Bossenwet moet nog door de Europese Unie worden goedgekeurd

 Bossenwet moet nog door de Europese Unie worden goedgekeurd
Digiqole ad

Momenteel zijn de bosbranden in het Amazone gebied schrikbarend en ook de bosbranden in Azië of Afrika en andere landen worden met het jaar erger tot wel 30%. De grote bedreiging voor het voortbestaan van het regenwoud is de mens en de ontbossing wereldwijd heeft er voor gezorgd dat de helft van de oorspronkelijke bossen op aarde al zijn verdwenen. Toch kunnen wij in Europa veel doen om verdere ontbossing tegen te gaan en dat kan alleen door een Europese bossenwet die het importeren van producten als soja en palmolie verbied. Ook andere activiteiten als investeringen voor o.a mijnbouw, hout of wegenaanleg door o.a banken of verzekeringsmaatschappijen die ten kosten gaan van deze bossen moet met deze wet worden tegen gegaan.

Boswet

Greenpeace, Milieudefensie en zo’n 25 andere Europese milieuorganisaties zijn handtekeningen campagnes begonnen tegen de ontbossing wereldwijd. Ze proberen hiermee de Europese politiek zo ver te krijgen dat er geen producten meer geïmporteerd worden die afkomstig zijn van ontboste gebieden zoals palmolie plantages of soja landbouwgronden in bijvoorbeeld landen als Azië of Brazilië.

Verbod op import producten uit ontboste gebieden

De Europese Unie kan met deze bossenwet volgens de organisaties stoppen, door geïmporteerde producten die afkomstig zijn uit ontboste gebieden wettelijk te verbieden. Europese bedrijven en financiële instellingen kunnen door deze wet gedwongen worden om te stoppen met het importeren van producten, maar ook het stilleggen van verkeerde activiteiten waar investeerders bij betrokken zijn. Ook moet deze Europese bossenwet er voor zorgen dat de mensenrechten niet worden geschonden door het importeren van van producten die afkomstig zijn van gronden of plantages van voormalig regenwoud.

Europese bossenwet moet verder afbranden en kappen van bossen wereldwijd tegengaan.

Jaren terug werden er al toezeggingen gedaan door de voornaamste multinationals uit de levensmiddelenindustrie. “In 2020 zou er geen ontbossing meer zijn voor hun producten”! Deze ‘zoethoudertjes’ kennen we ondertussen wel en alleen een Europesche boswet kan deze bedrijven een halt toeroepen!!!

Bossen en regenwouden worden aangestoken voor meer sojateelt en palmolie plantages

Door importproducten dat uit regenwoud afkomstig is, worden er elk jaar steeds meer bossen aangestoken om plaats te maken voojr nieuwe exportproducten. De hoeveelheid regenwoud die dit jaar verloren is gegaan door branden is volgens Braziliaanse cijfers bijna de helft groter dan vorig jaar in dezelfde periode. Het komt niet alleen door corrupte regeringleiders als Jaïr Bolsonaro in Brazilië, die de agrarische sector en de mijnbouw ruim baan geeft en bezuinigt op natuurbescherming. Landen die deze producten importeren of ‘verkeerde’ investeren doen, zijn net zo schuldig.

Het is van cruciaal belang dat een Europese bossenwet er komt die overigens niet alleen betrekking heeft op bossen, maar ook op andere ecosystemen zoals savannes. Momenteel onderhandelen EU-lidstaten over een nieuw pakket aan maatregelen tegen ontbossing wereldwijd. Het is dus nog niet zeker nog of de bossenwet er ook daadwerkelijk komt, of dat er alleen halve maatregelen getroffen worden, die niet voldoende bescherming bieden en deels vallen onder de “ nieuwe zoethoudertjes”, om protestacties tegen te gaan en de multinationals tevreden te stellen.

Wat doen we in eigen land tegen de ontbossing?

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft op 21 november 2019 door actie en campagne voerders die voor een Europese bossenwet zijn, meer dan 80.000 handtekeningen ontvangen. De grote hoeveelheid handtekeningen komen van bezorgde Nederlanders die de gezamenlijke bossenpetitie van Greenpeace en het Wereld Natuur Fonds hebben ondertekend. Deze petitie moet het kabinet aansporen om zich in Europa hard te maken voor een bossenwet die duurzaamheidseisen stelt aan producten als palmolie, soja, en cacao die op de Europese markt worden verhandeld tegen te gaan. Alleen met een krachtige Europese bossenwet wordt de betrokkenheid van Europa bij ontbossing en mensenrechtenschendingen daadwerkelijk gestopt is hun pleidooi.

