19.7 C
Nederland
2 juli 2020

Files kosten de maatschappij elk jaar miljoenen en zorgen voor veel ergernis onder de bestuurders

Alleen op een zondag heb je tegenwoordig nog het geluk om een keer niet in de in de te file te belanden, maar door de week is het vooral bij de grote steden een regelrechte  ramp. Elk dag staan er miljoenen mensen in de file, die kostbare energie aan fossiele brandstoffen verspillen, maar ook kostbare geestelijke en lichamelijke energie verliezen, die ze anders hadden kunnen gebruiken om te genieten van hun vrije tijd of productief hadden kunnen inzetten. Onze economische welvaart, zou moeten gaan om meevallers en een gezonde economie, maar die is in het verkeer in elk geval ver te zoeken.

Te veel (vracht) auto’s en te weinig treinen is een oorzaak. Nederland telde begin van dit jaar 12,7 miljoen wegvoertuigen, 227 duizend meer dan een jaar eerder. Files kosten de economie miljoenen en dat wordt elk jaar meer! Het bedrijfsleven had  in 2015 al een schadepost van naar schatting 275 miljoen euro door files op Nederlandse snelwegen, in 2017 liep dit op tot 3,7 miljard euro.

Uit verkeersinformatie blijkt dat de hinder door files op alle A- en N wegen in ons land in het eerste half jaar van 2019 met zo’n 5 procent is gestegen. De drukste dag was dinsdag 22 januari toen sneeuwval en gladheid in de oostelijke helft van het land leidden tot grote verkeershinder. Het verkeer kwam daar volledig tot stilstand met een filerecord van maar liefst 2287 kilometer. Een afstand van Nederland naar Zuid-Frankrijk en terug!

Daarbij wordt het nog jaarlijks erger wat het aantal files betreft, kaar ook de lengte van files. Tot 2025 kan het reistijdverlies op de Nederlandse wegen met ruim een derde nog eens gaan toenemen en niemand kan ontkennen dat dit om te huilen is en ons land te laat ingespeeld heeft op deze economische groei, door niet op tijd maatregelen te nemen.

Wat kunnen we doen om de forse extra reistijd aan te pakken?

Om de files op te lossen, moeten we eerst kijken naar de oorzaak! De oorzaak is de toegenomen economie en veel mensen pakken nog steeds de auto omdat het openbaar vervoer niet altijd op tijd rijden, soms uitvallen en in de spits overvol zijn.In Japan rijden de meeste mensen met het openbaar vervoer, omdat auto rijden te duur is, maar er zijn overal treinen en metro’s die op tijd rijden en om gemiddeld om de 10 minuten snel naar de meeste locaties van de stad of land rijden.

Kortom: het openbaar vervoer moet beter geregeld worden in Nederland en uitgebreider
We zouden het treinen en metro netwerk uit moeten breiden
Wel of niet meer snelwegen?

De overheid investeert gemiddeld per jaar € 2,5 tot € 3 miljard in het aanleggen en verbeteren van wegen. De overheid kiest hierbij voor die plekken waar de positieve effecten op de economie het grootst zijn. Bijvoorbeeld de stedelijke regio’s rond de luchthaven Schiphol en de haven van Rotterdam. Echter blijken deze geïnvesteerd belastinggelden voor aanleg nieuwe wegen nog steeds onvoldoende om de snel groeiende files tegen te gaan. Het file probleem wordt er namelijk ondanks het vele geld er elk jaar niet minder door!

Andere oplossingen die misschien wel kunnen helpen

Meer mensen thuis laten werken: Veel bedrijven werken voor een groot deel met computers en veel mensen zouden ook dit werk gewoon thuis kunnen doen. Vaak is personeel dat thuis werkt meer uitgerust en kan rustig werken. Ook zijn ze meer gedreven of gemotiveerd, waardoor de productiviteit veel meer omhoog gaat.

Maak op- en afritten breder zodat de opstoppingen minder worden: op- en afritten vormen vaak een groot probleem wat ten kosten gaat van de doorstroming op grotere wegen. Door de wegen te verbreden, rotondes of tunnels of viaducten aan te leggen, zal dit het aantal files sterk verminderen.

