De COP25 duurt 2 weken en vindt plaats in Madrid

 De COP25 duurt 2 weken en vindt plaats in Madrid
Digiqole ad

De Klimaattop vindt plaats van 2 tot en met 13 december in Madrid.

Gisteren is de jaarlijkse klimaattop van de Verenigde Naties (VN) begonnen. Spanje neemt de organisatie van klimaattop COP25 over van Chili, omdat in het land gedemonstreerd wordt tegen de economische problemen. Twee weken lang zijn er in Madrid op de COP25 lezingen en vergaderingen met wereldleiders, het bedrijfsleven, maar ook actiegroepen.

Blue COP25 in het teken van oceanen

De klimaatconferentie “COP25 is alweer de 25ste jaarlijkse klimaatconferentie die de Verenigde Naties bijwonen. De top staat dit jaar in het teken van oceanen en wordt daarom ook een “blue COP” genoemd. Chili wilde de klimaattop houden in het teken van de oceanen, met bijzondere aandacht voor het behoud van de oceanen en de biodiversiteit in het algemeen.

Op het vlak van de bescherming van de zeeën en oceanen werd ons land door de VN als een “blue leader” beschouwd. Ons land wil dan ook gebruikmaken van de klimaattop om te pleiten voor een verdrag dat 30 procent van de oceanen wereldwijd zou beschermen.

Het klimaatakkoord Parijs 2020-2050

Het Klimaatakkoord Parijs 2020-2050 is een internationaal verdrag, waarbij de afspraken die in Parijs 2015 zijn gemaakt tussen 195 landen om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan zijn opgenomen.

De bijeenkomst in Madrid markeert het begin van het klimaatakkoord van Parijs

Tijdens deze klimaattop in Spanje, komen opnieuw  wereldleiders samen om te praten over de uitvoering  van het klimaatakkoord dat in 2015 werd gesloten. Per 2020 gaat officieel het klimaatakkoord van Parijs 2015 in.

Klimaatakkoord wordt niet gehaald als we zo doorgaan!

De tot nu toegenomen maatregelen zijn nog steeds onvoldoende om klimaatverandering tegen te gaan. De maximale stijging van 2 graden, lijkt niet te worden gehaald en zal eerder over de 3 graden heen gaan. De opwarming zal de komende jaren wereldwijd voor nog meer natuurrampen zorgen zoals: droogtes, overstromingen, overstromingen en tornado’s veroorzaken. Alleen met een drastische beperking van de uitstoot van broeikasgassen kunnen de doelstellingen van Parijs nog worden gehaald.

Klimaatmaatregelen in het kort:

Hieronder enkele klimaatmaatregelen die door bijna allen landen zouden worden genomen. Het klimaat akkoord bestaat uit 31 pagina’, maar de belangrijkste punten staan hieronder samengevat:

*In het klimaat akkoord staat onder meer dat in 2050 de CO2-uitstoot compleet moet zijn afgebouwd om verdere opwarming van de aarde te beperken.

*Alle betrokken partijen (dus de 195 landen) zullen zo snel mogelijk hun best doen om de uitstoot van broeikasgassen en schadelijke stoffen te verminderen.

*De gemiddelde temperatuur op de aarde mag niet meer dan 2 graden Celsius stijgen vergeleken met het pre-industriële tijdperk.

*Alle partijen of landen moeten financieel bijdragen aan het verlagen van de hoeveelheid broeikasgassen en onderzoek doen naar klimaatbestendige ontwikkelingen.

*Armere landen kunnen moeite hebben met het behalen van klimaatdoelstellingen en kunnen geld krijgen uit een fonds dat door rijkere landen bijeengebracht is.

Wat moet er behaald worden aan maatregelen

Wereldwijd  is er de laatste jaren opnieuw een record aan broeikasgassen uitgestoten. Slechts 57 van de 197 landen die het Parijs klimaat akkoord hebben getekend, liggen op schema om hun eigen beloften waar te maken. De EU loopt net zo als de Verenigde Staten momenteel hopeloos achter. Het Emissions Gap Report van de VN, gaf aan dat: alleen indien we de opwarming van de aarde onder de 2 graden willen houden, alle landen van de wereld hun inspanningen onmiddellijk moeten verdrievoudigen.

Is Nederland in gevaar?

De verwachting is dat de droogtes, hittegolven, hoosbuien, stormen en ook bosbranden in Nederland in de toekomst alleen maar gaan toenemen. Indien er geen drastische maatregelen worden genomen worden in de wereld en eigen land, kan het grote financiële schade berokkenen, maar ook menselijk leed veroorzaken door ziektes en slachtoffers van de natuur rampen.

Nu al anderhalf miljard mensen slachtoffer van klimaatveranderingen

De klimaatopwarming van nu treft momenteel in de wereld anderhalf miljard mensen die direct die aan de kust, op kleine eilanden of hoog in de bergen wonen. Maar ondanks de misoogsten in Nederland en materiële schade door bijvoorbeeld hagel, lijkt Nederland ten opzichten van veel arme en warmere landen, deze eeuw nog geen gevaar te lopen ten aanzien van het rijzen van de zeespiegel. De zeespiegel stijging is momenteel slechts nog maar enkel 2 millimeter per jaar en vormt nog lang geen gevaar voor de toekomst als het zo doorgaat. Maar we moeten toch preventieve maatregelen treffen omdat de temperatuur stijging en vele andere factoren die daar mee samen hangen de zeespiegel stijging kan versnellen, waardoor ook ons land in de toekomst te kampen krijgt met ( zout)wateroverlast. Momenteel betekend de zeespiegel stijging door de klimaatopwarming, dat wij als groot vervuiler in Europa minder problemen ondervinden, dan armere landen in de wereld die minder vervuilen. Maar hoe lang nog?!

Zeespiegel stijgt langzaam maar zeker!

Tot voor kort werd er door het kennisinstituut Deltares en het KNMI van uitgegaan dat de zeespiegel deze eeuw maximaal één meter stijgt. Maar recent onderzoek laat zien dat de ijskappen van Groenland en Antarctica sneller smelten. Nieuwe projecties van het KNMI wijzen erop dat de zeespiegel mogelijk met wel twee meter kan stijgen. Ook als de doelen van het klimaatakkoord van Parijs worden gehaald, zullen de kappen toch nog een tijd blijven smelten. De gevolgen laten zich raden!

Digiqole ad

Guido