Huizen verzakken door droogte en lage grondwaterstand

 Huizen verzakken door droogte en lage grondwaterstand
Digiqole ad

Huizen verzakken door aanhoudende droogte en lage grondwaterstand: Alleen de huizen op zandgronden staan stabiel en verzakken niet zolang er geen overstromingen zijn. Klei grond is minder stabiel als het grondwater gaat zakken en verzakkingen zijn dan niet uitgesloten Ook de houten heipalen die gebruikt werden bij oude huizen, zoals in Amsterdam gaan rotten op het moment dat het grondwater gaat zakken.

Nieuwbouwhuizen en flats zijn tegenwoordig gebouwd op betonnen heipalen en daar zijn bijna geen verzakken mogelijk.

Boeren pompen veel meer grondwater op door droogte

Veel boeren onttrekken grondwater om hun land te besproeien, met als gevolg dat bomen die diep geworteld zijn dood gaan, omdat ze niet voldoende water krijgen. Deze bomen hebben heel veel blad die veel water verdampen en kunnen niet met minder toe.

Elk jaar wordt het in Nederland droger, jij mag de gevolgen raden

Voedselschaarste kan een gevolg zijn, prijzen voor voedsel gaan omhoog! We zijn een overbevolkt land en er is niet genoeg voedsel voor iedereen, waardoor heel veel geïmporteerd moet gaan worden en Nederland steeds armer wordt!

Alleen landen waar het water van de bergen komt en waar ze water vast kunnen houden in water reservoirs hebben hier geen last van. Zij zullen misschien het water gaan verkopen aan de buurlanden. Voorspellingen zijn dan ook dat de volgende oorlogen veroorzaakt worden door water tekorten.

Digiqole ad

Guido