Biologische landbouw heeft de toekomst en helpt de aarde

 Biologische landbouw heeft de toekomst en helpt de aarde
Digiqole ad

De mens blijft ondanks alles afhankelijk van de natuur. We maken als mens deel uit van de natuur met al zijn levensvormen en diversiteit. Of we het nu hebben over de geboorte van een kind of sterfgeval, het hoort allemaal bij het leven en is een natuurlijk verloop in de cycle of life. 

Ondanks dat we in een moderne samenleving leven, blijven we onderdeel uitmaken van de natuur en zijn daar 100% van afhankelijk. Als we een slang zien, dan schrikken we nog steeds en veel waarden om te (over)leven liggen nog steeds in onze genen opgeslagen. Maar gek genoeg zijn veel mensen steeds verder van de natuur af komen te staan. Mensen staan aan de top van de voedsel piramide en dat is de voornaamste reden dat ze zich ook verheven voelen boven de natuur en denken gemakkelijk zonder te kunnen. Maar het is andersom en het is juist de natuur die gemakkelijk zonder de mens zou kunnen. We maken het de planten en dieren zelfs nog moeilijker door onze aanwezigheid op aarde. Door de vervuiling die wij als mens veroorzaken, zijn wij zelfs de enige diersoort die in staat is zichzelf te vernietigen. Door onze kennis kunnen wij in grootschalige luxe te leven, maar helaas gebruiken wij diezelfde kennis nog niet om de oorzaak en de gevolgen van onze luxe in te zien. Het is de prijs van onze gezondheid en onze leefomgeving die onbetaalbaar is en vaak pas op langere termijn zijn uitwerking heeft. De mens is dus ook in staat om de aarde te vernietigen in een tijdsperiode van slechts enkele honderden jaren of zelfs dagen, terwijl deze zich ontwikkeld heeft over miljarden jaren.

De atmosfeer is de leefbare zone tussen de ruimte en de aarde in

Op aarde leven we in het laagje dat we de atmosfeer hebben genoemd en ergens tussen de ruimte en de aardbodem in licht. We blijven in leven zolang we de atmosfeer met zijn levensvormen in evenwicht houden en niet verstoren. Het natuurlijk evenwicht is pas na miljarden jaren tot stand gekomen, maar is ook te verstoren door o.a. broeikasgassen. Natuurrampen zijn er altijd al geweest, maar met de miljoenen jaren steeds minder geworden. De levensvormen op aarde, met name het plantenrijk, hebben er niet alleen voor gezorgd dat we voedsel en zuurstof hebben, maar ook dat ons klimaat redelijk stabiel is geworden. Indien we oerwouden kappen, dan verstoren we ook ons klimaat en vererger je de natuurrampen en kan de planeet opnieuw voor de mens en alles wat daar op leeft onleefbaar worden. 

Mensen zijn een sociale diersoort, maar tot op zekere hoogte

Dieren beschermen zichzelf, hun nakomelingen en soms hun soort. Mensen doen dat ook en zien andere groeperingen of diersoorten niet als het soort die ze moeten beschermen. Dit is ook de voornaamste reden dat veel mensen weinig gevoelens over hebben voor een dier dat bijvoorbeeld opgesloten zit de bio-industrie. Ze kunnen zich wel druk maken over de concentratiekampen van de tweede wereld oorlog, maar weinig of niet druk maken om de bio-industrie die daar veel van weg heeft. Uit de vele oorlogen in de geschiedenis en tot op heden, blijkt dat de mens helemaal niet zo sociaal als hij zich voor doet. Hoe verder een diersoort of ras van ons afstaat, hoe gruwelijker of onmenselijker hij kan zijn. Eerst wijzelf, onze kinderen, familie, vrienden, kennissen, huisdieren….maar de rest wordt steeds minder belangrijk. We vergeten daarbij dat we met zijn allen op deze planeet aarde wonen en we beter een gemeenschappelijke oorlog tegen de vervuiling en opwarming van de aarde kunnen beginnen, waar we allemaal een winnaar van kunnen worden, als het ons lukt. 

Onze meest vervuilende veestapel

De veestapel vervuilt, omdat er regenwouden voor het veevoer worden gekapt, veevoer wordt verbouwd met veel landbouwgif, het veevoer met zeer vervuilende scheepvaart naar westerse landen moet worden geëxporteerd en doordat de mest en de dieren zelf broeikasgassen uitstoten waarbij er heel veel zoet water verloren gaat. Ook verdwijnen er gedurende dit proces van productie van veevoer veel meststoffen of mineralen uit de bodem. Wel zeker zouden we veel regenwoud, natuur en schade aan ons milieu kunnen Meststoftegengaan, indien we geen vlees zouden eten. Daarbij zouden ook alle mensen op aarde voldoende voedsel hebben, indien we met z’n allen vegetariërs zouden worden.

