Boeren bevloeien nu al hun land vanwege aanhoudende droogte in het voorjaar

Boeren besproeien nu al na enkele weken van droogte hun gras of bouwland. Met hun beregeningsinstallaties halen ze water uit de grond of sloot om verdroging van opkomende gewassen of graslanden tegen te gaan.

Waterschappen controleren de sloot en grondwaterstand

Elk jaar op 1 april besluiten de waterschappen op basis van de actuele grondwaterstanden of het beregenen met grondwater mogelijk is. Deze voorjaarsregeling geldt van 1 april tot 1 juni en is bedoeld om de voorraad grondwater in het land te beschermen. De regeling gaat over het besproeien van graslanden, sportvelden, kunstgrasvelden, golfterreinen en graszodenteelt.

Grondwater

Ondernemers met een bedrijfswaterplan mogen momenteel weer grondwater onttrekken. Wie in het verlengde van zo’n plan geen waterbesparende maatregelen heeft genomen mag tot 1 juni niet sproeien. Dit geldt weer niet voor akkerbouwers. Die mogen hun land sowieso beregenen met grondwater. Het gebruik van oppervlaktewater uit sloten en beken is toegestaan zolang er daarvoor geen onttrekkingsverbod is afgegeven.

Grondwater weer op normaal peil

Normaal wordt de natuurlijke voorraad grondwater in de wintermaanden weer aangevuld. Maar dat is de afgelopen twee jaar niet voldoende gebeurd. Een droog en warm voorjaar of zomer kunnen ook in 2020 weer tot droogte leiden. Op dit moment is de grondwaterstand weer redelijk op peil, met dank aan de overvloedige regenval van de afgelopen maanden. Maar intussen is het alweer een paar weken droog en ligt droogte alweer op de loer. Daarom is het waterschap actief bezig met maatregelen om water vast te houden. De stuwen staan zoveel mogelijk in de hoge stand en gaan alleen even omlaag als dat nodig is. Dat was in februari het geval, toen beken en sloten vol stonden en de bovengrond was verzadigd.

Burgers kunnen om water lager vast te houden de bestrating van hun tuinen weg halen. Regenwater loopt door de tendens van de laatste jaren om alles maar in tuinen te betegelen zo de riolering in. Ook het vasthouden van regen in regentonnen of reservoirs voor zowel burgers als boeren is een oplossing om zoveel mogelijk regen water vast te houden.

Guido Sparreboom
Foutje gezien? Mail naar: guido@groennieuws.nl ❤️ We zijn je dankbaar! Hoofdredacteur van het online journalistieke platform Groen Nieuws

NET BINNEN

36 dode olifanten gevonden in Botswana

In het noorden van Botswana zijn in totaal 36 dode olifanten gevonden. Ze stierven om onbekende redenen. Het vermoeden bestaat dat de olifanten vergiftigd...

Greenpeace op landingsbaan Schiphol met spandoek

Actievoerders van Greenpeace Nederland zijn vanochtend de Aalsmeerbaan bij Schiphol opgefietst. Ze willen dat er voorwaarden worden gesteld aan de miljarden die de overheid...

Brandweer groot uitgerukt voor bosbrand in Oosterhout

Op vrijdagmiddag in een bosrijke omgeving van de Steenbliklaan in Oosterhout brandde kort een hevige bosbrand. Brandweer groot uitgerukt voor bosbrand in Oosterhout, 225 vierkante...

Grote grazers afgeschoten in Oostvaardersplassen

Staatsbosbeheer maakte bekend dat afgelopen winter in Oostvaardersplassen meer dan 150 zieke en verzwakte dieren zijn doodgeschoten. De meeste edelherten zijn in maart doodgeschoten....

Aziatische olifant geboren in dierentuin

Maandagavond 4 mei om 21.09 uur is in ARTIS een olifantje geboren. Het is een mannetje. De bevalling is heel voorspoedig verlopen. Het kalf...