Gevangen gehouden wilde dieren terug in de natuur

 Gevangen gehouden wilde dieren terug in de natuur
Digiqole ad

Stichting Wild-live heeft een aantal dieren opvangcentrums voor wilde dieren waaronder AmaZOOnico in Equador. Groen Nieuws probeer ook altijd onze lezers op de hoogte te houden van kleine natuurbescherming  projecten. Deze keer willen we  ‘groennieuws’  geven over  Stichting Wild-live. Deze stichting die in  Ecuador, Roemenië en Zuid-Afrika dier opvang projecten ondersteunen, heeft al veel goeds gedaan voor de plaatselijke bevolking en inheemse diersoorten. Zo organiseert Stichting Wild-live samen met lokale instanties (o.a. scholen, gemeentes en bedrijven) originele fondsenwervende activiteiten. Het doel van deze evenementen is niet alleen zoveel mogelijk geld inzamelen voor de lokale initiatieven voor natuurbescherming in arme landen, maar minstens zo belangrijk is het geven van voorlichting.

Elke euro wordt goed besteed door Stichting Wild-live

De stichting probeert zoveel mogelijk geld te besteden aan natuurbescherming en voorlichting, waardoor er geen geld verloren gaat aan hoge salarissen van medewerkers. Zo werkt de stichting uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers en bestuursleden. Voor de organisatie van de evenementen worden specifieke lokale sponsors gezocht. Ook diverse kosten die de stichting maakt (bv voor website, drukwerk, jaarverslag e.d.) worden door bedrijven gesponsord. Op deze manier blijft zo goed als niets aan de bekende ‘strijkstok’ hangen. En dat is belangrijk om zoveel mogelijk dieren op te kunnen vangen etc.

Groennieuws zal alleen het project in Ecuador verder uitlichten

In Ecuador ondersteunt de stichting dierenopvang AmaZOOnico. Dit is een opvangcentrum voor veelal in beslag genomen dieren van de zwarte markt. Soms worden ze onderschept op luchthavens, maar ook op dierenverkooppunten of bij particulieren die geen certificaat hebben dat aantoont dat het dier op een legale manier is verkregen. Soms worden de groot geworden dieren uiteindelijk na jaren in gevangenschap te hebben geleefd, achtergelaten in de natuur.Dit gebeurd omdat dieren in gevangenschap veel verzorging nodig hebben, vals kunnen worden of omdat ze niet langer als huisdier welkom zijn. Papegaaien kunnen bevoordeeld wel 80 jaar oud worden en maar al te vaak zijn de eigenaren ze na een tiental jaar al zat en worden ze (met kort gewiekte vleugels) achtergelaten in een bos of park. Ook apen kunnen in gevangenschap best wel oud worden, maar ook in gevangenschap vals worden en gaan bijten. Ook deze apen worden soms dan achtergelaten in de natuur, waar ze niet meer weten hoe ze aan hun voedsel moeten komen. De stichting probeert deze In gevangenschap gehouden diersoorten op te vangen en na jaren in grote kooien in zo’n natuurlijk mogelijke omstandig heden te zijn gehouden terug te zetten in de natuur

AmaZOOnico

AmaZOOnico‘ ligt midden in dit beschermde bosgebied van de Amazone ( bij een rivier), waardoor ze weer kunnen wennen aan de natuurlijke omstandigheden en uiteindelijk ook weer uitgezet kunnen worden in een natuurpark, waar ze beschermd in de natuur verder kunnen leven.

Wilde diersoorten worden nog steeds gesmokkeld naar alle landen in de wereld

Ondanks de controle op het smokkelen van dieren de laatste jaren weer is aangescherpt, en de straffen verhoogd, zijn er nog overal stropers in de wereld die wilde dieren vangen en door verkopen aan handelaren. Deze dieren leveren in het buitenland veel geld op, waardoor de handel in zeldzame diersoorten in stand blijft. Natuurlijk kennen we de verhalen over de handel in ivoor en de Chinese of Aziatische markt, waar je veel levende diersoorten kan kopen, maar ook bont, gedroogde haaien vinnen, zeekomkommers etc, etc. De vraag is groot en de prijzen voor illegale diersoorten zijn ook heel erg hoog, waardoor arme mensen toch vaak het risico nemen om te gaan stropen. Zo worden er bijvoorbeeld 10 papegaaien tegelijk in smalle kokers geplaatst en in koffers naar Europa gesmokkeld. Met een beetje geluk, overleeft 1 deze vreselijke tocht.Dit zelfde ondergaan ook vissen, amfibieën, reptielen en zelfs kleine apen die gedrogeerd worden, voordat ze ingepakt en wel in koffers op transport worden gezet.

