De biologische moestuin in april. Zaaien vroeg in het voorjaar heeft als voordeel dat je al snel kan oogsten en de jonge plantjes minder last hebben van droogte. Ook heb je minder te duchten van schadelijke insecten als de koolvlieg, wortelvlieg, bladluizen, rupsen, en schimmelziekten.

Kleigrond kan begin april nog wel eens te nat zijn en zandgrond te droog om rechtstreeks op het zaaibed te zaaien. Om toch snel te kunnen beginnen is het goed om er vergane compost op aan te brengen en licht onder te werken. Kleigrond wordt zo open gebroken en zal sneller drogen en zandgrond zal juist vocht langer vast houden. Voor beiden geld het als een goede bemesting maar wel vochtig gehouden moet worden.

Bemesting zaaibed

In het voorjaar wordt ook het zaaibed bemest met dunne laag vergane compost, die ook licht onder gewerkt moet worden in de bovenlaag. Ook kan er in plaats hiervan ook kleine hoeveelheden gedroogde fijnkorrelige koemest worden gebruikt en licht worden  ingewerkt in de bovenlaag. (niet spitten).

Perspotjes

Plastic potjes /containertjes moeten we eigenlijk vanwege het milieu zo veel mogelijk beperken. Neem dus perspotjes die je kant en klaar kan kopen of koop voor een paar euro een pottenpersje. Deze zijn gemaakt van een hard-plastic vierkant vul bakje met daarop een veer en een drukknop. Met een mengsel van ongeveer 4 delen potgrond en 1 deel zand (metsel of speelzand) heb je na goed mengen (in een emmer of metselkuip en voldoende water)  het ideale mengsel om te persen. Mogelijk kan je ook proberen het met een eigen plastic bakje te doen. Vul het plastic containertje, zet het op zijn kop en als het goed is heb je eigen zaadpotje gemaakt.

Bij grovere zaden is slechts een zaadje genoeg om in het perspotje te zaaien. Bij sla zaden mogen het er ook meer zijn. Later kan je altijd nog uitdunnen.

Hoe diep moet je zaaien

Over het algemeen geldt dat hoe dieper je zaait, hoe groter de kans op rotten. De stelregel is dat je een zaadje zo diep zaait als dat het zaadje groot is. Bonen in de lengte gerekend, mogen 2 cm diep en sla zaden zaai je in net onder de grond of op de grond met wat zand erover.

De moestuin waar de eerste groente plantjes worden geplant, moeten ook worden bemest. Afhankelijk van de groente soort moet er meer of minder stalmest worden aangebracht. Zo hebben groente als prei, aardappelen, koolsoorten en vruchtgroente meer stalmest nodig dan groentes als sla of andere bladgroentes. Ook wortelgroenten en peulgewassen behoeven maar weinig mest. Een teveel geeft slappe snelgroeiende planten en hoe meer mest, hoe meer blad. Dat is voor bladgroenten goed, maar niet voor bijvoorbeeld wortelgroenten. Te veel compost heeft geen gevolgen zolang de grond maar niet uitdroogt.

De biologische tuin is meestal afgedekt met een compost laag. Dit houdt onkruiden er onder, zorgt voor bemesting en een rijk bodemleven. Als je in deze grond wil beginnen met zaaien of planten, moet wel de nog niet verteerde mulch laag opzij geharkt worden. Later als de plantjes groter zijn, kan rondom de plantjes de compost weer wordenaan gebracht.

Aardappelen en aardbeienstekken kan je gewoon in de maand april in een plantgat stoppen. Hou er wel rekening mee dat je beter niet opnieuw poot op de plek van het jaar daarvoor. De grond moet zich nog herstellen (wisselgewas methoden) en je hebt zo minder kans op ziektes of aaltjes die achter gebleven zijn in de grond.

Ook is het slim om Afrikaantjes te planten en verschillende groentes juist niet naast elkaar te zetten. (brengen elkaars ziektes over). Zie ook andere blogs.

Wat kan je zaaien in de maand April

Soort                     maand(en)              Oogsten

andijvie.                Mei                          juni-oktober

Radijs.                  maart-juli.              april-oktober

bloemkool.           april-juni.               juni-november

Peterselie.             april.                        mei-november

Wortelen.              maart-juli.              mei-juli

Boerenkool.         april-juni.                september-december

savooikool.         april-mei.                  juli-december

Rode/witte kool. april-mei.                juli-november

Prei                       april-mei.                  juli-december

Koolrabi.             april-mei.                  juni-september

Mais.                    april-mei.                  juli-augustus

Kervel.                april.                            oktober

Aardbeien.          maart-juli.                 augustus

bleekselder.        april-juni.                  mei-november

broccoli.               april-mei.                  juli-november

Bieten.                 april-juni.                   augustus-november

Spruiten.             maart-mei.                 september-november

Pompoen.            april-mei.                  augustus-september

Savooiekool.       april-mei                    september-november

Peterselie.            april-juni.                  mei-november
Witlof.                  april-juni.                   oktober-november

Je kan altijd nog op de verpakking lezen van het aangekochte zaaigoed: de maand van zaaien, zaaiplek, zaaidiepte en oogsten. Je kan tegenwoordig ook organic of biologisch zaad kopen en bestellen via internet. Veel plezier en succes.

Foutje gezien? Mail naar: guido@groennieuws.nl ❤️ We zijn je dankbaar! Hoofdredacteur van het online journalistieke platform Groen Nieuws