Klimaatschade kost wereldeconomie tientallen miljarden

 Klimaatschade kost wereldeconomie tientallen miljarden

Klimaatschade kost wereld economie tientallen miljarden per jaar en dat is nog maar een klein probleem, vergeleken bij de fysieke en mentale problemen die het geeft voor de wereld bevolking. Over de gehele wereld is de opwarming waarneembaar en zorgt nu al voor grote problemen in vaak de armste of normaal al warme landen.

De klimaatdoelen worden amper gehaald en de energie transitie gaat te langzaam

We zijn goed bezig met de ambitie om de energie transitie of klimaatdoelen te gaan halen, alleen het gaat nog veel te langzaam. Een van de grootste oorzaken van het langzaam overschakelen van fossiele brandstoffen, naar schone duurzame energie komt doordat bedrijven vaak afhankelijk zijn van hun investeerders of aandeelhouders die die nog geloven in snel winst uit olie, kolen of gas.

Maar dat is tegenwoordig schone schijn, daar duurzame energie de toekomst heeft en bijna de gehele wereldbevolking over wil naar duurzame energie. De genen die dat niet wil zijn die daar direct een inkomsten uit halen en bijna altijd de rijkeren op aarde.

Alleen schone energie heeft de toekomst en fossiele brandstof is spoedig verleden tijd

Nederland wil in 2050 fossiel vrij zijn en het lijk te lukken, alleen of we onder de 2 graden blijven is maar de vraag. Om onder de 2 graden te blijven, moeten we zo snel mogelijk onze fossiele brandstoffen afbouwen. Om extra schade te beperken aan het milieu is een snelle omschakeling beter dan een langzame.

Doordat de politiek beïnvloedt wordt door investeerders in verloopt de energie transitie te langzaam. Er worden dus te weinig maatregelen getroffen vanuit de politiek, waardoor beleggers in fossiele brandstoffen gewoon door kunnen gaan.

Hoe meer investeerders investeren in groene energie, hoe sneller de energie transitie en hoe hoger de winsten uiteindelijk blijken te zijn. Hoe meer investeringen in schone energie, hoe minder klimaatschade en mensen die dood gaan ten gevolgen door de opwarming van de aarde. Helaas zijn nog veel aandeelhouders door snelle winsten niet altijd van onder de indruk.

Alleen schone energie loont en heeft de toekomst

De extra investeringen die we nu doen om de opwarming tegen te gaan of te versnellen, zal in verhouding nu vele malen goedkoper zijn dan de extra financiële schade die het anders geeft in de naaste toekomst. Kortom de investeringen van nu, zorgen dat grotere klimaat schade kan worden voorkomen. Ofwel door langzaam de klimaatproblemen aan te pakken, des te groter wordt het risico dat de Co2 te veel toeneemt en de klimaatopwarming en schade onnodig wordt vergroot. Elke extra overstroming in de wereld, droogte, hittegolf, tornado etc. kost de wereld miljarden en veel menselijk en dierlijk leed. Hoe eerder we snel beginnen met de energietransitie te versnellen, hoe groter de kans dat erger uit blijft of dat de schade beperkt blijft.

We hebben dus geen tijd meer te verliezen, als we de schade willen beperken

Wereldwijd heeft men nu al last van klimaatveranderingen en zelf de meest arme landen proberen nu de klimaatveranderingen te voorkomen. Ook landen als India dat nog veel steenkool gebruikt en China die met zijn vervuilende fabrieken, nog steeds het milieu vervuild, zien bijzonder genoeg juist deze landen strategische voordelen in een duurzame energievoorziening. Ook proberen ze hiermee van hun vervuilde lucht of smog problemen af te komen, binnen de grote steden.

India haalt al voor meer dan de helft van zijn energie uit stroom afkomstig van zonnepanelen en van alle Wereldwijde investeringen in schone energie kwam in 2017 maar liefst 45% uit China. Hiermee investeert China meer in schone energie dan alle rijke landen bij elkaar.

Nederland kan meer, maar investeert nog te veel in fossiele brandstoffen

Ondanks vaak de meeste grote pensioenfondsen, bedrijven, banken eTc. Bijv zich voort doen alsof ze duurzaam bezig zijn, blijkt vaak nog het tegengestelde. Veel grote bedrijven zoals Shell geven de indruk dat ze bezig zijn om over te schakelen naar duurzaam, maar investeren nog steeds vooral in fossiele brandstoffen. Hierdoor wordt de klimaatschade groter en de energie transitie vertraagd. Door deze verkeerde investeringen wordt maar een kleine groep rijker, en draaien de meeste van de wereldbevolking op voor de veroorzaakte klimaatschade die het teweeg brengt. Het blijken ook weer dat rijke landen zich verrijken en arme landen er voor op klimaatschade op moeten draaien. We hebben het hier ook over de gezondheid van mensen en veel leed die deze investeringen in fossiele brandstoffen veroorzaken. Dit mag en kan niet lager en moet zo snel mogelijk stoppen!

