Klimaattop Parijs 2015 heeft geen effect op de USA en Polen

 Klimaattop Parijs 2015 heeft geen effect op de USA en Polen
Digiqole ad

De stijging van de concentratie broeikasgassen in de atmosfeer heeft, sinds de industrialisatie en het gebruik van fossiele brandstoffen, van 1880 tot 2018 de temperatuur een graad doen stijgen. De verwachting is dat in 2100 de temperatuur op aarde met nog ongeveer 2 graden zal zijn gestegen. Naast wat natuurverschijnselen zoals vulkaan uitbarstingen, is de mens voor 99 procent de veroorzaker van de toename van Co2 of de klimaatopwarming. Zo is de grote veestapel een gevolg van de vleesindustrie en dus ook weer te wijten aan de mens zelf die het vlees eet. De veehouderij veroorzaakt wereldwijd 18% van de uitstoot aan broeikasgassen, direct of indirect uit de veehouderij. Dat is inclusief de emissie (Co2) van het transport van veevoeders en kunstmest, de verwerking van dierlijke producten en het transport daarvan. De veeteelt-bijdrage aan de totale emissie in Nederland is aanmerkelijk lager, maar dit komt doordat we ook vlees eten uit het buitenland en ons veevoer ook voor het grootste gedeelte uit het buitenland afkomstig is. We zijn bijna de grootste importeur van Soja dat voor veevoer wordt gebruikt. Voor de productie van soja vinden daarbij nog steeds ontbossingen plaats in o.a. Brazilië.

Klimaattop Parijs 2015 heeft geen effect op de USA en Polen die zich blijven hechten aan de kolenindustrie.

Ontbossing

Momenteel vinden er overal ter wereld nog steeds ontbossingen plaats, om plaats te maken voor landbouw of bijvoorbeeld oliepalm plantages. Na jaren van afname is de Nederlandse invoer van palmolie in 2017 weer toegenomen. Er werd voor ruim 2 miljard euro aan ruwe palmolie in Nederland ingevoerd. Hiermee is ons land de grootste palmolie-importeur van de Europese Unie. De meeste palmolie is afkomstig uit Indonesië en Maleisië, maar steeds meer wordt geïmporteerd uit Latijns-Amerika. Dat meldt het CBS op basis van voorlopige handelscijfers. De olie wordt verwerkt in veevoer, margarine, babyvoeding, chips, soepen, sauzen en koekjes. Daarnaast dient palmolie onder meer als grondstof bij de productie van diervoeders, zeep, shampoo, cosmetica en biodiesel. De helft van alle bossen zijn op aarde door menselijk toedoen in het verleden al verdwenen. Momenteel is de bescherming voor het voortbestaan van het regenwoud en laatste grote bossen in Canada of andere landen meer dan noodzakelijk om het klimaat koel en vochtig te houden en ons van zuurstof te voorzien. Van alle bos en oerwouden op aarde is slechts een klein deel (10%) beschermd en zelfs dat geeft nog geen garanties dat er niet legaal of illegaal wordt gejaagd, gezaagd, gestroopt, vervuild, er water wordt onttrokken of het natuurgebied niet op intensive schaal wordt gebruikt voor toerisme of illegaal wordt platgebrand. Per jaar verdwijnt bijna 8 miljoen hectare natuurlijk bos. Dat is ruim twee keer Nederland.

Wereldzeeën bedreigd

Ongeveer 70%  van het oppervlak van onze planeet bestaat uit water, waarvan 3% zoet. De algen in zee maken iets meer zuurstof aan dan de bomen op het land. Dit heeft dan ook te maken met de grote oppervlak van de zee. De verhouding gegenereerde zuurstof is 55% op zee en 45% op land. De atmosfeer warmt geleidelijk op, maar de oceanen hierdoor ook! Uit onderzoek is gebleken dat hogere Co2 concentraties in de atmosfeer tot een hogere zuurgraad van de oceanen heeft geleid. Meer Co2 in de lucht betekent dat er ook méér Co2 door de oceanen wordt opgenomen. Het effect is dan dat het zeewater zuurder wordt en dit betekent dat schelpdieren in de toekomst zouden kunnen oplossen. Andere diersoorten als  Zoöplankton zouden er dood door kunnen gaan en de gevolgen zijn dan niet te overzien. De opwarming van de aarde zorgt ook dat de oceanen opwarmen en ook dat is funest voor het zeeleven. Zo gaan er momenteel op grote schaal koralen dood, omdat ze niet tegen de temperatuur stijging kunnen. Als de temperatuur stijging zo doorgaat, zijn in 30 jaar alle koralen verdwenen, aldus het onderzoek van UNESCO.

