Kledingmerken schuldig aan milieuvervuiling en moderne slavernij

 Kledingmerken schuldig aan milieuvervuiling en moderne slavernij
Digiqole ad

Aan kleding kleven nog wel veel negatieve eigenschappen. Kleding wordt over het algemeen gemaakt van textiel, wat letterlijk betekent al wat geweven is. Het woord is afgeleid van het Latijnse woord texere, dat weven betekent. Voor kleding worden verschillende textielsoorten gebruikt: katoen, linnen, wol, hennep- of bamboevezel, maar ook allerlei soorten kunststoffen, zoals acryl, PVC en polyester (fleece).

Natuurlijke en synthetische stoffen of combinaties

We zien dus dat kleding wordt gemaakt van natuurlijke en synthetische stoffen. Synthetische stoffen, zoals acryl, nylon en polyester worden gemaakt van olie, kool of gas. De plastic-achtige vezels van deze stoffen worden op een chemische manier gemaakt. Polyester bijvoorbeeld, wordt van PET polymeren gemaakt, dezelfde PET die gebruikt wordt voor de productie van plastic flesjes. PET polymeren worden gemaakt van olie en deze is dus ook een veroorzaker van milieuvervuiling en de klimaatopwarming. We kunnen wel door het recyclen van PET-flessen, afgedankte synthetische kleding of zelfs katoenen kleding nieuwe kleding of zelfs isolatiemateriaal maken. Dit bespaart veel energie en geeft veel minder vervuiling.

webwinkel

Wat is beter: katoen of synthetische kleding?

Misschien is katoen duurder, maar wel een natuurproduct en veel luchtiger. Misschien is synthetische kleding goedkoper, maar wel meer milieuvervuilend. Over dat laatste is nog wel iets opmerkelijks te vertellen, omdat niet helemaal waar is. De conventionele katoenproductie is namelijk één van de meest milieuvervuilende productiemethoden in de wereld. Gangbare katoen vraagt namelijk grote hoeveelheden pesticiden om op grote schaal te kunnen worden geteeld.  Mens en dier lopen bij de productie van NIET biologisch katoen een groot gevaar om ziek te worden. Jaarlijks wordt er wereldwijd zo’n 200.000 ton insecticiden en pesticiden over de katoenvelden uitgestrooid. Het conventioneel katoen zorgt dan ook alleen al voor 20% van al het wereldwijde gebruik van pesticiden. Daar komen daar ook nog allerlei milieuvervuilende productieprocessen bij, zoals het bewerken en verven van de katoen met chemische middelen.

Water

Ook is er bij de katoenteelt een ander groot nadeel ten opzichte van de productie van synthetische kleding of stoffen. Vooral in warme landen waar al een tekort is aan zoet water, wordt er voor de katoenteelt heel veel water onttrokken uit natuurgebieden, rivieren of het grondwater. Behalve dat dit grote gevolgen heeft voor de natuur, heeft ook de bevolking hieronder te lijden omdat er vaak een grote schaarste is aan water voor de voedselproductie. Zo kost de productie van 1 kilo katoen gemiddeld 10.000 liter water! Het is zo alles behalve een duurzaam product. Een kledingstuk dat gemaakt is van biologisch katoen brengt het milieu geen schade toe wat gifstoffen betreft. De organische gifstoffen die toch nog worden gebruikt, breken gemakkelijk af en veroorzaken geen schade aan het milieu. Bij de teelt van biologisch katoen is het gebruik van water mogelijk zelfs twee maal zoveel ten aanzien van regulier katoen. De reden hiervoor is dat de biologische katoenplant in tegenstelling tot de reguliere plant niet genetisch gemanipuleerd is. De conventionele katoenrassen die uit gen-zaden zijn opgegroeid, hebben een hogere opbrengst. Voor bio-katoen zijn meer planten nodig en dus ook meer water. Maar in tegenstelling tot de traditionele katoenteelt, wordt er bij biologische katoenteelt gekeken of de plek waar het is geteeld, voldoende water heeft zonder het ten kosten gaat van mens en natuur. Maar ook hier staat de ontwikkeling niet stil en wordt sterk op duurzame rassen geselecteerd, die steeds minder water nodig hebben. Door het minderen van het gebruik van gif en beperken van uitputting van de grond door roofbouw met kunstmest, blijft bio katoen altijd nog duurzamer dan de conventionele katoen.

