Ná de coronacrisis moeten we de globalisering af gaan bouwen

 Ná de coronacrisis moeten we de globalisering af gaan bouwen
Digiqole ad

Het coronavirus heeft honderdduizenden mensen besmet en duizenden het leven gekost. De meeste wetenschappelijke en medische deskundigen waarschuwen dat de situatie ongetwijfeld nog veel erger zal worden en dat er wereldwijd miljoenen mensen zullen sterven. Na deze coronacrisis hebben we nog voor jaren te maken met een economische crisis. Hoelang en hoe zwaar deze twee crisissen zich laten gelden, hangt af van veel factoren, maar daar is eigenlijk niets concreet over te zeggen.

Klimaatschade

Virussen sluimeren en kunnen zo weer de kop opsteken en de laatste economische crisis heeft ook jaren geduurd. De coronacrisis kan wel voor een versnelde omslag zorgen van vervuilende energie naar schone energie. Mensen hebben nu ervaren wat het betekend als de wereld onderhevig aan een ramp en willen dit niet nog een keer meemaken. De globalisering zoals die nu is, kan er gemakkelijk voorzorgen dat er opnieuw een gevaarlijke virus zich in enkele weken verspreid over de wereld. Daarnaast levert de globalisering een forse bijdrage aan de opwarming van de aarde en kunnen we er op wachten dat het klimaat zo verandert, dat de wereld een grote klimaatcrisis zal ondergaan.

Een versnelde energie transitie, kan een verdere opwarming van de aarde tegen gaan en veel klimaatschade voorkomen.

Het einde van de globalisering voorkomt veel extra CO2 uitstoot en kan onze redding betekenen voor een grote klimaat ramp in de toekomst. We moeten daarvoor wel ons consumptie gedrag sterk gaan aanpassen. In plaats van goedkope Chinese producten of kleding uit India te kopen, moeten we duurzame producten kopen en kleding kopen dichter bij huis. Als je bedenkt wat alleen al het transport over zee aan CO2 uitstoot geeft en andere meest vervuilende uitlaatgassen, dan moet er echt snel wat gaan veranderen. Maak een keuze, om wel of niet goedkope producten te blijven importeren uit China en je maakt gelijk hiermee een keuze of je wel of niet voor de opwarming van de aarde kiest. Mogelijk kan de overheid je helpen, omdat mensen toch geneigd zijn om voor het goedkoopste product te kiezen. Maak de belasting op import producten zo hoog, dat het niet rendabel meer is voor de consument om deze nog langer te kopen. Dit kan je ook met het vliegverkeer doen, zodat het niet aantrekkelijk meer is om te vliegen. Als je 60 euro betaald voor een vlucht naar Barcelona, dan moet daar minstens 60 euro bovenop aan klimaattax, geen 5 euro!

Duurzame samenleving

We moeten over naar een duurzame samenleving, die niet afhankelijk is van landen aan de andere kant van de wereld. We moeten zelf meer eigen of Europese duurzame producten gaan ontwikkelen en produceren. Als we overgaan naar een duurzame samenleving, stimuleren we duurzame productiebedrijven en bijv. ook duurzame boeren bedrijven, die hierdoor een eerlijke prijs krijgen voor hun producten. Door duurzaamheid te bevorderen leveren we ook een positieve bijdrage aan de biodiversiteit, natuurgebieden en het milieu. Door fossielen brandstoffen snel te vervangen door schone energie, wordt er een bijdrage geleverd om een verdere klimaatopwarming tegen te gaan, maar ook een schoner milieu te verkrijgen. Door minder schadelijke uitlaatgassen, worden er ook minder mensen ziek en gaan er ook minder mensen eerder dood. Doordat er minder mensen ziek worden door uitlaatgassen, hoeft er minder geld naar de gezondheidszorg en krijgen we ook een betaalbare zorgverzekering verwachten. Verduurzaming is goed voor de samenleving, maar ook voor de economie. Door te investeren in het milieu, investeer je automatisch in de gezondheidszorg en alles ‘hangt aan elkaar’ en wordt er uiteindelijk beter op. Door maatschappelijke waarde, boven winst voor multinationals en aandeelhouders te stellen, geef je het vertrouwen terug aan de maatschappij en creëer je een maatschappij met meer sociale gelijkheid wat de saamhorigheid van de samenleving zal bevorderen.

