Hoe gevaarlijk is aangebrand PAK in koekenpan?

Digiqole ad

Hoe gevaarlijk is aangebrand pak? Voedsel dat door het bereiden zwarte plekken en een typisch verbrande geur heeft gekregen. Het is niet lastig te herkennen, omdat voornamelijk de geur indringend is. Voedsel kan verbranden bij het onzorgvuldig bakken, braden, roosteren, grillen en barbecueën. Voornamelijk bij het barbecueën is er een groot gevaar. Dit gevaar schuilt hem in de kolen die gebruikt worden. Bij het branden van kolen kunnen er polycyclische aromatische koolwaterstoffen ontstaan en deze kunnen overslaan op het vlees. In onderstaand kopje worden polycyclische aromatische koolwaterstoffen nader toegelicht.

PAK in de keuken pannen

Staat voor polycyclische aromatische koolwaterstoffen. Scheikundig gezien zijn het organische verbindingen die aromatische ringen bevatten. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen staan in de belangstelling van de mens omdat het carcinogene eigenschappen heeft. Carcinogeen betekent kankerverwekkend. Hoe kankerverwekkender de stof en hoe meer de stof is opgenomen, des te groter is de kans op kanker.

PAK ontstaan bij onvolledige verbranding van koolstof bevattende stoffen, voornamelijk bij vette stoffen zoals vlees. Bijna alle stoffen op aarde bevatten een bepaalde mate van koolstof. Zo bestaan voedingsmiddelen uit koolstof, maar ook de verbrandingsstoffen hout en kolen. Zo komen polycyclische aromatische koolwaterstoffen dus vrij bij het aanbranden van eten, voornamelijk bij het barbecueën.

Opname van PAK door de mens

Mensen nemen PAK voornamelijk op via het eten van (aangebrand) voedsel. In zeldzame gevallen worden PAK ook geïnhaleerd. Dit is bijvoorbeeld het geval bij mensen die roken. PAK zijn voornamelijk in vet oplosbaar. Na opname in het lichaam zullen polycyclische aromatische koolwaterstoffen via het maag-darmkanaal en de lymfe- en bloedvaten in vet- en klierweefsels terechtkomen.

Je lichaam wilt zo snel mogelijk van de PAK af

Er vindt metabolisatie plaats in de organen en weefsels waar PAK zich hebben gevestigd. Bijna alle PAK worden na deze metabolisatie afgescheiden door de urine en ontlasting. Dit proces is het primaire en secundaire metabolisme. Echter bij het primaire metabolisme – waarbij PAK worden afgebroken — ontstaan ook zogenaamde diolen. Diolen zijn erg reactief en willen graag verbindingen aangaan met andere stoffen. Een van die stoffen is DNA, de drager van ons erfelijk materiaal. Ons DNA kan worden aangetast door de diolen en dit veroorzaakt de kankerverwekkende effecten.

Tips gezonde maaltijd

De belangrijkste tip is om voedsel nooit aan te laten branden. Het is beter om aangebrand voedsel weg te gooien, dan de risico’s te nemen. Het bakken met voldoende boter of bakolie voorkomt dat het eten aanbrand, maar kan het eten wel minder doen smaken. Bij barbecueën en frituren zijn er ook enkele belangrijke zaken waarop men moet letten.

Barbecueën of Frituren

Wacht tot de kolen die je gebruikt wit zijn geworden en tot er geen vuur meer zichtbaar is. Frituur bij maximaal 175 graden Celsius. Ververs het frituurvet regelmatig. Liever te veel dan te weinig. Bak de producten goudgeel en voorkom dat aardappelproducten bruin worden. Probeer altijd verkoold of verbrand voedsel te vermijden en aarzel dus niet om het weg te gooien of in een café of restaurant te vragen om een nieuwe maaltijd.

Door: Guido Sparreboom
Beeld: Groen Nieuws

Digiqole ad

Guido