Indianenstammen in de Amazone moeten beter worden beschermd

 Indianenstammen in de Amazone moeten beter worden beschermd
Digiqole ad

Het is geen nieuws dat het klimaat opwarmt en het regenwoud nog steeds verder weg wordt gekapt of zeg maar afgebrand. De gevolgen voor de aarde is ook wel duidelijk en ook dat door het kappen van regenwoud de klimaatopwarming alleen maar wordt versneld. Ook is bekent dat wordt gezegd dat de Amazone de ‘longen’ van de aarde zijn en 20 procent van de zuurstof van onze planeet produceert. Kortom door de bosbranden en vernietiging van het bosgebied in de Amazone zijn de gevolgen vroeger of later merkbaar voor de gehele planeet aarde.

Directe gevolgen door afname regenwouden in de wereld

De indianen van het Amazonewoud ondervinden direct de gevolgen van het platbranden van hun leefomgeving. Ook de plant en diersoorten die daarmee uitsterven is een triest gevolg van menselijk toedoen. Voor ons Nederlanders lijkt het “een probleem waar we niks aan kunnen doen”, maar wij zijn grote importeurs van soja uit Brazilië en palmolie uit o.a Azië, waar ook veel regenwoud voor wordt gekapt. Hierdoor hebben wel degelijk veel invloed op wat er aan de andere kant van de wereld gebeurd en uiteindelijk treffen de gevolgen van klimaat opwarming ook onze leef omstandigheden op deze planeet. De opwarming van de aarde is niet alleen het gevolg van fosiele brandstoffen, maar ook door toedoen van onze import van o.a soja en palmolie.Het Amazonewoud, dat voor 60 procent in Brazilië ligt, herbergt alleen al een gigantische hoeveelheden CO2 die opgeslagen in het hout. Indien het kappen en branden geen halt wordt toegeroepen, komt deze hoeveelheid Co2 vrij in de atmosfeer en de gevolgen daarvan zijn onomkeerbaar en treft vooral de generaties die na ons komen. Oogsten worden vernietigd, klimaatvluchtelingen moeten worden tegengegaan en misschien houden we zelf wel geen droge voeten meer of kampen we juist met grote droogtes die de opbrengst van onze oogsten sterk laten afnemen.

Nederland import soja en palmolie en zorgt zelfs dat de eigen natuurgebieden onder druk komen te staan!

November 2019 was er in de Tweede Kamer een debat over de stikstofcrisis met premier Rutte. VVD en CDA gaven ook daar toe dat ze de beschermde status van natuurgebieden willen schrappen zodat er weer volop gebouwd kan worden, boeren geen grote restricties krijgen op mest en de luchthavens uitgebreid kunnen worden. Zij doen hiermee momenteel het omgekeerde. We zijn immers in deze stikstofcrisis beland omdat Nederland niet goed voor de natuur zorgt. Deze crisis brengt ons nog verder van de klimaatdoelen en de natuur! De natuur in Nederland begint zijn beschermde status te verliezen met grote gevolgen voor de natuur maar ook voor de klimaatopwarming. De stikstofcrisis is namelijk ook gekoppeld aan de hoge uitstoot van Co2 door de bouw, landbouwsector en luchtvaart. Door de beschermde status voor natuurbescherming te verminderen, laten ze zien dat ze niet alleen roofbouw plegen op de wereldbol, maar ook in eigen land.

Bomen kappen en bosbranden heeft grote gevolgen voor ons allemaal, maar is ook volkeren moord!

Brazilië telt momenteel nog ongeveer driehonderd stammen met in totaal 200 duizend indianen. Sinds de wet van 1988 die de inheemse bevolking van Amazonewoud beschermen, zijn bijna zevenhonderd reservaten aan de inheemse bevolking toegekend. Sommige stammen bestaan uit duizenden indianen, maar de meeste bestaan uit kleinere stammen met een minder aantal. Totaal beheren de inheemse indianen volken zo’n 14 procent van het nationale grondgebied en maken slechts een half procent uit van de bevolking van Brazilië.

Indianen worden als diersoorten beschermd, omdat ze anders uitgemoord zouden worden.

Zoals diersoorten worden indianen beschermd door wetten die het land in 1988 zijn opgesteld omdat ze met uitsterven bedreigd werden. De wet beschermd indianen stammen beschermd door de politie en controleurs die in dienst van de regering, tegen indringers als boeren, houtkappers, goudzoekers of bedrijven die grondstoffen willen delven. Deze grondwet van 1988 wordt door laatste regering Bolsonaro steeds minder nageleefd en de bewoners van het woud proberen nu zelf maar de indringers terug te dringen. Niet zelden vallen er over en weer doden en het is schandalig dat deze laatste natuurvolkeren uitgemoord worden door een volk dat de aarde aan het vernietigen is op grote schaal.

Van een totaal van 15.000.000 toen, naar 200.000 indianen nu!