Kapitalistische wereld

Het geldsysteem in deze kapitalistische wereld moet veranderen en het kan niet zo zijn, dat kinderen liggen te sterven aan de andere kant van de wereld van de honger en sommige mensen zoveel geld hebben dat ze het nooit van hun leven meer op kunnen maken. Om de wereld en mensheid te redden, mogen banken, aandeelhouders, multinationals en bedrijven niet langer nog investeren in zaken die ten kosten gaan van het milieu, de natuur of de mensheid. Dus geen aandelen in palmolieplantages, geen aandelen in wapens of vervuilende industrie etc. Banken moeten daarbij een meer maatschappelijke rol gaan vervullen en mogen geen hoge winsten meer maken op leningen.

Korte termijn doelen zijn onvoldoende gebleken

Daar een regeringsperiode meestal maar 4 jaar duurt, loont het niet voor politiek om maatregelen te treffen voor de langere termijn. Maar de politiek moet af van de korte termijn denken, omdat lange termijn doelen meer waardevol zijn voor de komende generaties en leefbaarheid van deze planeet. Staat een langere termijn doel eenmaal vast, dan kan er niet door de volgende regeringen nog van af worden geweken. Alleen zou je dan door een referendum te houden de langere termijn doelen kunnen wijzigen. Ook over grote hervormingen of wetsveranderingen zouden referendums moeten worden gehouden, zodat de burger meer inspraak krijgt en het gevoel krijgt dat hij ook na de verkiezingen niet vier jaar toe moet zien of zijn keuze in een politieke partij wel de juiste beslissing was. Inspraak hebben op belangrijke zaken als sluiting van kolen en kerncentrales e.d. zouden mensen gezamenlijk moeten kunnen, niet een klein groepje. Rechters  staan boven de regering en zouden meer toe moeten zien bij een geschil of de politiek zich wel houd aan de verkiezing beloftes of akkoorden die met andere landen zijn genomen. Nederland kan hiermee samenredzaamheid organiseren en welzijn gebaseerd, op vertrouwen en een democratie die werkt.

Vooral de economie Is een instabiele factor

Elke crisis bewijst juist dat we een economisch systeem hebben dat instabiel is. De crisis van een aantal jaren terug was een ramp voor de samenleving. Het was voornamelijk veroorzaakt doordat banken te veel geld uitleenden of in onstabiele aandelen belegde, waardoor het ‘kaartenhuis’  instortte of de ‘luchtballon’ van uitgeleend geld, zonder goede waarborg klapte. Doordat banken of aandeelhouders hoge winsten willen behalen, wordt er een groot risico genomen dat de gehele maatschappij en zelfs wereld kan treffen, met een crisis die jaren kan duren. Sommige pensioen fondsen gingen door deze verkeerde beleggingen ten gronden, terwijl de werknemer totaal geen inspraak heeft gehad, over het geld voor het pensioenfonds dat van zijn salaris werd ingehouden. De risico’s die de pensioenfondsen nemen om te beleggen in woekerpolissen, is als gokken in Las Vegas en onverantwoord. Ook hierop zou meer toezicht moeten komen van deskundige van buitenaf en daarvoor verkozen werknemers.