Mensenrechten worden op grote schaal geschonden door soja en palmolie producten

Soja komt voornamelijk uit Brazilië en palmolie uit Azië, maar deze komen ook uit Afrika en andere Latijns-Amerikaanse landen op plekken waar voor 20 jaat terug nog regenwoud stond. Voor de grote vraag naar deze producten, worden er elk jaar meer palmolieplantages en soja velden aangelegd. De multinationals verdienen hier het meeste aan, maar de oorspronkelijke bevolking het minst! De inheemse bevolking raakt niet alleen hun leefgebied of land kwijt, maar worden hierdoor zelfs gedwongen om hun vrijheid op te geven en voor een honger loontje om op de palmolie plantages te gaan werken.

Vooral voor veevoer wordt soja gebruikt en palmolie zit vooral in bewerkte producten

Bijna alle soja die wordt geïmporteerd zo’n 90% wordt gebruikt als veevoer en de palmolie zit in ongeveer 60% van alle samengestelde producten uit de supermarkt. Van alle plantaardige oliën die in de wereld worden geconsumeerd, is 32% palmolie. Kortom om aan de grote vraag vanuit het buitenland te voldoen, breiden de palmolieplantages  nog steeds uit net zo als de soja landerijen. Hierdoor zijn er elk jaar meer en meer bosbranden en houtkap, wat nog grotere rampzalig  gevolgen heeft voor de mensen en dieren die in het regenwoud leven. Of wel door de soja en palmolie die wij importeren, moeten inheemse volken, wijken en niet zelden bekopen met hun leven. Hiermee zijn mensenrechtenschendingen die daarmee gepaard gaan, ook de schuld van de landen die deze verkeerde producten ‘sponseren’ of importeren.

Multinationals, grote bedrijven of investeerders maken grote winsten ten kosten van mens en dier

Van alle soja wordt 90 procent gebruikt voor veevoer en de andere 10% voor voornamelijk biodiesel en enkele procenten zijn voor menselijke consumptie. Vlees, maar ook melkproducten zijn dus een belangrijke oorzaak van de bosbranden in de wereld. In Europa zouden we ook zelf soja of mais kunnen produceren, maar het is vaak een centen kwestie, waarom dat niet gebeurd. Landbouwgrond is er in Europa genoeg! Ook palmolie dat gebruikt wordt voor vaak bewerkte producten die voor de consumptie bedoeld, kunnen gemakkelijk worden vervangen door andere plantaardige oliën, afkomstig van gewassen als zonnebloemen of lijnzaad. Het gaat dus letterlijk om de winsten van grote multinationals of verkeerde investeerders, die het meeste verdienen als deze producten uit landen komen als Brazilië, Azië of Afrika. Het gaat soms om enkele centen per kilo of liter, maar ze worden met tonnen en miljoenen liters tegelijk, door de meest lucht vervuilende vrachtschepen naar o.a Europa gehaald. Door deze grote hoeveelheden maken ze ook veel winst en hoeven ze vaak (in Nederland) weinig belasting te betalen.

Europa is als top-importeur voor een groot deel verantwoordelijk voor de ontbossing wereldwijd

De Europese Unie is wereldwijd een van de topimporteurs van soja en palmolie uit landbouwgebieden waarvoor vaak bossen of regenwoud is platgebrand of gekapt. Samen zijn de EU-lidstaten verantwoordelijk voor 36% van de wereldwijde import van producten die verband houden met ontbossing. Nederland is zelfs de grootste importeur en doorvoerhaven van soja en heeft daarmee ook een  belangrijke verantwoordelijkheid om ontbossing te stoppen.

Waar staat de Europese bossenwet voor?

De Europesche bossenwet verplicht Europesche bedrijven die betrokken te zijn bij ontbossing, om te stoppen. Bedrijven mogen hun product alleen dan nog verkopen wanneer zij kunnen aantonen dat in de gehele productieketen, van grondstof tot aan eindproduct, aan alle gestelde criteria wordt voldaan. Dit kunnen de koekjes zijn of vlees in de supermarkt, tot een bank of investeerder die financiële producten aanlevert. Het is geen tijd voor halve maatregelen en we moeten gaan of stemmen voor deze Europese bossenwet. We kunnen al beginnen om vlees te boycotten en zoveel mogelijk biologische of vegetarische producten te gaan kopen. Ook moeten we oppassen dat we geen bewerkte producten met palmolie er in kopen. Op de ingrediëntenlijst van je favoriete producten kan je lezen of er in het voedsel product palmolie zit. Palmolie wordt op de volgende manieren vermeld: plantaardige olie (palm), palmolie of palmvet. Ook in cosmetica en schoonmaakmiddelen kan palmolie zitten, maar staat vaak vermeld onder een schuilnaam.

Door: Guido Sparreboom
Beeld: Marten van Dijl / Greenpeace

Digiqole ad

Guido