Klimaattop COP25 in Madrid moet nu eindelijk eens het verschil gaan maken

 Klimaattop COP25 in Madrid moet nu eindelijk eens het verschil gaan maken
Digiqole ad

De opwarming van de aarde maakt dat veel mensen die wonen in lage delta gebieden en op eilanden te maken krijgen met overstromingsgevaar. Maar ook mensen op het vaste land krijgen steeds meer te maken met de negatieve gevolgen van de klimaatveranderingen. De opwarming zorgt voor veel natuurgeweld, waardoor het voor veel mensen het nu al onmogelijk is geworden om een normaal bestaan te hebben. Sommige zijn als gevolg van bosbranden, orkanen, droogtes of overstromingen hun normale bestaan kwijt geraakt en worstelen nu elke dag om met hun gezin om in leven te blijven. Klimaatveranderingen is niet alleen dat oogsten mislukken en er een voedselschaarste ontstaat of materiëleschade door tornado’s, het kan ook gevolgen hebben dat de werkloosheid en armoede toenemen en mensen moeten vluchten vanwege oorlogsgeweld die direct of indirect een gevolg zijn van de klimaatveranderingen. Deze mensen zijn soms alles kwijt en vele zullen het zelfde lot ondergaan in de naaste toekomst indien de opwarming door blijft gaan zoals nu het geval is.

De 25 ste klimaattop zou toch wel eens eindelijk eens voor moeten zorgen dat de verdere opwarming van de aarde binnen 10 jaar geheel stopt

Betekend de COP25 redding voor de wereld en kunnen ze voorkomen dat er nog meer slachtoffers bijkomen ten gevolge van de opwarming van de aarde?? Veel regeringen wonen de COP25 bij en zijn bij elkaar gekomen om maatregelen te bespreken en het met elkaar overeen te komen om met klimaatverandering om tegen te gaan. Maar dat doen ze al jaren en ondanks de afspraken van Parijs 2015, blijkt de opwarming van de aarde gewoon door te gaan en blijken de maatregelen onvoldoende.

Geld, blijkt de boventoon te voeren voor veel landen en regeringen

Ondanks al de steeds toenemende gevolgen van de klimaatcrisis, hebben sommige regeringen van veel landen onlangs meer dan 63,9 miljard dollar per jaar in de fossiele brandstofindustrie gepompt. Veel van deze regeringen wonen de COP25 nu bij, en lijken dus een politiek spelletje te spelen. Het zou dan ook nu het moment moeten zijn om deze landen of regeringen ter verantwoording te roepen en te vragen te stoppen met de financiering van fossiele brandstofprojecten. Ook hebben we hiervoor de banken nodig om te stoppen met de financiering van bedrijven voor fossiele brandstoffen, en onze regeringen moeten dit zien te voorkomen door te nog langer te steunen met subsidies.

Europese Investeringsbank stopt financiering in kolen

Tienduizenden mensen die pleiten voor een einde aan de financiering van fossiele brandstoffen hebben dit jaar al een verschil gemaakt door druk uit te oefenen, waardoor de Europese Investeringsbank (’s werelds grootste internationale openbare bank) haar steun voor de financiering van kolen en olie stopte. Het is dus wel degelijk mogelijk om het verschil te maken door druk uit te oefenen op de regeringen die zich in Madrid bij de COP25 bijeengekomen zijn. Dit kan door petities te ondertekenen bij organisaties als 350.org, maar ook om te protesteren zoals al 10.000 mensen in Madrid al eerder hebben gedaan en je stem te laten horen.

Stop de klimaatvernietigende industrie

De klimaattop zouden dus de olie versleurende handel en industrie aan banden moeten leggen. Alleen door een einde te maken aan de financiering van alle fossiele brandstoffen, kan de maximale stijging van 2 graden worden gehaald of liever zelfs worden voorkomen, zoals door bijna 200 landen besloten is op de klimaattop van 2015 in Parijs. We moeten pleiten voor de bescherming van de mensenrechten, vooral de inheemse rechten, tegen de industrie van fossiele brandstoffen. We moeten zorgen dat de rijkere landen die de klimaattop bijwonen nu eindelijk hun grote financiële verplichtingen en klimaatmaatregelen nakomen die moet leiden naar een ​​rechtvaardige overgang naar hernieuwbare energie. Ook moeten ze ondersteuning bieden aan de armere landen, zodat deze ook de klimaatdoelen kunnen halen en ook mee betalen voor het verlies en schade door klimaateffecten.

Digiqole ad

Guido