Bomen planten om broeikaseffect tegen te gaan

 Bomen planten om broeikaseffect tegen te gaan
Digiqole ad

Het IPCC is een organisatie van de VN, die klimaatonderzoek verzamelt en beoordeelt. Regelmatig doen ze onderzoek naar de klimaat opwarming en brengen de meest schokkende berichten naar buiten die er niet om liegen. Zo blijkt uit hun onderzoek dat als het niet lukt de klimaatverandering te beteugelen, dat er in de wereld een groot voedseltekort zal zijn tussen 2050 en 2100. De Nederlandse zeespiegel in 2100 zelfs tot drie meter zou kunnen stijgen als de opwarming van de aarde ongebreideld doorgaat. Honderden miljoenen mensen op eilanden en in kustregio’s zullen hierdoor met overstromingen en stormen worden bedreigd. De stijging kan oplopen tot 5 meter in 2300. Kustgebieden zullen door een toename van extreme stormen vaker te maken krijgen met vloedgolven en overstromingen, erosie en verzilting. Natuurlijk kan niemand met onderzoeken voor 100% de toekomst voorspellen, maar al is de helft waar dan mogen we ons terecht nog zorgen maken. Momenteel zitten we al in de ‘film’ waar mensen nog ontkennend zijn ten aanzien van rampscenario’s, maar ze zijn al overal in de wereld waarneembaar en niet te ontkennen. Beter is nu niet langer af te wachten en over te gaan tot actie. Zo moet het klimaat akkoord 2015 nagekomen worden en kunnen we nog meer doen door wereldwijd bomen te planten.

We moeten wereldwijd bomen aanplanten

In een recent rapport van het VN- Klimaatpanel IPCC, is berekend dat een miljard hectare nieuw bos de opwarming van de aarde zou beperken tot maximaal 1,5 graad Celsius. Dit zou dus de oplossing kunnen zijn om het klimaatakkoord van Parijs 2015 na te komen. Wel moet daarvoor veel geld, land en arbeid voor worden ingezet en dat is nog de vraag of dat gaat lukken. Hopelijk gebruiken ze alleen zaden en jonge aanplant die afkomstig is van biologische boomteelt. Bij de opkweek van bomen wordt bij de kweker veel Round-up en ander landbouwgif gebruikt. Meestal wordt er tijdens de gehele teelt aan een stuk door met gif gespoten, wat ten kosten gaat van het milieu, drinkwater, insecten, luchtkwaliteit etc.

Bomen planten alleen is niet genoeg

Bomen alleen planten is natuurlijk niet genoeg om de opwarming tegen te gaan. De belangrijkste factor om de Co2 uitstoot te verminderen is door de veestapel in te krimpen en door te stoppen met fossiele brandstoffen.

Bomen aanplanten om de opwarming van de aarde tegen te gaan

Volgens het Zwitserse wetenschappers kunnen we de klimaatopwarming het beste aanpakken door wereldwijd minstens een biljoen bomen aan te planten. Hiermee zou de aarde er  een kwart meer bomen bij krijgen. Hiermee zou de CO2-uitstoot in de atmosfeer terug worden gebracht tot het niveau van meer dan 100 jaar geleden. Ofwel wordt in theorie daarmee de CO2-uitstoot die sinds het begin van de negentiende eeuw is veroorzaakt door de mens voor twee derde gecompenseerd.

Ook hebben onderzoekers aan de technische universiteit in Zürich hebben berekend dat de aanplant van miljoenen bomen de oplossing is om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Hiervoor zou er 1 miljard hectare bos bij moet worden geplant op de aarde, een gebied ter grootte van de Verenigde Staten. Via satellietfoto’s concluderen ze dat er genoeg ruimte voor is in landen als Canada, Rusland, de VS, Australië, Brazilië en China. Maar natuurlijk moeten deze landen het wel toestaan en dat kan nog wel een lastiger zijn dan gedacht. Meestal zijn deze lege plekken bestemd voor landbouw of veeteelt, die in het belang van de bevolking daar niet zomaar volgeplant mogen worden met bomen.  China is een ‘voorbeeld land’ en heeft de afgelopen jaren enorm veel bos aangelegd en snapt het belang daarvan. In India willen ze ook aan de klimaatdoelen werken en zelfs tien miljard bomen planten. Dit gaat dan niet altijd op de meest humane manier en is het in strijd met de belangen van de Inheemse bewoners die deze kleine stukjes grond vaak al voor vele generaties in gebruik hebben. Toch wil men in India dit nieuwe bos voor 2030 aangeplant hebben en het ondersteunt hiermee een van India’s drie nationale klimaatdoelen, vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs (2015). Dat is goed voor de opslag van zeker 2,5 miljard ton CO2.

Europa moet in 2050 een volledig klimaatneutraal werelddeel worden

Het doel van de ambitieuze ‘Green Deal’ van Frans Timmermans is het planten van 2 miljard bomen binnen Europa. Timmermans heeft zijn plannen officieel voorgelegd bij de Europese Commissie. Daarnaast geeft hij aan dat autorijden in Europa moet gaan minderen en er op meer plekken het rekeningrijden moet worden ingevoerd. Ook moeten er 1 miljoen laadpalen voor elektrische auto’s worden neergezet.

Waar en hoe plant je van 2 miljard bomen?

De 2 miljard bomen moeten het teveel aan CO2 uitstoot opslaan in het hout. Toch is het aantal van 2 miljard bomen een ambitieus plan en de vraag is hoe wil Timmermans dat voor elkaar krijgen? Het idee is (denk ik) overgenomen van Staatsbosbeheer, de Universiteit van Wageningen en de bosbouwsector van 3 jaar terug. Het plan was toen om 100 hectaren met bos bij te planten in Nederland. Dat is 2 procent van het totale Nederlandse grondoppervlak. Dit nieuwe bos zou moeten komen in het Gelderse Rivierengebied, in de Veenkoloniën van Groningen en Drenthe. Ook zou er bos moeten bijkomen in de buurt van steden en meer groen binnen de steden.

Deze nieuw aangeplante bossen zouden volgens Staatsbosbeheer in 2050 ruim 4 megaton Co2 per jaar opslaan, wat een flinke bijdrage is aan de klimaatdoelen. Ook geven bossen verkoeling, frisse lucht en recreatie mogelijkheden.

Kritiek op het kappen van bos dat wordt gedaan door Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer heeft ook wel veel kritiek te horen gekregen. Per jaar wordt er namelijk driehonderdduizend kuub hout uit de bossen ‘gekapt’. Volgens Staatsbosbeheer gaat het hierbij om het ‘verjongen’ van het bos voor betere biodiversiteit en natuurbeheer, maar milieu-organisaties zoals: Natuurmonumenten, het Wereld Natuur Fonds en Natuur & Milieu zijn kritisch. Zij denken dat het Staatsbosbeheer vooral om de 25 miljoen winst die het vanuit de houtindustrie oplevert te doen is. Jonge bomen nemen volgens onder andere zoals namelijk zeggen minder CO2 op dan oude bomen.

Kortom, bomen planten is goed en hoe meer hoe beter het is om de Co2 vast te leggen. Maar laat vooral de grote bomen uiteindelijk staan, omdat deze juist belangrijk zijn voor de Co2 opslag.

Digiqole ad

Guido