Katoen en gifstoffen

De boeren die conventioneel katoen verbouwen en ook de fabriekarbeiders lopen nog elke dag het gevaar dat ze ziek worden. Bewezen is dat het sterftecijfer van mensen die met bestrijdingsmiddelen werken of daarmee in aanraking komen, hoger is dan mensen die daar niet mee in aanraking komen.

Ook het aantal geboorte afwijkingen van mensen die in de katoenproductie werken of wonen is schrikbarend hoog, ondanks dat dit graag verzwegen wordt door de mensen die hieraan veel geld verdienen, zoals de katoenhandel of kledingindustrie.

Gif dat op een gewas wordt gespoten zorgt dat veel schadelijke insecten dood gaan, waardoor ook insecteneters worden gedood. Doordat insecten en schimmels een zekere immuniteit ontwikkelen, moet er met steeds grotere hoeveelheden en zwaardere gifstoffen gespoten worden. Hierdoor wordt niet alleen de bodem en het grondwater (drinkwater) vergiftigd, maar ook het milieu en de natuur. Ook hebben kleine boeren vaak finaciele problemen omdat ze genetisch zaad moeten kopen en dure bestrijdingsmiddelen die daar aan zijn gekoppeld.

Biologisch katoen

Om uitputting van de grond tegen te gaan, wordt er bij biologische katoenteelt wisselteelt toegepast. Zo wordt katoenteelt bijvoorbeeld afgewisseld met met gras, granen- en peulvruchtenteelt. Wat betreft insectenbestrijding: in een natuurlijke situatie is veel meer evenwicht tussen insecten en de vogels die deze opeten. Er zijn dus veel minder bestrijdingsmiddelen nodig. Waar nodig, wordt gebruik gemaakt van natuurlijke bestrijdingsmiddeln in plaats van chemische middelen. Met mengsels van knoflook of andere sterk geurende planten kunnen op een onschadelijke manier de schadelijke insecten worden verjaagd. Door gebruik te maken van biologische bestrijdingsmiddelen worden het milieu, de natuur, de mens en dieren gespaard. Bij de productie van biologisch katoen wordt gekozen voor natuurlijke kleur stoffen en een zo duurzaam mogelijke manier van produceren. Bio-katoen is duurzamer, maar ook milieu vriendelijker.

Recyclen van kleding

Kleding en schoeisel dat nog bijna nieuw is om te zien, kan het beste gebracht worden naar de Kringloop winkel. Hiermee kan je iemand anders gelukkig maken en dit is de meest duurzame manier om met oude kleding iets zinvols te doen.

Kleding, textiel en schoenen

Kleding en schoenen die wat gebruikssporen hebben, kun je het beste inleveren in een textielbak of kledingzak. Ook versleten en gescheurde stoffen mogen schoon in de textielbak! De niet versleten kleding wordt hergebruikt en de versleten kleding wordt gebruikt voor andere doeleinden; van poetslappen tot isolatie materiaal of voor de productie van nieuwe kleding.

Wat kunnen we nog meer doen!?

Door het dragen van kleding die niet is gemaakt van bio-katoen, zijn we mede verantwoordelijk voor de negatieve gevolgen die het veroorzaakt elders in de wereld. De lonen van de arbeiders in arme landen zijn al minimaal en ook ieder mens gun je het beste. Ook de natuur, het klimaat en het milieu worden aangetast ergens anders in de wereld, door het kopen van gewone kleding of textiel dat is gemaakt van katoen. De consument bepaalt en samen kunnen we het verschil maken door bio-katoen te kopen of bijvoorbeeld kleding die is gemaakt van bamboe of hennep met natuurlijke verfstoffen.

Digiqole ad

Guido