20.9 C
Nederland
2 juli 2020

Hoe duurzaam en groen is elektrisch rijden nu eigenlijk voor klimaat?

Duurzaam en groen is elektrisch rijden nu eigenlijk voor klimaat? Over de voordelen van elektrisch rijden hebben we al genoeg geschreven bij Groennieuws.nl. Maar nu zijn er ook genoeg argumenten waarom elektrisch rijden juist niet goed is voor het milieu. In deze blog gaan het proberen de voor en nadelen wat beter te belichten.

Diesels en benzine auto’s vervuilen

Met de aankondiging van de regering dat vanaf 2030 diesel- en benzineauto’s worden verboden, lijkt het er op dat er geen weg meer terug is naar het fossiele tijdperk en we ons in moeten stellen op andere energiebronnen. Of de elektrische auto beter is dan een voertuig op waterstof is nog maar de vraag. Maar momenteel zijn er geruchten dat elektrische auto’s meer vervuilen dan benzine of diesel, hoe zit dat? Als dit zo zou zijn, waarom zou de overheid het elektrische rijden stimuleren met allerlei voordelen als je een elektrische auto aanschaft of rijdt?? Hieronder een aantal financiële voordelen van elektrisch rijden. Aanschaf subsidies en belastingkortingen voor auto’s door het rijk.

Geen wegenbelasting

Bezitters van een volledig elektrische auto betalen tot 2025 geen wegenbelasting. Voor auto’s met een uitstoot tussen 0 en 50 gram CO2 per kilometer, zoals veel plug-inhybrides, geldt een halftarief.

Geen bpm belasting of aanschafbelasting

Volledig elektrische auto’s zijn zeker tot 2025 vrijgesteld van aanschafbelasting van personenauto’s en motorrijwielen’ of bpm genoemd. Deze wordt in Nederland berekend op basis van de CO2-uitstoot aan de uitlaat. De uitstoot van Co2 bij een elektrische auto is nul dus geen bpn.

Voor zakelijke rijders geld een tarief van 4% bijtelling

Zakelijk rijders profiteren van een zeer aantrekkelijk bijtellingstarief en het tarief voor de zakenauto als voor het prive gebruik wordt bij elektrisch rijden aanzienlijk verlaagd. In plaats van de reguliere bijtelling van 22 procent geldt voor elektrische auto’s een tarief van slecht 4 procent bijtelling. Dat scheelt elektrische rijders al snel meer dan 1.200 euro per jaar.

MIA (milieu-investeringsaftrek)

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) is een gunstige investeringsaftrek bij aanschaf van elektrische auto’s. Deze MIA kan oplopen tot 36% bovenop de standaard investeringsaftrek. Waterstofauto’s komen ook in aanmerking voor 36% en hybriden op 27 %.

Voordeel MIA op laadpalen

Mocht het MIA-bedrag nog niet volledig gebruikt zijn voor de aanschaf van een auto, dan kunnen ook laadpalen tot een bedrag van 2.500 euro worden meegeteld in dezelfde aanvraag. Voor laadpalen die meer dan 2.500 euro kosten, kun je een aparte MIA-aanvraag doen.

Laadpalen in gemeenten

Veel gemeenten stimuleren het elektrisch rijden door gratis publieke laadpunten te verschaffen op parkeerplekken of door particulieren van laadpalen te voorzien op parkeerplekken bij hun huis.

Aanschafsubsidies tot 6000 euro

In het Klimaatakkoord’, een conceptversie, wordt gesproken over aanschafsubsidies tot 6.000 euro voor particulieren, in 2021 voor degene die een nieuwe elektrische auto aanschaft. Dit maakt echter dat veel mensen wachten tot deze subsidie vrij komt.

Onderhoud en brandstof laag

Op zonnecollectoren kan je ook subsidie krijgen en door het gebruik te maken van eigen opgewekte stroom voor het elektrische voertuig zijn de kosten voor stroom ( brandstof) zo goed als gratis. Ook omdat elektrische auto’s weinig bewegende delen hebben is het onderhoud minimaal en goedkoop bij de garage.

Elektrisch rijden wordt gestimuleerd, maar is het schoner?

Heel veel voordelen, al is het gaat om elektrisch rijden, maar momenteel geld het vooral nog voor de zakelijke rijder en minder voor de particulier. Veel voordelen maar wat zijn de nadelen. Wel we hebben het dan niet over de afstand van 150-300 km die de wagen slechts op een accu kan afleggen of de dure aanschafwaarde, maar over de vervuiling van het milieu die het mee brengt…en over mensen rechten.

