Kabinet presenteert definitieve maatregelen voor het klimaatakkoord

Den Haag 28 juni 2019 Het uitwerken van de klimaatdoelen voor Nederland zijn eindelijk klaar. Het heeft wel meer dan een jaar geduurd vanaf het moment dat het kabinet aankondigde dat ze de maatregelen zou uitwerken, maar ze zijn er dan toch eindelijk! De nieuwe uitgewerkte maatregelen moeten ervoor zorgen dat Nederland de klimaatdoelen van Parijs nakomt en zo ook verdere opwarming van de aarde tegen gaat. De maatregelen werden gepresenteerd door Eric Wiebes, Kasja Ollongren, Carola Schouten en Stientje van Veldhoven.

Wat zijn de nieuwe klimaatmaatregelen?

De uitgewerkte klimaatmaatregelen gaan over de CO2-heffing voor de industrie en dalende energiekosten en bijvoorbeeld het elektrisch of  rekeningrijden. Totaal is het een groot pakket van maatregelen, die nodig zijn om er voor te zorgen dat de komende 11 jaar de uitstoot van Co2 voor Nederland wordt gehalveerd. Nederland moet ook deze maatregelen wel treffen omdat dit is afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs 2015 met alle andere (bijna 200) landen in de wereld. De vraag blijft: gaan we het halen!

Milieuorganisatie Urgenda niet tevreden

Bij de presentatie gebruikte VVD-minister Eric Wiebes meerder keren de woorden: eerlijk en haalbaar en het lijkt erop dat de bedoelingen gemeend en dat de maatregelen voldoende gaan zijn. Maar daar is niet iedereen mee eens. Er is nog steeds een groot wantrouwen onder de Nederlandse jeugd, die weten dat de Nederlandse regering eerder voor de economische vooruitgang kiest en dus vervuilende industrie en vaak mooie praatjes heeft om de vervuiling en gezondheid van de burger te maskeren. Op het moment behoort Nederland nog steeds tot de meest vervuilende landen van Europa en is stinkent rijk geworden ten kosten van mensen hun gezondheid, het milieu, dierenwelzijn en heeft voor veel uitstoot van broeikasgassen gezorgd. De toekomst van deze jeugdigen is daarmee op het spel gezet en de gevolgen van de opwarming zijn wereldwijd merkbaar. Jeugdigen protesteerde dan ook op het Binnenhof tegen de halve maatregelen die tot nu toe zijn genomen door de Nederlandse regering. Ook vele milieuorganisaties zijn niet overtuigd van de Nederlandse maatregelen. Zo is ook Milieuorganisatie Urgenda nog steeds niet overtuigd en denkt dat deze uitgewerkte maatregelen onvoldoende gaan zijn om verdere opwarming tegen te gaan. Deze Milieu organisatie heeft op 9 oktober 2018 de rechtszaak tegen de staat gewonnen omdat ze aan hadden gegeven dat de regering te weinig doet om de burgers te beschermen tegen de klimaatopwarming. Hiermee werd Nederland Juridisch gedwongen de uitstoot van broeikasgassen terugdringen met ten minste 25% t.o.v. 1990. Ondanks de vele goede initiatieven van de regering is de CO2-uitstoot niet gedaald sinds 1990. De maatregelen die het kabinet vandaag presenteerde, leveren samen een besparing op van zo’n 4 megaton CO2, terwijl 9 megaton nodig is aldus Urgenda.

In 11 jaar tijd moet de hoeveelheid Co2 worden gehalveerd

De maatregelen van het kabinet moeten voldoende zijn om over elf jaar, in 2030, bijna de helft minder CO2 uit te stoten dan in 1990. Het pakket van maatregelen was dan ook groot en treft niet alleen de burger, maar ook de bedrijfswereld. Zo moeten we fossiele brandstoffen gaan minderen en over gaan op schone energie. Zo komt er een verhoging van de prijs van gas en een verlaging van die van elektriciteit. Er komen een tal van subsidies die er toe moeten leiden dat mensen overstappen op schone energie en de uitstoot van fossiele brandstoffen tegen worden gegaan. Dit varieert van elektrische auto’s tot leningen voor warmtepompen en het isoleren van huizen.

