Indianen tot aan de dag van vandaag gezien als derderangs burger

 Indianen tot aan de dag van vandaag gezien als derderangs burger
Digiqole ad

Ruim 30.000 jaar geleden waagden de eerste Indianen zich over de bevroren. Beringstraat in Alaska en 12.000 jaar later bereikten ze het meest zuidelijke punt van Vuurland. Ze waren hierdoor de bewoners van Amerika en leefde in harmonie met de natuur zonder deze teveel te verstoren.

Europesche kolonisten

Rond het jaar 1600 werden de Indianen massaal afgeslacht door de Europesche kolonisten. Zo’n 60 miljoen oorspronkelijke inwoners van Zuid-, Midden- en Noord-Amerika vonden de dood in de eerste honderd jaar nadat de eerste Europese kolonisten er voet aan wal zetten. Zij werden vermoord, en de meeste vielen ten prooi aan door de Europeanen meegebrachte ziektes waartegen zij niet bestand waren. De Europese ziekten werden soms ook bewust verspreid onder de Indianen: water werd soms vergiftigd, voedselbronnen werden opzettelijk vernietigd en sterkedrank ( vuurwater) uitgedeeld. Zo werden ook bizons waar sommige indianen stammen van afhankelijk met duizenden uitgemoord, zodat de Indianen geen voedsel meer hadden en dood gingen van de honger.

Tegenwoordig worden de Indianen door de wet meer beschermd, maar ze zijn nog steeds ‘vogelvrij verklaard’

De inheemse bevolking, waar ook in de wereld, heeft altijd in moeten leveren op de bezetter of de regering die vaak zonder pardon misbruik maakt van hun grondgebied. We hebben het hier over de laatste tientallen jaren en het gebeurd nog overal in de wereld, dat de inheemse bevolking in moet leveren, omdat de heersende macht het voor het zeggen heeft en geld wil verdienen aan houtkap, goudwinning, delfstoffen, olie etc. De inheemse bevolking die nog hun bestaansrecht opeisen met protesten, staan vaak machteloos tegenover corrupte regeringen die hun winsten en macht op willen voeren en desnoods het leger inschakelen om dit te bereiken. We nemen dan een paar voorbeelden van Indianen die in de Noord en Zuid-Amerika leven, maar waar weinig respect voor is en die tot aan de dag van vandaag moeten strijden om hun rechten en grondgebied. Download Amoled Wallpapers

Volgens Amnesty worden de rechten van inheemse volkeren nog steeds geschonden

Volgens Amnesty worden de rechten van inheemse volkeren op grote schaal nog steeds geschonden in landen als : Argentinië, Bolivia, Brazilië, Canada, Chili, Colombia, Honduras, Panama, Guatemala, Mexico en Nicaragua. De onderzoekers beklemtonen dat het ingebedde racisme en de discriminatie de inheemse groepen kwetsbaarder maken voor mensenrechtenschendingen, zelfs mishandeling, marteling, verdwijningen en moord komen elke dag nog voor!

Basisrechten van inheemse gemeenschappen, het recht op landbezit en culturele eigenheid, het gebruik van een eigen taal in onderwijs, administratie en justitie worden systematisch geschonden, stelt Amnesty. Bovendien bevinden indianengemeenschappen zich nog steeds in de meest benarde sociale omstandigheden.

Enkele voorbeelden van de afgelopen jaren

Recent nog 2016 protesteerden Indianen in de USA voor hun grondgebied. Bijna een jaar lang protesteerden indianen in de Amerikaanse staat North Dakota tegen de aanleg van een oliepijplijn die dwars over hun grond gebied kwam te liggen. Tevergeefs, want onder president Trump wordt de bouw van de pijplijn hervat. In 2019 gebeurde wat de Indianen in 2016 al hadden voorspeld, de omstreden pijplijn lekte 1,4 miljoen liter ruwe olie in een gebied van 2100 vierkante meter. Hiermee werd hun drinkwater aangetast en de milieu schade was enorm.

De North Dakota pijplijn is natuurlijk niet van Trump, al had hij er net voor de verkiezingen wel aandelen in en de olielobby betaalde een groot deel zijn verkiezingscampagne. De pijplijn werd gefinancierd door oliemaatschappijen en banken. Zo ook door banken in Nederland (ING).

Amazone staat in brand, minister van Brazilië staat het toe

Dit jaar zijn er in het Amazonegebied tot dusver 43.694 branden geweest. Ter vergelijking, het hele vorige jaar waren er 18.140 branden in het gebied. De branden zijn aangestoken door veeteelt boeren die zich meer grond willen toe-eigenen. Deze branden worden aangestoken in de Indianen reservaten waar de regering van Brazilië weinig ontzag voor heeft en voor een groot deel aanmoedigt. Jair Bolsonaro noemde indianen ‘parasieten’ en beloofde alle reservaten open te gooien voor mijn- en landbouw. Met gruwelijke gevolgen. Bolsanaro heeft toegezegd meer landbouw en houtkap in de Amazone toe te staan ​​en meer vergunningen aan de mijnindustrie te verlenen. De ontbossing van de Amazone neemt daardoor verder toe.

Indianen worden nog steeds weg gezet als derderangsburger

Kortom Indianen worden nog steeds weggezet als een derderangsburger. Toch zijn de Indianen zoals Columbus ze noemde, wel degenen die het natuurlijk evenwicht voor30.000 jaar niet verstoorde en met de natuur leefden. Als de Indianen meer macht hadden gehad dan was er nu geen spraken geweest van wereldwijde vervuiling of opwarming van de aarde, omdat ze een diep respect hebben voor de natuur.

Geschreven door: Guido Sparreboom
Beeld: Nieuwsredactie GroenNieuws.nl

Digiqole ad

Guido