Milieu-activisten

Sommige milieu-activisten of milieuorganisaties zien de elektrische auto niet als de oplossing voor de vermindering van Co2. Volgens Greenpeace International, is een Tesla Model S die net uit de fabriek komt meer vervuilend in vergelijking met een gewone auto. De extra vervuiling die bij de productie van de Tesla wordt veroorzaakt, staat gelijk aan een uitstoot van 60.000 kilometers in een vergelijkbare benzineauto. De vervuiling zit met name in de productie van de accu, maar ook door de uitvoering ervan. Zo wordt het extra gewicht van de zware accu gecompenseerd door lichtere metalen ( aluminium) en kunststoffen (carbon) te gebruiken. Het probleem van de vervuiling van de accu zit hem in de metalen uit ertsen gehaald worden met schadelijke chemische stoffen. Vaak zitten de schaarse metalen in zulke lage concentraties in deze ertsen, dat de metaaloxiden er alleen met zuren er uit kunnen worden gehaald. Voor de winning ervan worden dan ook grote hoeveelheden zoutzuur, salpeterzuur en zwavelzuur gebruikt. De sterk milieuvervuilende winning van ertsen gebeurt in  landen als Chili en Bolivia, Afrika (Congo) en China (Binnen-Mongolië). Dat accu’s van telefoons, computers en dus ook elektrische auto’s vervuilen is een feit! Het geeft milieu schade en er worden ook grote hoeveelheden water gebruikt die boeren in de omgeving vaak nodig hebben voor de landbouw.

Wat zeggen wetenschappers

Onderzoekers zeggen dat het milieuvriendelijke aspect van de elektrische auto ook afhankelijk is van het aantal kilometers dat gereden wordt voordat hij naar de sloop gaat. Volgens een Britse studie moet een elektrische auto minstens 130.000 kilometers tijdens zijn levensduur extra rijden om de extra CO2 uitstoot te compenseren ten opzichte van gewone auto die evenveel kilometers heeft afgelegd. Op zich zou dit geen probleem moeten zijn, daar fabrikanten van elektrische auto’s wettelijk verplicht om 8 jaar of 160.000 km garantie te geven op een accupakket. Veel automerken gaan echter verder en geven levenslange garantie op de batterij. Ook kan de accu nadat de auto het op heeft gegeven, opnieuw worden gebruikt voor de opslag van stroom voor het huishouden. De accu is dan misschien te zwak om een auto over langere afstanden te voorzien van stroom, maar nog wel rendabel om stroom op te slaan van zonnepanelen overdag. Deze stroom kan dan bijvoorbeeld ’s avonds alsnog worden gebruikt in het huishouden.

Elektrisch rijden is duur

Wat zou het voordeel zijn voor de overheid om elektrisch rijden te stimuleren als het toch niks oplevert voor het milieu? Misschien omdat de economie aantrekt als er meer auto’s worden verkocht? Momenteel is elektrisch rijden duur en rijden alleen rijke mensen of mensen die wel kunnen profiteren van subsidies in de meest luxueuze elektrische auto’s rijden als Tesla, Volvo en o.a Mitsubishi Outlander. Met 4% bijtelling, geen wegenbelasting, lage brandstofprijzen is dit voordeel pakket bijzonder gunstig voor de gene die op kosten van de baas of ondernemer een elektrische auto rijdt, maar deze voordeeltjes worden wel in de vorm van belastinggeld betaald door de particulier, maar die er momenteel echter nog niet van kan profiteren.

Natuurlijk wordt de aanschafprijs van een elektrisch auto in de toekomst ook steeds goedkoper en de extra subsidie die de aanschafwaarde vermindert zou de auto ook voor de meeste particulieren betaalbaar maken en het gebruik is goedkoop! De afstanden op een accu van de goedkopere klasse was 150 km en van  Tesla  300 km, maar met de nieuwe accu’s worden er steeds grotere afstanden mogelijk. De gemiddelde afstand die de gemiddelde chauffeur aflegt op een werkdag ligt op 40km-80 km. Hiermee blijkt dat elektrische auto’s gebruikt kunnen worden bij een gemiddeld gebruik zonder de accu te hoeven opladen.