Voordat de Europeanen voet aan wal zetten in Zuid-Amerika, woonden er ongeveer vijftien miljoen indianen in Brazilië, die 1.300 verschillende talen spraken. Dit aantal verminderde snel na de kolonisatie door slavernij en de overdracht van Europese epidemieën. Nu leven er nog naar schatting zo’n 200.000 indianen in Brazilië, voornamelijk in de Amazone. De Braziliaanse bevolking bestond oorspronkelijk uit indianen, die in kleine stammen in dorpen in het regenwoud als in de kustgebieden leefden. De honderden stammen waren onder te verdelen in verschillende etnische groepen, die allen al voor duizenden jaren leefden met de natuur zonder noemens waardige schade aan te richten.

De indianen zien met de vele bosbranden hun leefomgeving steeds kleiner worden

In 2018 verdween er 16 miljoen hectare bos in de wereld. In grote delen van de wereld worden bomen gekapt of regenwoud platgebrand voor de productie van soja (voornamelijk voor veevoer) en in grote delen van de wereld worden bomen gekapt voor de productie van palmolie die voornamelijk voor menselijke consumptie is bedoeld. De regenwouden en inheemse bevolking hebben hierdoor veel te leiden door landwinning van boeren die het bos in brand steken, maar ook mijnbouwers en houtkappers. Van het Amazone woud wordt gezegd dat er iedere vijftien seconden een stuk Amazonewoud verdwijnt ter grootte van een voetbalveld. Als de ontbossing gewoon doorgaat zoals nu, dan wordt geschat dat in 2050 in totaal 40 procent van het oorspronkelijke regenwoud zal zijn verdwenen. Dat is al over 30 jaar en dat komt neer op een gebied groter dan: Nederland, Duitsland, Frankrijk, België, Spanje, Portugal, Zwitserland, Oostenrijk én Italië bij elkaar! De ontbossing heeft grote gevolgen voor het klimaat, de inheemse bevolking en vooral voor de biodiversiteit in de Amazone, maar ook de bevolking van deze planeet aarde, waar we niet vanaf kunnen als het mis gaat!

Landbouwlobby

De president Bolsonaro is voor het economisch belang van het land, waardoor de ontbossing in Brazilië geen halt zal worden toeroepen. Hij stimuleert de ontbossing, maar ook andere activiteiten als mijnbouw. Momenteel wil de regering een versoepeling van de wetten om de reservaten open te stellen voor mijnbouw. Een deel van de indianen is voorstander van de voorgestelde wetten om de reservaten hiervoor open te stellen voor mijnbouw en we zien ook dat veel indianen leiders zich laten omkopen. Dit zal opnieuw een aanslag geven op de indianen stammen, die nu al op grote schaal worden bedreigd. Veel indianen zien in dat hun cultuur en bestaan wordt bedreigd en komen zelfs naar westerse landen om aandacht te vragen voor deze problematiek. Deze mensen die voorheen zich alleen maar druk hoefden te maken of ze voldoende voedsel hadden voor hun gezin of stamgenoten, moeten nu protesteren in landen die veelal invloed uit kunnen oefenen door veelal palmolie of soja te boycotten. Door gewoon hun verantwoording te nemen en niet over de rug van deze mensen geld te verdienen.

Het natuurlijk evenwicht tussen mens en natuur is ernstig verstoort

De indianen hebben al voor duizenden jaren in evenwicht geleefd met hun omgeving van bos, rivieren of moerasland. De reservaten springen er op satellietbeelden uit als oases van groen, maar zijn nu vaak omringd door ontboste gebieden. Indianen proberen met sterk verouderde wapentuig hun reservaten te beschermen, maar staan machteloos tegen moderne geweren, machines en bosbranden die steeds dichter bij komen en zelfs de grenzen van hun reservaat binnen dringen.

Bolsanaro bedreigd met zijn politie de laatste indianen stammen van deze aarde

Bolsanaro, die al dertig jaar in het parlement heeft gezeten, is altijd al tegen het toekennen van rechten aan de inheemse bevolking geweest! In 1990 betreurde hij zelfs het feit dat er in Brazilië niet meer indianen zijn uitgeroeid. ‘Noord-Amerikaanse cavaleristen waren competenter’, zei hij. ‘Ze hebben de inheemse bevolking in hun land uitgedund, en hebben nu dit soort problemen niet!

Wat doet onze regering eigenlijk?

Nederland moet in de eerste plaats, voor zijn eigen natuur zorgen en daarnaast stoppen met palmolie en soja te importeren. In de wetenschap dat bij elke hap vlees (die niet biologisch is), ten kosten gaat van het Amazonewoud, de klimaatopwarming vergroot en indianen stammen verder onder druk zet, zou je die bloederige hap uit moeten spugen en weigeren te eten. Niemand wil tenslotte bloed aan zijn handen en niemand wil dat toekomstige generaties in eigenland en in de wereld in gevaar komen.

De oplossing is vegetarisch, biologisch en tegen stemmen of protesteren tegen de vernietiging van onze natuur, de ondergang van ons vaderland en de wereld. Spaar de natuur, de mensheid en de wereld.

Digiqole ad

Guido