Boeren bevloeien nu al hun land vanwege aanhoudende droogte in het voorjaar

 Boeren bevloeien nu al hun land vanwege aanhoudende droogte in het voorjaar
Digiqole ad

Boeren besproeien nu al na enkele weken van droogte hun gras of bouwland. Met hun beregeningsinstallaties halen ze water uit de grond of sloot om verdroging van opkomende gewassen of graslanden tegen te gaan.

Waterschappen controleren de sloot en grondwaterstand

Elk jaar op 1 april besluiten de waterschappen op basis van de actuele grondwaterstanden of het beregenen met grondwater mogelijk is. Deze voorjaarsregeling geldt van 1 april tot 1 juni en is bedoeld om de voorraad grondwater in het land te beschermen. De regeling gaat over het besproeien van graslanden, sportvelden, kunstgrasvelden, golfterreinen en graszodenteelt.

Grondwater

Ondernemers met een bedrijfswaterplan mogen momenteel weer grondwater onttrekken. Wie in het verlengde van zo’n plan geen waterbesparende maatregelen heeft genomen mag tot 1 juni niet sproeien. Dit geldt weer niet voor akkerbouwers. Die mogen hun land sowieso beregenen met grondwater. Het gebruik van oppervlaktewater uit sloten en beken is toegestaan zolang er daarvoor geen onttrekkingsverbod is afgegeven.

Grondwater weer op normaal peil

Normaal wordt de natuurlijke voorraad grondwater in de wintermaanden weer aangevuld. Maar dat is de afgelopen twee jaar niet voldoende gebeurd. Een droog en warm voorjaar of zomer kunnen ook in 2020 weer tot droogte leiden. Op dit moment is de grondwaterstand weer redelijk op peil, met dank aan de overvloedige regenval van de afgelopen maanden. Maar intussen is het alweer een paar weken droog en ligt droogte alweer op de loer. Daarom is het waterschap actief bezig met maatregelen om water vast te houden. De stuwen staan zoveel mogelijk in de hoge stand en gaan alleen even omlaag als dat nodig is. Dat was in februari het geval, toen beken en sloten vol stonden en de bovengrond was verzadigd.

Burgers kunnen om water lager vast te houden de bestrating van hun tuinen weg halen. Regenwater loopt door de tendens van de laatste jaren om alles maar in tuinen te betegelen zo de riolering in. Ook het vasthouden van regen in regentonnen of reservoirs voor zowel burgers als boeren is een oplossing om zoveel mogelijk regen water vast te houden.

Digiqole ad

Guido