Meer vogels zorgen voor minder overlast van eikenprocessierups

 Meer vogels zorgen voor minder overlast van eikenprocessierups
Digiqole ad

De eikenprocessierups heeft gevaarlijke brandharen en vertoont herhaaldelijk getalsmatig pieken in aanwezigheid, waardoor ze als een plaaginsect wordt beschouwd door gemeente en buurtbewoners. De eikenprocessierups was al eerder in Nederland en kwam al eerder voor tussen 1820 en 1900. Zo wam de rups in Nederland eerder voor in Arnhem en Nijmegen, waarna de soort voor lange tijd zo goed als zeker  verdween uit Nederland.

Overlast door de eikenprocessierups

Met de gematigde winters en warme geleidelijk oplopende temperaturen over de laatste  jaren neemt de processierups in aantal  toe en ook het verspreidingsgebied wordt groter. Met de voorspelde klimaatverandering in de komende jaren is nog  meer overlast verwachten. Overlast komt door de brandharen die los laten en verspreid worden door de wind. Ook door de wind en regen vallen veel rupsen, op de bosbodem of op mensen. Mocht een rups op de huid zijn gekomen of de brandharen ervan… niet krabben, maar afplakken met plakband of ducttape en dan hopelijk trek je de brandhaardje met het eraf trekken mee.

Koolmees

Vastgesteld is dat de koolmees graag eikenprocessierupsen eet en zelfs poppen ervan op het menu heeft staan. Ook andere  vogelsoorten eten deze rupsen zoals: pimpelmees, spreeuw, zwarte mees, glanskop, matkop, boomklever, boomkruiper en grauwe vliegenvanger. Bij de niet-holenbroeders hebben staartmees, heggenmus, roodborst, winterkoning en koekoek.

Deze vogelsoorten is dus vanuit het perspectief van de eikenprocessierups bestrijding zeer aan te bevelen. Op meerdere plaatsen zijn in Nederland sinds 2015 op risicoplaatsen grootschalig mezennestkastjes opgehangen om de aanwezigheid van deze vogels te stimuleren.

Digiqole ad

Guido