Landbouw en schaalvergroting

Door de grote concurrentie van grote boeren die deels ook nog eens gesubsidieerd werden of dit nog steeds zijn, is de kleine boer (die het financieel toch al niet breed had) verdwenen. Door de uitzichtloze omstandigheden van de kleine boer, had de opvolger ook geen toekomst meer en moest hij noodgedwongen zijn boerenbedrijf opgeven. De grotere agrarische bedrijven hadden meer toekomst, inkomsten en werk en bijna 80 procent van deze grote bedrijven heeft nog wel een opvolger. Doordat de grote boeren elkaar ook beconcurreren, proberen ze met schaalvergroting en ten kosten van alles, elkaar verder te beconcurreren. Zo is er ongewild een strijd onderling ontstaan, waarbij nauwelijks nog ruimte is om duurzaam te produceren.

Het grote verlies van natuur en idyllische boerderijen door de moderne landbouw

Door schaalvergroting, landbouwmechanisatie, monocultuur, kunstmest, bestrijdingsmiddelen, ruilverkaveling, kanalisering, bio-industrie etc. is de kleine boer die dicht bij de natuur stond en een duurzaam bestaan leefde, voorgoed verdwenen.

Wel zeker zijn er nog oerwouden waar mensen leven die nog duizenden jaren in harmonie met de natuur hadden kunnen leven. Maar ook de moderne mens laat deze niet met rust en vernietigen hun wereld door het kappen van regenwouden. Ook op andere plekken in de wereld hebben kleine boeren bijna geen toekomst meer. Hier wordt de concurrentie of invloed van de grotere boeren of project ontwikkelaars zo groot, dat ze soms noodgedwongen maar naar de steden trekken. De kosten voor pesticiden en kunstmest zijn vaak ook voor deze kleine boeren uiteindelijk te duur en vaak eindigen ze ook nog met schulden. Deze schulden komen vaak doordat ze afhankelijk gemaakt zijn van dure moderne middelen als landbouwgif en kunstmest, die uiteindelijk duurder bleken te zijn dan de opbrengst van het land.

biologische landbouw

De landbouwmechanisatie en de moderne agrariër

De schaalvergroting en ruilverkaveling hebben als gevolg dat veel van het mooie boerenlandschap is verdwenen en de natuurwaarde sterk is terug gelopen. Het heeft er namelijk voor gezorgd dat veel kleine landbouwkavels met houtwallen verdwenen en hiermee veel wilde planten en diersoorten. Veel landbouwgrond op het vlakke gedeelte van Europa, lijkt vanuit de lucht gezien, niet meer dan een lappendeken. Duidelijk is dan ook wel te zien dat er nog weinig plaats is voor de natuur. De ruilverkaveling en landbouwmechanisatie heeft er voor gezorgd dat landbouwgrond en sloten rechtgetrokken zijn, heuvelachtige percelen gelegaliseerd, kronkelende beekjes gekanaliseerd en kleine percelen met houtwallen door schaalvergroting verdwenen zijn. Doordat er bij de moderne landbouw geen plaats meer was voor houtwallen, kleine weilandjes of percelen, beekjes of boerensloten veranderden het landschap en verdwenen veel dier- en plantensoorten.

Duurzaamheid en natuur door biologische landbouw

Alleen door opnieuw kleinschalig en biologisch te gaan boeren, kan de natuur zich op het platteland weer herstellen. Hierdoor zal er meer werkgelegenheid zijn en ten goede komen aan de gezondheid van boeren en de consument. Alleen indien we stoppen met roofbouw plegen op de grond, krijgen we weer groente en fruit met voldoende mineralen en spoorelementen die nodig zijn voor onze gezondheid. Ook zal het bodemleven zich kunnen herstellen, waardoor er minder meststoffen nodig zijn. De insecteneters als vogels, libellen en zelf vleermuizen komen terug en helpen de insecten te bestrijden. Veel andere insecten als de roofmijt of lieveheersbeestje kunnen dat ook. Om niet te lang opnieuw uit te wijden over biologisch: het is de enige manier om de vervuiling aan te pakken, de natuur en het milieu te herstellen, onze gezondheid te verbeteren en het is daarbij veel diervriendelijker dan de gangbare manier. 

Door biologische deze producten te kopen, bevorder je de biologische landbouw en gaan de prijzen uiteindelijk ook wel omlaag.

Digiqole ad

Guido