Vrachtwagens met pech moeten snel worden weg getakeld: een vrachtauto met pech en je heb kilometers file. Door meer weg takel bedrijven te mobiliseren, zou kostbare tijd van het overige verkeer bespaard blijven.

Stoplichten beter afstellen (groene golf) zodat er een betere doorstroming komt: Veel kruispunten lijken wat stoplichten betreft sterk verouderd. De snelheidsverschillen tussen auto’s en vrachtauto’s verminderen. Gelukkig wordt momenteel het harmonica effect vermindert, doordat er minder  remmende auto’s zijn die voor (inhalende) vrachtverkeer of langzamer verkeer moeten remmen. Door de maximum snelheid van 130 naar 100 km per uur terug te brengen (stikstofcrisis) verloopt de doorstroming gelijkwaardiger en zijn er minder ongelukken.

Het is nog wachten op de ontwikkelingen in het autosysteem (zelfrijdende auto, sharing systemen, verbeterde navigatiesystemen met verdeeltechniek) waardoor nog gelijkmatiger wordt gereden en files zo veel mogelijk worden vermeden.

Betuwelijn wel of geen oplossing?

Vooral het vrachtverkeer is met de verbeterde economie toegenomen en dat merken we als doorvoerland met grote havens. De aanleg van de Betuweroute had op het traject Rotterdam naar Duitsland voor een grote afname van vrachtverkeer en files moeten zorgen, maar er is maar weinig van te zien of merken toch? De bijna 10 miljard euro die het heeft gekost (ruim twee keer zo hoog uit als vooraf was gedacht) lijkt nog niet terug verdiend en terwijl de Betuwelijn juist veel geld had moeten opleveren. Ook zouden deze treinen met containers een milieu winst van stikstof, fijnstof en CO2 vermindering moeten geven, indien daar zoveel mogelijk gebruik van van gemaakt zou worden. Wel hangt deze milieuwinst af van welke soort treinen er precies rijden. Als het om dieseltreinen gaat, zoals de afgelopen jaren geregeld gebeurde, is de winst gering!

Het laatste traject van de Betuwelijn in Duitsland is nog niet klaar

Het probleem van te weinig treinvervoer over dit traject zit in het laatste gedeelte van de Betuwelijn die in Duitsland ligt en nog niet af is. Dit laatste stuk van de Betuweroute is pas tegen 2024 gereed, waarna het aantal containers of treinen voor een 100% verhoogd kunnen worden. Er rijden momenteel ieder jaar 20.000 treinen over de Betuweroute. Iedere trein trekt een lading vergelijkbaar met 56 vrachtwagens die daardoor gelukkig niet over het asfalt hoeven (meer dan een miljoen stuks).

fileprobleem in Nederland nog lang niet opgelost!

Nederland is er nog lang niet en de oplossing is blijven investeren in het openbaar vervoer dat op groene stroom rijdt, maar ook in andere maatregelen die de burger of het bedrijfsleven zelf kan nemen zoals: proberen buiten de spits te rijden, thuiswerken, een (andere) baan dichter bij huis vinden etc. En natuurlijk de elektrische fiets of scooter voor mensen die dichterbij wonen.

Trending

Buikvet verminderen door vooral veel sporten en geen suiker

Om buikvet kwijt te raken is bewegen en sporten nummer 1. Elke dag minstens een half uur actief bewegen is noodzakelijk om ziekte beelden...

Gesjoemel met brood aan banden gelegd

De regelgeving voor brood is per 1 juli 2020 een stuk strenger geworden omdat de consument belazerd werd met misleidende namen of gekleurd brood,...

Biologische soja een regenwoud vriendelijk product?

Soja is niet gezonder dan andere plantaardige producten, maar ook niet echt ongezond zoals wel eens wordt beweerd. Zo zou het vrouwelijke hormoon in...

Greenpeace op landingsbaan Schiphol met spandoek

Actievoerders van Greenpeace Nederland zijn vanochtend de Aalsmeerbaan bij Schiphol opgefietst. Ze willen dat er voorwaarden worden gesteld aan de miljarden die de overheid...