Het geld regeert

Om de economie snel weer te laten draaien, wordt er prioriteiten gesteld om de economie te herstellen. Heel begrijpelijk, maar het zou verkeerd zijn om de klimaat doelen op een tweede plaats te zetten en bijvoorbeeld de luchtvaart of vervuilende bedrijven op nummer een. Er wordt dan opnieuw geen rekening gehouden met de klimaatopwarming, vervuilende uitlaatgassen die de gezondheid van veel mensen kan schaden etc. Ook lopen we gevaar dat er juist nog meer roofbouw wordt gepleegd op de laatste natuur in de wereld om geld binnen te halen, die het gat moet dichten van de economische crisis. Maar we kunnen ons niet veroorloven om door te gaan met de globalisering. Daar de opwarming van de aarde nu al overal in de wereld zichtbaar en voelbaar in onze portemonnee, moeten we snel af van de globalisering die veel schade aan de wereld berokkend. De winst die nu de roofbouw op de  wereld ons oplevert, moeten onze kinderen in de toekomst terug gaan betalen. De financiële klimaatschade in de toekomst zal vele malen hoger zijn, dan de winst die we nu behalen door roofbouw te plegen op deze planeet. Als de klimaatopwarming niet snel wordt gestopt, zal uiteindelijk de economie in de naaste toekomst opnieuw instorten veroorzaakt door de klimaatopwarming. Een crisis veroorzaakt door klimaatverandering kan honderden zo niet duizenden jaren gaan duren.

We moeten snel in gaan zetten op duurzaamheid

Nu is de wereldbevolking nog geschrokken en bewuste van de gevolgen van de globalisering. Maar als we te lang wachten is de kans groot dat we gewoon weer verder gaan, als voor de coronacrisis. We moeten na de stop op import producten (of tegengaan van de globalisering) de derde wereld landen wel (financieel) blijven ondersteunen. Door te investeren in scholing of duurzame projecten in arme landen, kunnen deze mensen uiteindelijk financieel onafhankelijk worden van de rijke landen. Indien we deze landen meer gaan ondersteunen, verkrijg je meer begrip van de arme bevolking om de natuur met rust te laten, het milieu niet langer te vervuilen, dat het goed is om emancipatie rechten door te voeren etc. Door deze landen te ontwikkelen en te helpen aan de basisbehoeften zoals water, voedsel en behuizing, krijg je minder snel conflict situaties in die landen zelf, minder armoede, minder kindersterfte etc. Wie wil dat nou niet?

Een nieuwe wereld

Laten we verstandig zijn en ons niet opnieuw inlaten met het gezwam over economische belangen van de politiek. De regering laat zich graag sturen door bedrijven en multinationals, die straks weer door willen gaan op de oude manier en dus roofbouw plegen op de wereld.

Europese Green Deal

Momenteel willen enkele landen in Europa weer snel hun economie veilig stellen en graag weer af van het pakket van maatregelen, om de klimaatopwarming tegen te gaan. Sommige willen af van de Europese Green Deal, die afgesloten is door de Europese Commissie. Duidelijk is dat die weg opnieuw zal leiden naar een situatie waar we nu in zitten of nog erger. We moeten leren van onze fouten en niet gaan teren op onze laatste fossiele reserves van de aarde, die de toekomstige generaties welzeker in grote problemen zal brengen. We moeten bij alles gaan afwegen of het wel duurzaam genoeg is en of we daar de wereld niet opnieuw mee in gevaar brengen. We moeten kijken naar langetermijndoelen die duurzaam zijn en wel de moeite waard zijn om in te investeren.

Moestuin of coöperatieve landbouw, als het maar duurzaam is

Of het nu gaat om voedsel uit de moestuin of coöperatieve landbouw, als het voldoende duurzaam is, moeten we daarmee aan de slag. Dit kan ook zijn door het isoleren van je huis of de aanschaf van zonnepanelen. Duurzaam investeren is belangrijk en met een (bestaande) subsidie regeling, moet het voor iedereen financieel aantrekkelijk worden. De transitie gaat niet alleen de grote bedrijven of de regering aan, maar iedereen is daarvoor verantwoordelijk en  kan daar zijn ‘steentje aan bij dragen’.

Digiqole ad

Guido