Water vervuiling

De oceanen warmen op door de broeikasgassen in de atmosfeer. Meststoffen en rioolwater die in de oceanen terechtkomen zorgen voor de aanwas. Algengroei is het resultaat. Algen zouden weer voor zuurstof kunnen zorgen, maar ze hebben wel licht nodig en kunnen niet op grote diepte groeien. Algen explosies kunnen ook andere planten doen verstikken en diersoorten in zoet en zout water doen verdwijnen. Kortom, ze doen meer kwaad dan goed.

Bosbranden

De wereld warmt op en bossen worden kurkdroog en een enkele vonk kan er voor zorgen dat 1000 ha. bos en 100 huizen afbranden, zoals de afgelopen jaren vaker is gebeurd. Of de vonk veroorzaakt wordt door bliksem of een omgevallen elektriciteit paal, het is te droog. Momenteel nemen de branden door preventieve maatregelen wereldwijd wel wat af, maar ze zijn er geregeld. Doordat het klimaat opwarmt, raakt het weer van slag. Zo kan het op een dag ergens in de wereld dagenlang regenen en het land overstromen en aan de andere kant van de wereld op grote schaal bossen afbranden. Tornado’s op het land en orkanen in zee worden ook krachtiger en talrijker. De schade aan huizen en de natuur is enorm en loopt in de vele miljarden. Nog erger zijn de slachtoffers!

Voorkomen

In 2015 tijdens de klimaattop van Parijs, hebben bijna 200 landen besloten dat we wereldwijd er alles aan moeten doen om een verdere stijging van de temperatuur te voorkomen. Met uitzondering van Trump en iedereen die op hem heeft gestemd. Besloten is in de USA om door te gaan met de kolenindustrie en met kernenergie. Ook in de olie-industrie ondernemen ze geen stappen terug en duurzame energie is minimaal in opkomst. In een groot land als de USA merken ze ook dagelijks de gevolgen van de opwarming van de aarde en een beetje Amerikaan zal dan ook beamen dat het de laatste 10 of 20 jaar alleen maar warmer en droger is geworden.

De Klimaatconferentie november 2017 Bonn

Op de klimaattop in Bonn is een akkoord bereikt over de uitwerking van het akkoord van Parijs 2015, over de aanpak van klimaatverandering. Veel van de deelnemende landen vinden echter dat de uitwerking om klimaatopwarming tegen te gaan, niet snel genoeg gaat. De opwarming van de aarde moet volgens het akkoord van Parijs worden beperkt tot ruim onder de 2 graden Celsius, liefst 1,5 graad, in 2100.  Met het huidige beleid wordt echter afgekoerst op 3 graden. Dat betekent een graad hoger, waardoor we nog meer rampscenario’s kunnen verwachten.

Financiële toezegging door klimaattop

Zo zouden er ook financiële toezeggingen gedaan zijn voor een fonds voor aanpassingen in ontwikkelingslanden. Dat fonds is van groot belang voor de armere landen om zich te beschermen tegen droogte, overstromingen en noodweer. Hopelijk zal dit zijn doel bereiken en is het geen afkoopsom voor de schade die de rijke landen hebben veroorzaakt.

De onderhandelingsdelegaties van de 195 landen zijn het eens geworden over het feit dat er voor het einde van deze eeuw een eind moet komen aan het gebruik van fossiele brandstoffen. Deze agenda moet eind volgend jaar klaar zijn, voor de volgende klimaattop in Polen.

Polen 2018

In Polen, Katowice, zal van 3 tot 14 december 2018 de volgende conferentie van de Verenigde Naties over klimaatverandering worden gehouden. Dit is midden in de mijnwerkers streek van Polen. Ondanks het feit dat de grote steden als Krakow en Warschau veel last hebben van smog van kolen in de winter (verwarming), heeft de regering nu al duidelijk gemaakt dat ze zich hechten aan kolenindustrie.

Leef je leven, leef bewust.

De USA is nog gek op kolen voor de energie opwekking en olie voor de veel te grote auto’s. De gemiddelde Amerikaan heeft nog een twee keer zo grote auto als de gemiddelde Europeaan en de brandstof is altijd nog voor meer dan de helft goedkoper als in Nederland. Alles moet tenslotte groter zijn, luxer en mooier. Dat is puur het uiterlijk, daar de gemiddelde Amerikaan hard moet werken en weinig vakantie heeft. Minstens 35 miljoen Amerikanen leven momenteel in armoede; zo’n 12 procent van de bevolking. Het percentage kinderen dat in armoede opgroeit is 17 procent. In Nederland is dat minder dan 8 procent en 1.2 miljoen mensen leven in armoede. Het verschil tussen arm en rijk is in Nederland veel kleiner dan in de USA. Dit komt onder andere door het feit dat we een goed sociaal stelsel hebben en ook onze gezondheidszorg beter geregeld is. Wij betalen hiervoor meer belasting en kunnen dan ook minder grote auto’s rijden. Dat is dan maar een geluk bij een ongeluk.

Digiqole ad

Guido