Diesel en benzine auto’s veroorzaken longkanker

 Diesel en benzine auto’s veroorzaken longkanker
Digiqole ad

Alle fossiele brandstoffen zijn een gevaar voor de opwarming van de aarde en ook de elektrisch auto’s zorgen bij de productie ervan nog voor veel Co2. Hopelijk worden deze elektrische auto’s snel nog verbeterd of kunnen we alsnog over gaan op waterstofgas. Momenteel vervuilen de auto’s het milieu, maar brengen ook gezondheidsproblemen met zich  mee. Vooral binnen de steden, waar uitlaatgassen gemakkelijk zich door het vele verkeer zich concentreren zijn de gezondheid risico’s groot.De gezondheid en het milieu lopen hierdoor gevaar, maar welke fossiele brandstoffen is nu het minst vervuilend : diesel, benzine of LPG.

Van diesel wordt gedacht het meest vervuilend te zijn, maar is dat ook zo?

De uitlaatgassen van zowel diesel als benzine bevatten een reeks van gevaarlijke bestanddelen, die de gezondheid van mensen kunnen aantasten. Het zijn toxische stoffen zoals : koolstofmonoxide (CO), vluchtige organische stoffen (zoals benzeen), methaan, zwaveloxide, ozon en niet te vergeten stikstofoxides (NOx) . Ook produceren beide auto’s fijnstof: roetpartikels met een diameter tussen 10 en 100 nanometer. De  PM 2,5 – PM 10 worden beschouwd als de gevaarlijkste, aangezien ze diep in de luchtwegen, bloed en menselijke cellen kunnen binnendringen.

Diesels staan bekend om veel fijnstof of roet deeltjes

Diesels vanaf 2009 (Euro 5) hebben verplicht een zuiveringssysteem of roetfilter omdat ze anders veel fijnstof produceren. Bij de armmengselverbranding van diesel komen echter nog steeds de schadelijke   stikstofoxides (NOx) uit de uitlaad. Een ernstig vervuilende stof! Zo is stikstofoxide NO2 bijvoorbeeld 40 keer giftiger dan koolstofmonoxide (CO) en 4 keer gevaarlijker dan stikstofmonoxide (NO). Maar ook bij benzine auto’s komen NOx vrij via de uitlaatgassen.

Alleen elektrisch en waterstofgas kan geen kwaad voor de gezondheid

Uitlaatgassen zijn vooral binnen de steden gevaarlijk voor de gezondheid. Deze stoffen kunnen gezondheid problemen als COPD of longkanker veroorzaken. Diesels geven vooral veel gezondheidsklachten oplopend van geïrriteerde slijmvliezen, ogen en luchtwegen, hoesten en hoofdpijn tot benauwdheid en sluipend optredende (chronische) longaandoeningen zoals COPD,  bronchitis, astma en longkanker.

krabben

Dieseluitlaatgassen een sluipend gevaar voor longaandoeningen en kanker

Dieselrook bevat circa 480 chemische stoffen waarvan er minstens 40 een schadelijke werking op de longen uitoefenen, zoals zwaveloxide, formaldehyde, stikstofoxiden en benzeen. Het gevaar van dieseluitlaatgassen zijn ook de vele kleine roetdeeltjes die long irriterende en kankerverwekkende stoffen bevatten. Deze kankerverwekkende vaste roetdeeltjes ontstaan bij onvolledige verbranding van de brandstof en motorolie. (vooral bij het optrekken en koude motor). Deze giftige en kankerverwekkende stoffen worden Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK’s) genoemd.

PAKs: polycyclische aromatische koolwaterstoffen

PAK’s komen voornamelijk in het lichaam door voeding, inademing en soms door de huid. Het belangrijkste toxicologische effect van PAK’s is kanker. PAK’s ontstaan wanneer organisch materiaal onvolledig wordt verbrand of tot hoge temperaturen wordt verhit. Dit gebeurt wanneer fossiele brandstoffen onvolledig verbranden, maar ook onder andere bij de verbrandingsovens van de industrie, het barbecuen, grillen van vlees of roken. Wanneer vlees verkoolde randjes krijgt, ontstaan relatief veel PAK’s. De bekendste PAK is benzo(a)pyreen. Verder worden PAK’s veroorzaak door open haarden of bosbranden.

PAK’s door dieseluitlaatgassen

Uit onderzoek is gebleken dat beroepsgroepen zoals monteurs bij een garage of boeren die op trekkers zonder cabine rijden, een hogere kans hebben op het krijgen van longkanker. Dieselroetdeeltjes worden dan ook momenteel beschouwd als de meest luchtvervuilende bestanddelen die in de buitenlucht aanwezig zijn.

