Uit het ‘Onderzoek Bestrijdingsmiddel en Omwonenden’ dat in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Ministerie van Economische zaken is uitgevoerd, is bewezen dat omwonenden van bloembollenvelden meer gevaar lopen voor bestrijdingsmiddelen dan mensen die verder weg wonen.

Onderzoek landbouwgif voor omwonende maart 2019

Zelfs in de plasluiers van baby’s die binnen 250 meter afstand van bollenvelden wonen worden pesticiden aangetroffen. Voor het eerst is er een onderzoek gedaan of bestrijdingsmiddelen na het spuiten wel of niet op de gewassen en landbouwgrond blijft liggen. Dat er verschillende giftige stoffen van landbouwbestrijdingsmiddelen tot in de huiskamers van omwonenden werdt gevonden, heeft bewezen dat het gif door de wind wordt mee genomen. Hoe dichter je bij velden woont waar bestrijdingsmiddelen gebruikt worden, hoe hoger de concentratie gif.

Binnen vijftig meter afstand tot de plek waar bestrijdingsmiddelen gespoten worden, zijn de concentraties gif in urine van baby’s, kinderen en volwassenen hoger dan bij omwonenden op 250 meter afstand. De hogere concentraties zijn niet alleen gemeten in het spuit seizoen, maar ook weken daarna bleek uit bloeduitslagen. In de landbouw wordt in het algemeen het gehele jaar door bestrijdingsmiddelen gebruikt, alleen in bijvoorbeeld de koude winter maanden minder.

ZEMBLA heeft de onderzoeksresultaten in handen. Prof. Martin van den Berg, toxicoloog van de Universiteit Utrecht, zegt op basis van dit onderzoek: “Niet spuiten tot op enkele honderden meters afstand van woonkernen waar ook gezinnen met kinderen wonen.”

Risico’s gezondheid nog niet bekend

Iedereen weet dat gif, welk gif dan ook, nooit goed is voor de gezondheid. Helaas is na drie jaar onderzoek nog niet bekend hoe schadelijk deze concentraties precies zijn. Dat omwonenden hogere concentraties hebben, wil nog niet zeggen dat mensen die verder weg van de landbouw gebieden waar bestrijdingsmiddelen worden gebruikt,  geen risico lopen. Ook wordt landbouwgif door heel Nederland op grote schaal gebruikt en we weten dus ook niet wat de gevolgen zijn van landbouw bestrijdingsmiddelen voor de bevolking. We hebben wereldwijd al genoeg onderzoeken gehad, en de uitkomsten wijzen uit dat het niet gezond is en zelfs waar hoge concentraties zijn schadelijk.

Prof. Martin van den Berg /toxicoloog, heeft voor ZEMBLA naar de resultaten gekeken en bevestigde dat verder onderzoek noodzakelijk is.

In Nederland wonen volgens het RIVM zo’n 2,2 miljoen mensen binnen 250 meter van een agrarisch veld. Op Nederlands landbouwgrond werdt in 2016 ongeveer 6 miljoen kilogram chemische bestrijdingsmiddelen gespoten. Deze grote hoeveelheid aan gevaarlijke en schadelijke gewasbeschermingsmiddelen worden nog dagelijks gespoten over groente, fruit en akkerbouw. Onderzoek en bewijzen laten op zich wachten, en zelfs de meest schadelijke middelen als Glyfosaat (bestanddeel in Roundup) wordt in Europa om de 5 jaar weer verlengd, omdat niet bewezen is dat het schadelijk is. Momenteel lopen er in de VS zo’n 1000 rechtszaken van slachtoffers die zeggen dat ze er ziek van zijn geworden door het gebruik van Roundup. Momenteel heeft een handje vol gelijk gekregen van de rechter en miljoenen aan schadevergoeding gekregen. Maar ze hebben nu wel kanker!