Natuurlijke vijanden helpen het beste tegen de processierups

 Natuurlijke vijanden helpen het beste tegen de processierups
Digiqole ad

Zoals we weten is de bestrijding van de processierups, ook in Nederland een groot probleem. Processierupsen zitten soms met honderden in een nest of boom en een enkele volwassen rups kan 700.000 brandhaartje met weerhaakjes hebben die ze kunnen afschieten, als ze het gevoel hebben gevaar te lopen. Zo kan bij een kleefband om een stam de leider die voorop loopt in de processie vastkleven aan de strip, waarop de achterliggende rupsen het gevaar waarnemen en miljoenen minuscuul kleine brandharen afschieten. Het gevolg is dat het probleem hierdoor verergerd. Ook vogels en vleermuizen kunnen vast komen te zitten aan deze plakstrips, die normaal door fruitkwekers gebruikt worden om de stammen van vruchtbomen tegen insecten. De kleine haartjes kunnen zo in de huid komen, maar ook overal neerdwarrelen via de lucht tot in slaapkamers toe. Behalve de huid, kan het ook problemen geven aan de luchtwegen.

Veel biologische en niet biologische bestrijdingsmiddelen kunnen fataal zijn voor insecteneters

Er is een ruim assortiment aan bestrijdingsmiddelen en bestrijdingsmethoden, waar we in Nederland gebruik van kunnen maken, maar die niet afdoende werken. Dit omdat we hiermee ook de vogels vergiftigen of andere insecteneters. De bestrijding met aaltjes of bacteriën is alleen mogelijk voor de bestrijding diensten. Er is dus eigenlijk weinig keus!

Wat is dan de beste oplossing voor de mensen met een tuin?

Om natuurlijke vijanden van de processierups aan te trekken is het belangrijk dat deze dieren voldoende beschutting hebben tegen natuurlijke vijanden en om een nest te kunnen maken of te kunnen schuilen.

Koolmezen zijn niet de enige dieren om de processierups tegen te gaan

Koolmezen zijn echte insecteneters en deze vogelsoort staat hoog aangeschreven, omdat ze veel (processie) rupsen eten. Maar ook veel andere vogelsoorten leven van insecten en van processie rupsen of de processie nachtvlinders zoals de vleermuis. Als de rups zich gaat verpoppen en de rupsen met nesten van spinsel, met honderden bij elkaar zitten op de stam of tak, komen bij het eindstadium er een nachtvlinder uit de pop. Deze grijze nachtvlinder vliegt uit, paart en het vrouwtje legt opnieuw gemiddeld 250 eitjes op een (eiken)boom, waarvan de rupsen het volgend voorjaar weer van uitkomen.

Natuurlijke vijanden van de processierups of nachtvlinder

De eikenprocessierups heeft verschillende natuurlijke vijanden die elk op hun eigen manier de rups of vlinder doden of opeten. Aaltjes en bacteriën doden de rups vanbinnen uit. Ook de sluipwesp en de sluipvlieg, dood de rups van binnenuit door eitjes te leggen Onder de huid van de rups, waarna de uitgekomen larven de rups van binnen op eten. Vleermuizen eten ‘s nachts de motjes of de processie nachtvlinders met honderden tegelijk op, waardoor de vermeerdering voor een groot deel kan worden tegengegaan.

Meer bomen langs wegen en in parken, maar minder bomen en struiken in tuinen

Om de natuurlijke vijanden een handje te helpen, zodat ze kunnen leven rondom het huis (vooral in tuinen), moeten we ze wel voldoende mogelijkheid geven om (in de zomer) te kunnen overleven. Voedsel is belangrijk, maar ook een schuilplaats voor vijanden is van levensbelang en een hoge boom of dichte struik is noodzakelijk (vooral tegen katten). Ook verschillend voedsel is belangrijk om zo het hele jaar of een groot gedeelte van het jaar voedsel te kunnen vinden. Ook zijn dus schuil-nestgelegenheden te belangrijk. Zo moet een tuin een natuurlijk indeling hebben van bloemen, grassen, struiken en bomen.

Onderhoudsvriendelijke tuinen zijn dieronvriendelijk

Het probleem van de moderne of onderhoudsvriendelijke  tuinen Is dat er weinig voedsel en schuilgelegenheid is voor de insecteneters. De onderhoud vriendelijk zijn meestal ingericht met veel bestrating of grind. Uitheemse plantensoorten staan netjes in borders, waardoor er weinig sluipwesp, vogel of vleermuizen er kunnen leven.

processierups

Vooral de intensieve landbouw, het verdwijnen van boomwallen, strakke gazons, gesnoeide bomen, heesters en en het ontbreken van open schuren, maken het voor de natuurlijke bestrijders van de processierups en andere schadelijke insecten, het bijna onmogelijk om te leven en te nestelen (vermeerderen) in deze moderne milieus. Dit is naast de klimaatopwarming een van de grootste redenen waarom de overlast van de processie rups zo groot is en elk jaar nog toeneemt. Het komt erop neer dat we hierdoor het natuurlijk evenwicht verstoord hebben en we de natuurlijke vijanden kansloos maken, waarvan de eikenprocessierups weet te profiteren.

Veel Natuurlijke vegetatie en nestkasten helpen enorm

Sluipwespen en vliegen zijn allen in een ander stadium nuttig om de overlast te verminderen. Wilde planten, grassen en bloemen trekken sluipwespen, sluipvliegen en andere insecten aan die de processierups bestrijden. Inheemse bloemen en plantensoorten kunnen daarmee helpen om de processierups voor een gootdeel tegen te gaan. Verschillende vogel huisjes (vooral voor de mezen) en vleermuis kasten kunnen het verschil maken. Er zijn verschillende vogelhuisjes te koop die per vogelsoort verschillen qua grote, maar ook de grootte het invlieg opening is per soort vogel verschillend. Zelf maken kan ook, maar maak het gat niet te groot en hang het vogelhuisje neer op een beschutte plaats uit de zon en wind.

Vleermuizen komen ook voor in de stad als ze daar kunnen schuilen

Ook voor vleermuizen zijn speciale vleermuis kasten te koop, die op een hoge en duistere schuilplek opgehangen kunnen worden. Ook deze niet in de zon en liefst weg van het lawaai van mensen of verkeer. Om het juiste vogelhuisje zelf te kunnen maken, zijn er bouwtekeningen te vinden op het internet. Omdat de nachtvlinder zich ontpopt vanaf begin juli, moet het vleermuis huisje ruim voor deZe periode worden opgehangen. Vleermuizen verblijven zomer en winter vaak op verschillende plekken en het is dus zaak om ze vooral een zomerverblijf te geven. Eigenschappen van de vleermuis kast en eigenschappen van de plaats bepalen het succes of de vleermuis de omgeving aantrekkelijk genoeg vindt om er (tijdelijk) te wonen. Factoren die hierbij van invloed zijn: het gebruikte materiaal, de kleur van de kast, de hoeveelheid zon en de vorm en aanvlieg opening. Vleermuizen zijn beschermd en dat betekent dat je ze niet mag verstoren als ze eenmaal in de nestkast zitten.

Digiqole ad

Guido