Meer werkgelegenheid

Om een nieuw vervuilend project te kunnen verantwoorden zijn de woorden: goed voor de economie en werkgelegenheid de sleutelwoorden van de regering om mensen te misleiden. Dat het ten kosten gaat van hun gezondheid (zoals een nieuwe luchthaven in Lelystad, die ook weer voor veel fijnstof gaat zorgen) worden er nog steeds de meest vervuilende projecten opgestart die ook gevolgen hebben voor de klimaatopwarming.

Nu met de nieuwe klimaatmaatregelen kan de economie en werkgelegenheid  wel en op een duurzame  manier worden uitgevoerd, zonder het milieu en de gezondheid van mensen te schaden. Duurzame energie projecten zijn o.a nieuwe innovaties op het gebied van schone energie en het fabriceren en produceren hiervan. De innovaties en uitvoering van producten kan Nederland opnieuw op de kaart zetten. Het kabinet wil tenslotte op het economisch vlak ook graag in de Europese landen vooroplopen en liefst wereldwijd zijn groene producten verkopen. De energietransitie is dan ook op het gebied van economisch vooruitgang een uitkomst en Nederland heeft alles ‘aan boort’ om het uit te voeren en moet snel opschieten om de race tegen de klok te winnen wat betreft de klimaat opwarming, maar ook tegen de concurrentie op het gebied van economisch belangen die daarmee gepaard gaan.

Groener wonen in stad of boerenland

Ambitieus betekend volgens Wiebes dat in 2050 alle huizen duurzaam zijn in Nederland. Dat elke nieuwbouw woning, helemaal geïsoleerd is en o.a. aangesloten op de stadsverwarming of zonnepanelen.

Het kabinet verschuift de rekening van huishoudens naar bedrijven. De belasting op de energienota van huishoudens met een gemiddeld verbruik gaat volgend jaar met 100 euro omlaag. Huiseigenaren en woningcorporaties zullen toch echt aan de bak moeten met het verduurzamen van hun woning isoleren, Gebruik van een zonneboilercombi, warmtepomp, zonnepanelen gebruik van zonnepanelen op het dak of op het moment dat het huis toch al verbouwd gaat worden.

Mobiliteit van de toekomst

Verder zorgt het kabinet ervoor dat het elektrisch rijden gestimuleerd wordt en zo maakt Nederland zich klaar voor het einde van fossiele tijdperk.

Ruime vergoeding naar boeren en tuinders

De boeren en tuinders krijgen om de klimaatdoelen te halen de komende tien jaar een subsidie van miljard euro om vergroenen. Er gaat eenmalig 100 miljoen euro naar de veenweidegebieden. Er gaat ook nog eens 60 miljoen euro extra naar varkenshouders om hen vrijwillig te laten stoppen.

Guido Sparreboom
Foutje gezien? Mail naar: guido@groennieuws.nl ❤️ We zijn je dankbaar! Hoofdredacteur van het online journalistieke platform Groen Nieuws

NET BINNEN

36 dode olifanten gevonden in Botswana

In het noorden van Botswana zijn in totaal 36 dode olifanten gevonden. Ze stierven om onbekende redenen. Het vermoeden bestaat dat de olifanten vergiftigd...

Greenpeace op landingsbaan Schiphol met spandoek

Actievoerders van Greenpeace Nederland zijn vanochtend de Aalsmeerbaan bij Schiphol opgefietst. Ze willen dat er voorwaarden worden gesteld aan de miljarden die de overheid...

Brandweer groot uitgerukt voor bosbrand in Oosterhout

Op vrijdagmiddag in een bosrijke omgeving van de Steenbliklaan in Oosterhout brandde kort een hevige bosbrand. Brandweer groot uitgerukt voor bosbrand in Oosterhout, 225 vierkante...

Grote grazers afgeschoten in Oostvaardersplassen

Staatsbosbeheer maakte bekend dat afgelopen winter in Oostvaardersplassen meer dan 150 zieke en verzwakte dieren zijn doodgeschoten. De meeste edelherten zijn in maart doodgeschoten....

Aziatische olifant geboren in dierentuin

Maandagavond 4 mei om 21.09 uur is in ARTIS een olifantje geboren. Het is een mannetje. De bevalling is heel voorspoedig verlopen. Het kalf...