Blinde hoeken die de klimaatveranderingen met zich mee brengen

Als we het over klimaatveranderingen hebben dan denkt men vaak een weersveranderingen die vooral in de toekomst gevaarlijk kunnen zijn voor de mens. Vaak echter denk men niet aan het massaal uitsterven van plant en diersoorten. Het massaal uitsterven van alleen al de diersoorten (koralen, insecten, olifanten etc) lijkt minder onschuldig dan de gevolgen van een veranderend klimaat, maar dat is echter maar schijn. Door het steeds meer uitvallen van dier en plantensoorten binnen de ecosystemen brengt namelijk een kettingreactie teweeg onder de dier en plantensoorten. Daar ze allen toch in min of meerdere mate van elkaar afhankelijk zijn, wordt bij het uitsterven van een, lopen ook andere soorten gevaar. Dot omdat ze vaak van elkaar afhankelijk zijn en ze niet zonder elkaar kunnen leven. Zo kan een vruchtboom niet zonder de honingbij, de ooievaar niet zonder de kikkers en de insectenvangers niet zonder insecten. Zelfs de plant kan niet zonder de meest kleine diertjes in de grond die de grond vruchtbaar maken etc. De mens is ook afhankelijk van planten en zelfs van kleine insecten als de honingbij. Als deze wegvallen komt hij ook niet meer aan zijn voedsel of zuurstof.

Ook veroorzaakt fossiele brandstoffen vervuilde lucht en voor water vervuiling. Hierdoor wordt het milieu vervuild waar weer mens, dier en plant van afhankelijk zijn. Door het gebruik van fossiele brandstoffen maakt dat mens en dier problemen ondervindt met de gezondheid en eerder dood gaan. Maar niemand wil eerder sterven of ziek worden, en zeker niet als er al andere schone duurzame brandstoffen te krijgen zijn.

fossiele tijdperk is nabij

Het einde van het fossiele tijdperk is nabij, en schone energie komt steeds dichter bij. Daarbij zijn investeringen in fossiel energie allang niet meer van deze tijd. Schone en duurzame energie hebben de toekomst en als bijvoorbeeld Nederland achterblijft in het investeren in schone of duurzame energie, kan het zelf een groot risico gaan vormen voor de onze economie van de toekomst. Andere landen zullen wel investeren in nieuwe duurzame technieken zich eigen maken en verder ontwikkelen. Nederland komt daardoor achter te lopen waardoor de winsten uit vervuilende energie verminderen, banen verloren gaan en de economie verslechtert. Wij zullen van deze landen afhankelijk die nu wel in schone energie en nieuwe technieken investeren, waardoor we opnieuw de kans lopen de rekening betalen voor de investeerders, aandeelhouders en bedrijven, die niet willen over schakelen naar duurzame energie.

De grote bedrijven kiezen voor de winst, maar de consument bepaald de vraag naar het product

Natuurlijk zijn we afhankelijk van de politiek en die wordt vaak ook weer aangestuurd door grote bedrijven. Wij kunnen als burger gelukkig wel kiezen voor een groene partij en zo de politiek beïnvloeden. Ook door te protesteren en ons te laten horen door rechtszaken aan te spannen of kan de politiek dwingen te doen wat wij vooral belangrijk vinden en het verschil maken intussen een langzame energietransitie of snelle omschakeling naar duurzame energie.

Denk bij alles na wat je eet, doet of kan doen. Bij alles wat je koopt, weggooit of veroorzaakt, kan het verschil betekenen of de wereld nog verder vervuild of niet en of een snelle omschakeling komt van de politiek, bedrijven of winkels. Wij bepalen een groot deel van hoe de maatschappij er uit ziet, maar ook onze leefomgeving en de wereld. De politiek is heel gevoelig voor wat wij graag willen bereiken en ook bedrijven en investeerders luisteren heel nou als we als hard maken voor een snelle energie transitie. Wij bepalen uiteindelijk de koers en de luxe om langzaam varen en om langzaam nog te veranderen van koers is er niet. Met z’n allen kunnen we het verschil maken. Wij als consument