Fossiele brandstofprijzen zijn duurder dan elektrisch

Indien je bij een benzinepomp je auto oplaad (snelladen) is elektrisch rijden niet zoveel goedkoper als een auto die op fossielen brandstof rijdt. Het is veel gunstiger om de auto thuis of bij een laadpaal op het werk op te laden. Dan kost het rijden op stroom grofweg de helft van rijden op fossiele brandstof. De goedkoopste manier is om de auto op het werk op te laden, dan betaal je gemiddeld € 0,11 per kWh. Thuis ligt het tarief voor het opladen gemiddeld rond € 0,19 per kWh en bij een openbaar oplaadpunt is dat rond de € 0,35 per kWh

Elektrisch kan je een afstand afleggen van 5,55 kilometer op 1 kWh aan elektriciteit, ofwel 18 kWh per 100 kilometer en kost gemiddeld € 0,23 per kWh en komt neer op 0,23x 18 is 4.14 euro per 100 km.

Zuinige diesel auto’s rijden 20 kilometer op 1 liter diesel, ofwel 5 liter op 100 kilometer 1 liter diesel kost € 1,25 per liter is 6.25 euro per 100 km.

Benzine 16 kilometer op 1 liter benzine, ofwel 6 liter per 100 kilometer dan 1 liter benzine kost € 1,60 per liter. Is 9.60 per 100km en is hiermee het duurste.

Maar nogmaals, als je thuis met zonnecollectoren zelf je stroom opwekt voor je elektrische auto, kan je stellen dat je ‘bijna’ voor niks kan rijden.

Brandstof goedkoop en uit eigen land

In Nederland zijn we afhankelijk van vele andere landen die olie produceren en onze fossiele brandstoffen raken langzaam maar zeker, ook wereldwijd op. Stroom komt uit eigen land van onze windmolenparken op zee en zonnecollectoren, zouden voor de toekomst zelfs noodzakelijk zijn. Alleen dit zou voor de overheid een stimulans kunnen zijn om het elektrisch rijden te stimuleren.

Volgens de US Energy Information Administration echter werd in 2012 slechts 22% van de elektriciteit in de hele wereld gehaald uit hernieuwbare bronnen. De elektrische auto zelf stoot dus geen uitlaatgassen uit, maar de elektriciteitsnetten die de auto bevoorraden wel!  Het is dus wel belangrijk dat er gereden wordt op groene stroom omdat anders de elektrische auto net zo goed rijdt op fossiele brandstof!

De batterij blijft nu en in de toekomst een probleem wat vervuiling betreft

De elektrische auto’s stoten misschien minder uitlaatgassen uit, maar lokaal waar de batterijen worden geproduceerd, zijn de milieu-omstandigheden dramatisch, omdat er bij de winning en productie slecht veel schadelijke stoffen vrij komen in de lucht en bodem waardoor het milieu sterk wordt vervuild. Daarbij wordt er heel veel water verbruikt en boeren in de omgeving hebben al problemen om gewassen te kweken en hun veestapel te onderhouden omwille van tekort aan water.

Conclusie

Elektrische auto’s zijn zolang er geen betere en schonere technologie is voor het produceren van batterijen, niet zoveel beter dan een benzine of diesel auto kwa vervuiling bij de productie of delven van de metalen die hiervoor nodig zijn. Wel maakt het dat er geen schadelijke uitlaatgassen (fijnstof) vrijkomen in de steden. (behalve van de banden). Mogelijk kunnen in de toekomst de methoden van het delven grondstoffen voor accu’s worden verbeterd en milieu vriendelijker worden. Ook de werkomstandigheden van de arbeiders (soms ook kinderen) die in de mijnen werken moeten worden verbeterd.  Duidelijk is dat er voor en nadelen zijn aan elektrisch rijden en er nog veel moet worden verbeterd wil het ilieu en klimaat er op voorruit gaan.

Trending

Buikvet verminderen door vooral veel sporten en geen suiker

Om buikvet kwijt te raken is bewegen en sporten nummer 1. Elke dag minstens een half uur actief bewegen is noodzakelijk om ziekte beelden...

Gesjoemel met brood aan banden gelegd

De regelgeving voor brood is per 1 juli 2020 een stuk strenger geworden omdat de consument belazerd werd met misleidende namen of gekleurd brood,...

Biologische soja een regenwoud vriendelijk product?

Soja is niet gezonder dan andere plantaardige producten, maar ook niet echt ongezond zoals wel eens wordt beweerd. Zo zou het vrouwelijke hormoon in...

Greenpeace op landingsbaan Schiphol met spandoek

Actievoerders van Greenpeace Nederland zijn vanochtend de Aalsmeerbaan bij Schiphol opgefietst. Ze willen dat er voorwaarden worden gesteld aan de miljarden die de overheid...