Het IPBES waarschuwt dat de natuur sneller achteruit gaat dan verwacht

 Het IPBES waarschuwt dat de natuur sneller achteruit gaat dan verwacht
Digiqole ad

Wat is IPBES? Is het intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Service. Het is een onafhankelijk intergouververnmenteel orgaan dat opgericht is door de litstaten in 2012. Het doel van IPBES is het versterken van de wetenschap-beleidsinterface voor biodiversiteit en ecosysteemdiensten voor behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit, menselijk welzijn op lange termijn en duurzame ontwikkeling.

Nieuw rapport 2019

In mei 2019 is er in een rapport verschenen van het Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES). In het Global Assessment zijn zo’n 150 internationale experts betrokken uit 50 landen, waaronder vier experts van verschillende Nederlandse instellingen.

In dit rapport staat ondermeer dat

De huidige mondiale inspanningen onvoldoende zijn, om de ongekende achteruitgang van de natuur te stoppen. Ingrijpende en fundamentele maatschappelijke veranderingen zijn nodig, om het biodiversiteitsverlies een halt toe te roepen en de natuur te herstellen. In het rapport staat ook het onderzoekt van de oorzaken voor het verlies van biodiversiteit, de gevolgen voor mensen wereldwijd, en opties om de huidige trend van biodiversiteitverlies te keren.

Samenvatting van het rapport

De mondiale inspanningen tot nu toe zijn onvoldoende gebleken om de ongekende achteruitgang van de natuur en milieu te stoppen. Overbevolking, gebruik van fossiele brandstoffen, kappen van bossen of oerwouden, landbouwgif en vervuiling etc. hebben er toe geleid dat we in een ongekende crisis op aarde zijn beland, met grote nadelige gevolgen voor de natuur, milieu en de mens. Om dit tegen te gaan zal er een totale verandering moeten gaan plaats vinden in doen en laten van de mens zoals het er nu aan toegaat.

De achteruitgang van natuur en milieu vindt met een ongekende snelheid plaats en steeds sneller dreigen soorten uit te sterven, met nadelige gevolgen voor mensen wereldwijd, aldus IPBES.

In het IPBES rapport van Parijs 2019, is opnieuw de ernst aangetoond, waarmee we als mens te maken hebben of nog krijgen. De opwarming van de aarde, de vervuiling van het milieu, het kappen van regenwouden en bossen, het verdwijnen van de dier en plantensoorten etc. alles is in een versnelt tempo geraakt en moet nodig worden worden gestopt.

Er zijn grote ingrijpende en fundamentele maatschappelijke veranderingen nodig om het biodiversiteitsverlies een halt toe te roepen en de natuur te herstellen schrijft het IPBES in het rapport.

Momenteel regeert de macht en het geld

Macht en winsten worden belangrijker gevonden, dan de schade die er door wordt veroorzaakt. Banken en multinationals lijken de aarde in zijn verstikkende greep te houden en daar moet radicaal verandering  in komen om tot een duurzame oplossing te komen.

Bij de afname van insecten of de diversiteit in het ecosysteem, tasten we het fundament aan van onze economie, voedselzekerheid, gezondheid en kwaliteit van leven aan. Een miljoen planten- en dierensoorten worden momenteel bedreigd met uitsterven. De vitaliteit van ecosystemen waarvan wij als mens en alle andere plant en diersoorten van afhankelijk zijn, is sneller achteruit gegaan dan ooit tevoren in de geschiedenis en we mogen geen risico lopen, lopen om daar aan voorbij te gaan aldus IPBES.

We maken allen deel uit van het ecosysteem

De mens maakt onderdeel uit van het ecosysteem, dat erg kwetsbaar is en al flinke schade oploopt bij het uitsterven van een klein insect zoals de honingbij. Zonder de bij als bestuiver van vruchtbomen of ander planten of bloemen, is de mens kansloos! Momenteel neemt 40% van de insectensoorten snel af in aantal en zou de komende decennia als belangrijk deel van het insectenrijk uit kunnen sterven. Naar schatting neemt het totaal aan insecten wereldwijd met 2,5 procentalle per jaar af. Als de afname in het huidige tempo doorgaat, dreigt er een belangrijk deel van onze insecten te verdwijnen en is er kans dat de komende decennia het ecosysteem in elkaar valt, dat zeer grote gevolgen heeft voor voedselvoorziening van mens en dier.

Het is nog niet te laat

Het is nog niet te laat is om de sterke en snelle achteruitgang van het eco-systeem en alles wat daarmee samenhangt te voorkomen, maar alleen als er wereldwijd actie wordt ondernomen, van het lokale tot mondiale niveau. Dus van dorp tot wereldstad van boer tot de wereldleiders en alles wat daar tussen zit moet meewerken om de natuur en mensheid te redden van zijn ondergang. Alleen door fundamentele, transformatieve maatschappelijke veranderingen kan de natuur wereldwijd nog steeds worden beschermd en hersteld.

Transformatieve verandering nodig

Alleen als we – individueel en als maatschappij – onze relatie tot natuur en de waardering van de natuur veranderen, zo stelt het rapport, zullen we in staat zijn de natuur voor ons zelf en voor andere soorten te beschermen.  Veranderingen die dit kunnen bewerkstelligen zijn onder andere het ombuigen van niet duurzame landbouw, visserij en landbouwsubsidies.

Korte zelfgemaakte samenvatting

Biologische en duurzame producten moeten worden gesubsidieerd en de subsidie moet stoppen voor de niet duurzame landbouw en veeteelt. Wij als consument moeten minder of geen vlees meer eten, over gaan op schone energie bronnen, minder consumeren en verspillen en de natuur en ons milieu sparen om deze aarde leefbaar te houden voor mens en dier, maar ook voor de komende generaties.

Digiqole ad

Guido