Vanwege het risico dat het Coronavirus zich verder verspreidt gaan de centrale examens dit schooljaar niet door. Dat heeft minister Slob (onderwijs) besloten samen met de onderwijsorganisaties. Hierdoor wordt het diploma afgegeven op basis van de behaalde resultaten van de gemiddelde schoolexamens.

Scholen lopen door dit verstandige of intelligente besluit van de minister, minder kans dat het virus binnen de school zich verder verspreid. Ondanks leerlingen nog ruim de tijd hebben om de schoolexamens af te ronden, is niet duidelijk hoe deze examens (op afstand) moeten worden afgesloten.