Duurzaam binnenklimaat zonder fijnstof door goede afzuigkap

-

Woningcorporatie worstelen met verduurzamen van huizen. Veel fijnstof in huurwoningen door koken met een slechte afzuigkap van woningbouw! Uit onderzoek van TNO in 9 woningen blijkt dat de concentratie fijnstof tijdens en na het koken beduidend hoger is dan de buitenconcentratie. Dit is met name bij het braden van vlees en wokken van groente. Tijdens het koken is een goede afzuigkap wel noodzakelijk om de fijnstofdeeltjes af te voeren. Maar veel huishoudens hebben een slecht werkende afzuigkap, waardoor de rookgassen onvoldoende worden afgevoerd.

Te veel fijnstof in huis door slecht afzuigkap van woningbouw

De rookgassen komen dus niet alleen van het aardgas, maar vooral ook van etenswaren die gekookt of gebakken worden. De oplossing voor dit probleem is een efficiëntere afzuigkap. Ook zijn er in sommige huizen extra ventilatie afvoer buizen die de Co2 kunnen meten en dan aanslaan of harder gaan werken op het moment dat er vervuilde lucht in de ruimte zit.

Koken zonder afzuigkap geeft 90% BLOOTSTELLING AAN ULTRAFIJNSTOF

Blootstelling aan luchtverontreiniging in huis draagt voor een belangrijk deel bij aan de totale blootstelling aan fijnstof of andere schadelijke gassen. Hoe meer je binnenzit, hoe groter de kans dat je te veel fijnstof binnen krijgt. Zo blijkt uit het onderzoek van TNO, dat we minder snel gevaar lopen in het verkeer dan in huis, omdat we daar niet constant zijn. In huis lopen we namelijk het meeste risico, omdat we daar het langst in verblijven. Gemiddeld vindt 90% van de totale blootstelling aan schadelijke stoffen binnen plaats en 10% in het verkeer. De concentratie fijnstofdeeltjes in huis zijn het hoogst na het koken.

GEZONDHEIDSEFFECTEN VAN FIJNSTOF

Fijnstof is een complexe mix van deeltjes en ze zijn kleiner dan 10 micrometer. Hierdoor kunnen deze kleine fijnstof deeltjes gemakkelijk in de longen komen. Ze kunnen de longen irriteren, waardoor hoesten en benauwdheid. Fijnstof kan ook schade veroorzaken aan de longen en hart en vaten. Hierdoor ontstaat het risico op een versnelde dood door hart- en vaatziekten.

VENTILEREN OF LUCHTEN?

Om alle fijnstof in huis te verwijderen, moet je bijna drie maal het volume van de woonkamer/keuken verversen. In de winter kost dat door ramen open te zetten te veel energie en het is beter om tijdens het koken direct de afzuigkap aan te zetten.

RECIRCULEREN OF DIRECT NAAR BUITEN?

Op dit moment ongeveer is in Nederland de helft van iedere verkochte afzuigkap een recirculatiekap. Deze recirculatiekappen kunnen kookgeuren neutraliseren in een koolfilter of met behulp van een plasmafilter. Het voordeel van recirculatiekappen is dat geen kanaal naar buiten hoeft te worden aangelegd. Het nadeel is dat de filters slechts een beperkt PM2,5 fijnstof uit filteren. Om deze redenen wordt recirculatie, zeker bij koken op gas, afgeraden.

Openkeuken afgeraden

Nieuwe woningen bezitten vaak een open keuken. In deze open keukens zit vaak een  kookeiland geïnstalleerd. Doordat de fijnstof niet goed af wordt gezogen, lopen de mensen in de huiskamer kans om fijnstof in te ademen.

Duurzaam binnenklimaat zonder fijnstof

Bij de mensen die een open keuken hebben adviseert TNO een afzuigkap die minstens even groot is als de kookplaat. De rand van deze afzuigkap moet voldoende hoog zijn om de kookdampen eronder op te vangen en de motor moet een capaciteit hebben van minimaal 300 kubieke meter per uur.

Inductieplaat is gezonder

Koken op een inductieplaat is gezonder dan op gas omdat er geen verbrandingsgassen vrij komen. Gelukkig zijn de nieuwbouwwoningen tegenwoordig meestal zonder gas aansluiting. Kookt u nog wel op gas? Dan afzuigkap aan op maximaal bij het wokken en braden van vlees en doe zoveel mogelijk de deksel op de pan. Op deze manier is er minder kans op fijnstof en andere onzuivere gassen.