Gebeurd er wel iets goeds op de klimaattop in Madrid?

 Gebeurd er wel iets goeds op de klimaattop in Madrid?
Digiqole ad

Madrid 6 december 2019  Op deze dag liepen er tijdens de klimaattop COP25 buiten tienduizenden mensen mee in een klimaatmars. Ze roepen de politiek op om meer actie te ondernemen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Al 30 jaar zijn er klimaattop conferenties en volgens de demonstranten is er eigenlijk niets of weinig  gebeurd. De ernst van een veranderend klimaat kan niet door mooie beloftes en praatjes worden teug gedrongen, er moet daadwerkelijk meer gedaan worden. Veel demonstranten zijn zich bewust dat de klimaatdoelen van Parijs 2015 niet worden gehaald en de temperatuur boven de 2 graden zal komen.

Ook klimaatactiviste Greta Thunberg in Madrid

Klimaatactiviste Greta Thunberg arriveert op 3 december en was met een catamaran aangekomen. De oversteek vanuit New York kosten de bemanning 20 dagen. Ze werd opgewacht door honderden zingende supporters met spandoeken toen haar boot in de haven aanmeerde. Ook in Madrid was het enthousiasme zo groot van haar medeactivisten, maar ook journalisten in hun enthousiasme haar de weg versperde. Op aanraden van de politie moest ze hierdoor in veiligheid moest worden gebracht. Later heeft ze wel gesproken op een podium en gaf in haar speech aan dat er te weinig wordt gedaan om de klimaat doelen te halen.

Trump werkt het klimaatakkoord tegen

De regering van de Amerikaanse president Trump heeft de procedure in gang gezet waarmee het land officieel uit het klimaatakkoord van Parijs kan stappen. Maar gelukkig volgen andere landen niet zijn slechte voorbeeld tot nu toe. Zo staat gelukkig Rusland nu wel achter het akkoord. De Europese Unie hoopt dat de VS het besluit om te stoppen met ‘Parijs’ zal heroverwegen, omdat het toch een negatief effect heeft om de wereldwijde klimaatdoelen te kunnen halen. Samenwerking tussen de landen blijft belangrijk om snel resultaten te boeken.

De VS is één van de vijf landen met de grootste uitstoot

De VS, China, India, Rusland en de EU stootten in 2017 gezamenlijk ruim 60 procent van de totale mondiale hoeveelheid broeikasgassen uit. Door een groeiende economie neemt de uitstoot van China voorlopig nog toe, terwijl die van de VS (door o.a vermindering van bruinkool) daalt. Dit wil overigens niet zeggen dat China in tegenspraak is met de internationale afspraken. China stoot per hoofd van de bevolking nog altijd minder uit dan de VS. Zo blijkt dat iemand uit de rijkste 1 procent van de wereld gemiddeld 175 keer zoveel meer CO2-uitstoot veroorzaakt als iemand uit de onderste 10 procent. Zelfs de allerrijksten in India veroorzaken nog maar een kwart van de CO2-uitstoot van iemand uit de armste helft van mensen in de VS.

Wat is vooral het discussiepunt  op de Klimaattop in Madrid

Ook op de klimaattop draait het allemaal om geld. Niet alleen omdat landen meer geld uit moeten trekken om de klimaatdoelen te halen, ook woedt op de VN-klimaatjaar­vergaderingen een strijd tussen arme en rijke landen. In 2009 hebben de rijke landen de arme landen vanaf 2020 zo’n 100 miljard dollar per jaar beloofd. Deze steun is nodig omdat de armere landen zonder deze steun de klimaatdoelen niet kunnen financieren. Ook stellen armere landen de rijkere landen aansprakelijk voor hun financiële schade die ze lopen vanwege de opwarming van de aarde. Tenslotte is de Co2 uitstoot per hoofd vele malen minder dan die rijkere landen. Ze oefenen druk uit op de grootmachten om de gevolgen van klimaatverandering én de schade daarvan te compenseren. Deze discussie punten liggen politiek gevoelig. De rijke landen – vooral de VS – zijn als de dood dat ze juridisch en financieel aansprakelijk worden gesteld voor de schade die ze hebben veroorzaakt door decennialang fossiele brandstoffen op te stoken

Oude uitstootrechten zouden landen in willen zetten om uitstoot op papier te verlagen

Op de klimaattop proberen landen hun oude uitstootrechten die nog teruggaan tot het Kyotoprotocol, de voorganger van het Parijsakkoord. Landen als Brazilië, Australië en Rusland willen hun uitstoot op papier verlagen door die oude rechten in te zetten. Daar zijn er nog miljarden van in omloop, een hoeveelheid die gelijkstaat aan de totale jaaruitstoot van heel Europa. De ambitieuzere landen willen koste wat kost voorkomen dat zulke oude rechten na 2020 (als het Kyoto­protocol afloopt en het Parijsakkoord ingaat) nog mogen worden ingezet. Ze helpen de daadwerkelijke CO2-uitstoot immers op geen enkele manier omlaag te brengen.

Mondiale handel in emissierechten is succesvol blijvertje 
Op de klimaattop in polen lukte het vorig jaar niet afspraken te maken over een robuuste mondiale CO2-markt. Of het dit jaar in december op de top in Madrid wel gaat lukken is maar de vraag. Het behandel met emissierechten, maakt dat veel vervuilende landen op papier zijn C02 af kunnen kopen. Maar dit is afkopen en blijft een politiek spelletje dat geen winst oplevert om de klimaatdoelen te gaan halen.

Kortom de demonstraties zijn terecht, er wordt teveel gediscussieerd over geld en belangen en te weinig gedaan. Het wordt tijd dat we door hebben dat de bossen onder onze ogen weg branden, oogsten mislukken, eilanden overspoelen, de poolkappen smelten….dat de temperatuur met dit gediscussieer gestaagd doorloopt en we de maximale temperatuur stijging van 2% die afgesproken is in Parijs 2015 niet gaan halen zo! Tijd dus voor climate justice!

Digiqole ad

Guido