In Nederland wordt vooral bij mannen, elk jaar bij ongeveer 9.000 mensen longkanker vastgesteld. Roken is hierbij 8 % van de oorzaak, maar iedereen die veel dieselgassen inademt, vanwege zijn beroep of iemand die bij een weg woont loopt gevaar om gezondheidsklachten te krijgen die vergelijkbaar zijn met het gevaar van roken.

Vliegverkeer veroorzaakt mogelijk Alzheimer en Parkinson

De overheid wil Schiphol weer gaat uitbreiden, wat resulteert in meer fijnstof door de verbranding van kerosine. Het vliegverkeer stoot ook ultrafijnstof uit dat zo minuscuul is dat het doordringt tot in de hersenen. Momenteel wordt onderzocht hoe groot de impact van die stof is op hersenziekten als Parkinson en Alzheimer.

Gelukkig sluiten ze in de grote wereldsteden en ook in Nederland, steeds meer diesel verkeer af in het centrum van de stad. Het gaat hier vooral om oude auto’s en vrachtauto’s. Ook is het rijden met elektrische voertuigen en LPG is een goede maatregel om verdere gezondheidsklachten en longkanker tegen te gaan.

Milieu classificatie op dieselvoertuigen

Binnen Europa wordt een milieu classificatie gehanteerd die de uitstoot van fijnstof (roetdeeltjes) en NOx (stikstof) van een auto en het bouwjaar aangeven.

Iedere auto heeft zo’n classificatie. De Euronorm is in feite een classificering van de motor die in de auto zit. De eisen waaraan een auto moet voldoen zijn verschillend voor diesel- en benzinemotoren. Zo wordt er bij een dieselmotor meer gelet op de uitstoot van fijnstof.

Euro 6: bouwjaar 2014
Euro 5: bouwjaar 2009
Euro 4: bouwjaar 2005
Euro 3: bouwjaar 2000
Euro 2: bouwjaar 1996
Euro 1: bouwjaar 1992

Zo hanteren ze binnen Europa deze milieu classificatie als het gaat om het toelaten van auto’s in de stadskern. Dit heeft tot gevolg dat oudere auto’s met veel uitstoot niet meer worden toegelaten in de centra van deze steden. Voorbeelden hiervan in Nederland zijn Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en Arnhem. Tot nu toe gelden deze beperkingen voor dieselauto’s van voor 2005 (Euro 3).

Auto’s zonder roetfilter (Euro 3 en Euro 4 en ouder)  zijn de grootste vervuilers en worden steeds meer geweerd in het centrum van de stad. Hoewel een Euro 4 auto nu nog wel wordt toegelaten in de steden, is de verwachting dat ook deze diesels uiteindelijk geweerd worden. Dieselauto’s van na 2009, met een Euro 5 of Euro 6 motor, zijn altijd uitgerust met een roetfilter. Deze zijn dan ook de meest veilige keuze en milieuvriendelijke keuze wanneer je een diesel voertuig rijdt.

Welke van de twee slechtste is nu de beste?

Een moderne benzinemotor veroorzaakt in de meeste gevallen minder stikstofoxides (NOx), maar meer CO, koolwaterstoffen en (in het geval van directie injectie) fijnstof, terwijl hij sterker bijdraagt aan de klimaatopwarming. Een moderne diesel stoot dan weer minder fijnstof uit, maar meer stikstofoxides, zelfs met een DeNox-katalysator. Er is dus geen winnaar. De oplossing: een hybride of elektrische auto! Verder zou een moderne diesel wel beter zijn voor buiten de stad en een moderne benzine binnen de stad.

LPG is beter dan benzine en diesel

Qua alternatieve oplossingen inzake brandstoffen is LPG of Liquefied Petroleum Gas veel schoner dan benzine en diesel. LPG is een mengeling van butaan en propaan afkomstig uit de distillatie van petroleum  LPG wordt enkel gebruikt in benzinemotoren, aangezien het een vonk nodig heeft om te ontbranden. Een van de voordelen van lpg is dat de verbranding ervan weinig vervuiling veroorzaakt. Globaal genomen produceert LPG namelijk minder NOx (stikstofoxides), minder CO (koolstofmonoxide) en minder HC (onverbrande koolwaterstoffen) dan benzine én dan diesel, terwijl het geen lood of benzeen bevat, en haast geen zwavel. De verbranding van LPG veroorzaakt ook geen fijnstof. Het enige nadeel: de hogere uitstoot van CO2 en methaan.

Kortom: we moeten van de fossiele brandstoffen af en LPG is daar er ook een van. We moeten ons richten op elektrisch of waterstofgas.

Digiqole ad

Guido