kortom: het is vooral de grootschalige veeteelt en palmolieplantages, die de temperaturen wereldwijd versnelt laten oplopen.