Het aantal klimaatvluchtelingen loopt in de miljoenen. Klimaatvluchtelingen zijn net zo als economische vluchtelingen in Europa niet welkom. In het huidige vluchtelingenverdrag in Europa staat dit ook beschreven en maakt dat vluchtelingen op basis van verschrikkelijke natuurrampen niet worden toegelaten in de EU. Een vluchtelingenstatus krijg je namelijk alleen als je vlucht voor geweld of voor vervolging vanwege ras, politieke voorkeur, seksuele geaardheid of religie. Iemand die op de vlucht slaat omdat zijn gewassen zijn verdroogd of vanwege een overstroming, zal daarom om die reden geen vluchtelingenstatus verkrijgen.

Sommige partijen denken daar anders over

De (kleine) milieupartij de Groenen in Duitsland eist nu dat de geïndustrialiseerde landen zogenaamde “klimaatvluchtelingen” uit de hele wereld opvangen. Over hoeveel mensen het precies zou gaan is onduidelijk. Momenteel zijn er wereldwijd ongeveer 68 miljoen klimaat vluchtelingen. De Internationale Organisatie voor Migratie heeft voorspeld dat tussen de 25 miljoen en 1,5 miljard mensen in 2050 hun huis moeten verlaten vanwege de klimaatsveranderingen. Het betreft voor het grootste deel klimaatvluchtelingen die in de armste landen wonen, die tegelijkertijd juist het minst bijdragen aan klimaatverandering. De Groenen noemen de cijfers van de Wereldbank van 140 miljoen klimaatvluchtelingen in 2050, maar dan worden alleen Afrika, Zuid-Azië en Zuid-Amerika meegerekend.

De slachtoffers van klimaatveranderingen kunnen er zelf niks aan doen

Het Global Humanitarian Forum geeft aan in een rapport dat 98 procent van de mensen die worden getroffen door klimaatverandering in ontwikkelingslanden wonen. De twintig Afrikaanse en Aziatische landen die hierbij het meest kwetsbaar zijn, produceren samen minder dan 1 procent van alle broeikasgassen. Het is dan ook niet eerlijk dat westerse landen met hun broeikasgassen hoge winsten maken en derde wereld landen die toch al arm zijn de ‘lasten dragen’.

Voor 95% van de wetenschappers is de opwarming van de aarde een feit

Momenteel zijn 95 procent van de wetenschappers het erover eens dat het klimaat verandert en dat de mens daar grote invloed op heeft met de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2. Deze gassen worden vooral uitgestoten in Noord-Amerika, Europa, en de rijke Golfstaten, als gevolg van menselijk handelen. De klimaatveranderingen veroorzaakt door broeikasgassen uit westerse landen zijn vooral van invloed op derde wereld landen. De klimaatopwarming heeft momenteel vandaag de dag al een grote impact op de levens van vele miljoenen mensen die in deze vaak al warme en droge landen wonen. De kans is groot dat de klimaatvluchtelingen stroom dadelijk pas echt op gang komt en er miljoenen mensen gaan vluchten naar buurlanden.

Prijzen fossiele brandstoffen

Kunnen we de voordelen of winsten van fossiele brandstoffen nog wel op tegen de nadelen en kosten van rampen die veroorzaakt worden door de klimaatveranderingen. Momenteel worden de kosten van de klimaatveranderingen geschat op 125 miljard dollar per jaar. Het gaat hier om materiële schade veroorzaakt door stormen en droogtes. Het aantal dodelijke slachtoffers ligt op ongeveer op 300.000 mensen per jaar en aantal doden zal de komende twintig jaar verder oplopen tot een half miljoen per jaar, vooral door effecten als ondervoeding en ziekte.