AmaZOOnico in Ecuador vangt dieren op en probeer ze mensen ontwent zijn en zelfstandig genoeg, terug te zetten in de natuur

Bij dierenopvangcentrum AmaZOOnico dat midden in de jungle van de Amazone ligt, kan je alleen inheemse diersoorten aantreffen, die als ze weer geleerd zijn om in de natuur te leven, worden losgelaten. Het gaat om diersoorten als apen, papegaaien, kleine katachtigen, schildpadden, slangen, vogels en vele andere inheemse diersoorten. De dieren die opgevangen worden zijn vaak in beslag genomen of jonge dieren die daar naar toegebracht zijn, omdat de ouderdieren zijn gedood tijdens de jacht. Voor de meeste opgevangen diersoorten geldt dat ze een grote kans maken om weer volledig terug te keren naar hun wilde bestaan. De andere dieren zijn echter vaak zo gewend aan mensen of getraumatiseerd, of hun vleugels gekortwiekt, dat ze onmogelijk weer uitgezet kunnen worden. Ze lopen dan gevaar een gemakkelijke prooi te worden voor wilde dieren, maar ook niet meer geaccepteerd te worden in de groep (apen). Ook is de kans groot dat ze naar mensen gaan in de hoop voedsel te krijgen, met alle gevolgen van dien. Voor deze dieren die door dezen reden niet meer terug kunnen in de natuur, verzorgt AmaZOOnico een permanente opvang, in hun natuurlijke leefomgeving en met zoveel mogelijk vrijheid voor de dieren. Totaal is de dierenopvang 5 ha groot en heeft 350 dieren, waarvan maar een klein gedeelte toegankelijk is voor bezoekers.

AmaZOOnico levert een bijdragen aan het behoud van wilde dieren in hun natuurlijke leefomgeving, maar geeft ook voorlichting

AmaZOOnico heeft naast de primaire functie als opvangcentrum, ook een hele duidelijke taak in de voorlichting, zowel naar de lokale bevolking toe, als naar toeristen. In het centrum worden bezoekers rondgeleid door vrijwilligers. (vaak een 7 tal jonge studenten uit Europa  of de VS, die daar een paar maanden vrijwillig werken of stage lopen). Deze studenten en ook vaste medewerkers verzorgen de dieren en verzorgen de rondleidingen. Aan toeristen of groepen wordt verteld over het natuurlijke gedrag van de dieren, maar vooral ook over de herkomst van de opgevangen dieren en de gevolgen van wegnemen van dieren uit hun natuurlijke omgeving. Ook wordt de angst die bijvoorbeeld Ecuadorianen hebben voor sommige diersoorten, en waardoor ze soms onnodig gedood worden, weggenomen door voorlichting te geven.  Steun aan de lokale bevolking en natuurbehoud is de beste aanpak De lokale Quichua bevolking, die in de omgeving woont van het opvangcentrum, is al vanaf het begin betrokken bij (de opbouw) van Amazoonico. Voor constructies en voor boswerk zijn lokale mensen in dienst, die grotendeels vanuit Liana Lodge (dat deel uitmaakt van het project) betaald worden. Het aantal varieert, afhankelijk, van de werkzaamheden en het beschikbare budget, maar kan oplopen tot 15 personen(allen van de lokale gemeenschap). Voor het bosgebied, zijn er 2 boswachters, beiden Quichuas. Het voedsel voor dieren in AmaZOOnico is afkomstig van de bevolking in de directe omgeving van het gebied, waarbij de jonge kinderen tegen een vaste prijs (ze kunnen zelf vaak niet rekenen) met de kano het voedsel afleveren. Ook worden er sieraden gekocht van de lokale bevolking, die weer verkocht worden in het infocentrum aan toeristen. Donaties zijn nodig om de projecten voort te laten bestaan en uit te breiden. AmaZOOnico heeft zo inkomsten van de toeristen die het project of lodge komen bezoeken, maar ook van donaties uit het buitenland. Met dit geld kunnen min of meer de dagelijkse kosten van AmaZOOnico gedekt worden, zoals voeding, verzorging dieren en voorlichtingsactiviteiten. De vrijwilligers betalen hun eigen eten, waardoor de kosten minimaal zijn.

Interpol Onderschept illegale handel en smokkel

Juli 2019: Duizenden dieren onderschept bij actie tegen dierensmokkel, door  Interpol  De internationale politieorganisatie coördineerde de actie in 109 landen samen met de Werelddouaneorganisatie (WCO). Zo worden er jaarlijks nog vele stropers gevangen gezet of boetes gegeven aan reizigers of smokkelaars die producten van wilde diersoorten of levende diersoorten naar het buiten land willen smokkelen.

Zo werden er in juli 2019 nog een wereldwijde controle gehouden

De politie en douane onderschepte in een maand tijd onder meer 23 levende apen, 30 katachtigen, meer dan 4.300 vogels, bijna 10.000 schildpadden en zowat 1.500 andere reptielen. Agenten en douaniers namen ook onder meer 440 olifantenjager in beslag, meer dan een half ton aan ivoren objecten en 2.550 kubieke meter hout en 2.600 planten tegen. Verschillende netwerken die online handelden in illegale producten werden opgerold.

Stichting Wild-live probeert stroperij en smokkel tegen te gaan.

Wereldwijd blijven stropers en smokkelaars door armoede gedreven, onwetendheid of door het vele geboden geld actief. Door werkverschaffing, voorlichting en financiële ondersteuning aan de plaatselijke bevolking te geven, kan veel van stroperij worden tegen gegaan. Stichting Wild-live zet zich op deze wijze in en kan samen met veel andere natuurbescherming organisaties, een verschil maken om veel dierenleed te voorkomen en helpen te voorkomen dat diersoorten zeldzaam worden of uitsterven.

Groen Nieuws heeft al gedoneerd aan AmaZOOnico en hoop dat onze blog‘s ook voldoende voorlichting kan geven en het verschil kan maken.

 

Digiqole ad

Guido